Izziņošanas datums

21.05.2019.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Atkritumu konteineru piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2019/2

Pieteikumi jāiesniedz līdz

03.06.2019. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

Nolikums   Lēmums   Līgums