Izziņošanas datums

15.04.2015.

Iepirkuma līguma priekšmets

Kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtas piegāde,iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2015/3-KF

Pieteikumi jāiesniedz līdz

07.12.2015. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Lēmums Līgums