Izziņošanas datums

10.02.2014.

Iepirkuma līguma priekšmets

Degvielas piegāde uz SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”

Pieteikumi jāiesniedz līdz

10.03.2014. plkst.10.00

Pielikumi

Nolikums LēmumsLīgums