Izziņošanas datums

21.02.2014.

Iepirkuma līguma priekšmets

Vides monitoringa darbi sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”

Pieteikumi jāiesniedz līdz

04.03.2014. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija LēmumsLīgums