Izziņošanas datums

30.08.2019.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Finanšu līzinga pakalpojumi 2 (divu) kravas atkritumvedēju ar divu bunkuru virsbūvi iegādei, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2019/5

Pieteikumi jāiesniedz līdz

10.09.2019. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums   Par iepirkuma pārtraukšanu