Izziņošanas datums

28.05.2019.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Par ķimikāliju iegādi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un iekārtu apkalpošanu, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2019/4

Pieteikumi jāiesniedz līdz

10.06.2019. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums  Lēmums  Līgums