Izziņošanas datums

26.01.2015.

Iepirkuma līguma priekšmets

Ķimikāliju un filtru piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2015/1

Pieteikumi jāiesniedz līdz

07.12.2015. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija

Saskaņā ar SIA ” ALAAS” iepirkuma komisijas 16.04.2015.lēmumu iepirkums tika pārtraukts