Izziņošanas datums

10.10.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Kravas transportlīdzekļu riepu iegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/7

Pieteikumi jāiesniedz līdz

23.10.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums  Lēmums