Izziņošanas datums

09.05.2014.

Iepirkuma līguma priekšmets

Ķimikāliju, filtru un rezerves daļu, piegāde sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtas darbības tehnoloģisko procesu nodrošināšanai

Pieteikumi jāiesniedz līdz

26.05.2014. plkst.10.00

Pielikumi

Instrukcija Atbildes pretendentiem Lēmums Līgums