Izziņošanas datums

15.10.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/8

Pieteikumi jāiesniedz līdz

05.11.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums   Jautājumi un atbildes   Ziņojums  Līgums