Izziņošanas datums

05.02.2016.

Pasūtītājs

SIA „ALAAS”

Iepirkuma līguma priekšmets

Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”

Pieteikumi jāiesniedz līdz

07.03.2016. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums Jautājumi un atbildes Lēmums Līgums