Izziņošanas datums

13.02.2020.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Stacionāra divu frakciju sijātāja Flowerdisc FD 80 remonts, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2020/2

Pieteikumi jāiesniedz līdz

09.03.2020. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums  Ziņojums  Līgums