Izziņošanas datums

07.02.2020.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Kravas automobiļu servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegāde SIA “ALAAS” vajadzībām, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2020/1

Pieteikumi jāiesniedz līdz

03.03.2020. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums   Finanšu piedāvājums  Ziņojums  Līgums