Izziņošanas datums

15.09.2014.

Iepirkuma līguma priekšmets

Dalīto atkritumu konteineru piegāde

Pieteikumi jāiesniedz līdz

29.09.2014. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Lēmums Līgums