Izziņošanas datums

14.12.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Atkritumu šķirošanas līnijas estakādes siltināšana, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/9

Pieteikumi jāiesniedz līdz

28.12.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums  Lēmums  Līgums