Izziņošanas datums

29.01.2015.

Iepirkuma līguma priekšmets

Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2015/2

Pieteikumi jāiesniedz līdz

10.02.2015. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Lēmums Līgums