Šķiratlona  mērķis bija piedāvāt  iedzīvotājiem iespēju bez maksas atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas, nododot to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu resursu un vides saudzēšanu.

  1. maijā starp visu Latvijas šķirošanas laukumu akcijas dalībniekiem tiks izlozētas:
  • galvenā balvā – jauns televizors;
  • divas dāvanu kartes no veikalu tīkla “top!” 20 EUR vērtībā;
  • 20 pārsteiguma balvas no Latvijas Zaļā punkta.

Ar laimīgajiem akcijas dalībniekiem organizatori sazināsies personīgi!

Atgādinām, ka visas Latvijā nopērkamās elektropreces tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru. Simbols norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur  kaitīgas vielas, kas apdraud apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Apmeklējiet atkritumu šķirošanas laukumu arī turpmāk. Nolietoto elektrotehniku bez maksas šķirošanas laukumos ( Rīgas ielā 21B, Rēzeknē un atkritumu šķirošanas laukumā sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”) var nodot visu laiku. Lai atkritumu šķirošana, vides saudzēšana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!