Izziņošanas datums

23.09.2019.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2019/7

Pieteikumi jāiesniedz līdz

16.10.2019. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums   Jautājumi un atbildes  Ziņojums  Līgums

Dokumentācija ir pieejama: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/27236