Izziņošanas datums

18.06.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Atkritumu konteineru piegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/6

Pieteikumi jāiesniedz līdz

03.07.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums   Jautājumi un atbildes  Lēmums    Līgums