Izziņošanas datums

22.09.2014.

Iepirkuma līguma priekšmets

Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam

Pieteikumi jāiesniedz līdz

03.10.2014. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Līgums