Izziņošanas datums

10.09.2014.

Iepirkuma līguma priekšmets

Riepu iegāde frontālajam iekrāvējam

Pieteikumi jāiesniedz līdz

22.09.2014. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija

Saskaņā ar SIA ” ALAAS” iepirkuma komisijas 22.09.2014.lēmumu iepirkums tika pārtraukts