Izziņošanas datums

24.05.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Vieglās automašīnas iegāde, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/5

Pieteikumi jāiesniedz līdz

06.06.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums   Lēmums   Līgums