Izziņošanas datums

15.05.2018.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Par konteinervedēja automašīnas iegādi, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2018/4

Pieteikumi jāiesniedz līdz

05.06.2018. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums  Ziņojums  Līgums