Izziņošanas datums

28.04.2015.

Iepirkuma līguma priekšmets

Ģeosintētiskā materiāla pārseguma piegāde un ieklāšana atkritumu krātuvē, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2015/5-KF

Pieteikumi jāiesniedz līdz

29.05.2015. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums Lēmums Līgums