SIA ALAAS apkalpošanas zonā – Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novados maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir 13,00 EUR/m3 ( bez PVN), kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m3.

Tarifa pieaugums no 1.janvāra ir par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ,,Križevņiki’’ – šis tarifs  tiks piemērots tiem klientiem , kuri paši ar savu transportu  vedīs atkritumus uz sadzīves atkritumu poligonu ,,Križevņiki’’. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ikgadējām izmaiņām  Dabas resursu nodokļa ( DRN) likumā, ko apstiprina Saeima, kas nosaka, ka no 2021. gada 1.janvāra DRN likme ir 65, 00 EUR/t bez PVN ( 2020.gadā bija 50,00 EUR/t bez PVN).Tāpēc poligona atkritumu apglabāšanas tarifs no 2021.gada 1. janvāra ir 78,89 EUR/t ar PVN ( 2020. gadā bija 69, 85 EUR/t ar PVN ).Tik maza šī tarifa izmaiņa, salīdzinot ar pagājušo gadu,  ir iespējama pateicoties iedzīvotāju aktīvai atkritumu šķirošanai un tam, ka SIA ALAAS veiksmīgi strādā pie atkritumu šķirošanas popularizēšanas visā darbības reģionā. 2020. gadā veiksmīgi ir darbojušies 2 atkritumu šķirošanas laukumi un vairāk nekā  300 atkritumu šķirošanas vietas visā darbības reģionā. Lielu ieguldījumu tarifa samazināšanā dot poligona ,,Križevņiki’’ šķirošanas līnijas darbības rezultāts. Kad iedzīvotāju nešķirotie sadzīves atkritumi tiek atvesti uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek atšķiroti tie atkritumi, kuri der otrreizējai pārstrādei. Tā rezultātā poligonā tiek apglabāti mazāk nekā puse no visiem uz poligonu atvestajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem!

SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.