Izziņošanas datums

21.02.2019.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Sadzīves atkritumu poligona “Križevņiki” reversās osmozes attīrīšanas iekārtu remonts un rekonstrukcija, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2019/1

Pieteikumi jāiesniedz līdz

04.03.2019. plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Pielikumi

NOLIKUMS   Lēmums   Līgums   Līgums 2.d.