• oktobris
  2015/10/13

  ALAAS ,,Zaļās nedēļas’’ ceturtā aktivitāte!

  Kopā ar jauniešiem no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 8.oktobrī tika organizētas moment akcijas ,, Kur Rēzeknē ir šķirošanas laukumi?’’. Jaunieši pilsētas iedzīvotājiem 6 vietās dalīja informāciju par šķirošanas laukumiem Rēzeknē, kur bezmaksas var nodot papīru, kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, vieglo automašīnu riepas, liela izmēra atkritumus. Paldies jauniešiem un viņu skolotājai Anitai Vaivodei par sadarbību un ,,zaļo domāšanu’’!

 • 2015/10/13

  ALAAS ,,Zaļās nedēļas’’ trešā aktivitāte!

  7.oktobrī, sadarbībā ar Rēzeknes Bērnu bibliotēku, tika organizēts izglītojošs pasākums bērniem ,,Lieto vēlreiz!’’. Pasākuma laikā tika stāstīts par to, kā papīram var dot otru dzīvi. Pasākuma dalībnieki noskatījās filmu ,,Papīra ceļš’’ un tad mainījās ar līdzi paņemtajām grāmatām, kuras paši ir izlasījuši, bet vēlas ieteikt izlasīt citiem. Mēs visi varam: rīkoties videi draudzīgi, taupīt dabas resursus, nepiesārņot vidi, vākt un nodot makulatūru, šķirot atkritumus!

 • 2015/10/02

  ALAAS oktobrī organizēs ,,Zaļo darbu nedēļu’’

  No 5. – 9.oktobrim SIA ,,ALAAS’’ organizēs ,,Zaļo darbu nedēļu’’. Šajā nedēļā tiks rīkoti dažādi pasākumi, kuru laikā tiks darīti ,,zaļie’’ darbi, pilsētas skolēni un iedzīvotāji apgūs prasmes atkritumu šķirošanā, iegūs informāciju par iespējām šķirot atkritumus Rēzeknes pilsētā.

  Zaļo nedēļu ieskandinās pasākums kopā ar ARPC ,,Zeimuļs’’ Mazpulcēniem ,,Protu šķirot atkritumus!’’. Bērni pēdējā septembra nedēļā vāks atkritumus, kurus var otrreiz pārstrādāt, bet 5.oktobrī nogādās tos uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā 50 un pareizi sašķiros. Mazpulcēniem būs iespēja pirmajiem izspēlēt SIA ,,ALAAS’’ izveidoto jauno spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’ un atbildēt uz jautājumiem par pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem.

  6.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki stādīs bērzus un augļu kokus sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” teritorijā. Katrs iestādīs koku zaļākai Latvijai!

  7.oktobrī sadarbībā ar Rēzeknes Bērnu bibliotēku, tiks organizēts izglītojošs pasākums bērniem ,,Lieto vēlreiz!’’. Pasākuma laikā tiks stāstīts par to, kā papīram var dot otru dzīvi. Pasākuma dalībnieki noskatīsies filmu ,,Papīra ceļš’’ un tad mainīsies ar līdzi paņemtajām grāmatām, kuras paši ir izlasījuši, bet vēlas ieteikt izlasīt citiem. Tieši ikdienas paradumi ir veids, kā var uzlabot vidi! Vajag tikai sākt!

  Kopā ar jauniešiem no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 8.oktobrī tiks organizētas moment akcijas ,, Kur Rēzeknē ir šķirošanas laukumi?’’.

  9.oktobrī šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā 50 apmeklēs Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki, lai sašķirotu līdz atvestos pārstrādei izmantojamos atkritumus. Kopīgā sanāksmē SIA ,,ALAAS’’ darbinieki un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji vienosies par sadarbību turpmāko pasākumu organizēšanā vides izglītības jomā pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem.

  Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks. Sāksim katrs ar sevi!

 • septembris
  2015/09/25

  Ir noslēdzies projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta”

  SIA “ ALAAS” projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” (turpmāk tekstā- projekts) ir noslēdzies. Būvdarbi pabeigti, iekārtu piegādes veiktas, tikai atlikusi dokumentācijas sakārtošana.

  Lasīt vairāk pdf dokumentā

 • 2015/09/21

  Ievēlēta LASUA jaunā valde!

  17. septembrī, Rēzeknē, Latgales vēstniecībā GORS notika Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas (LASUA) biedru sapulce, kuras ietvaros, notika asociācijas valdes vēlēšanas. Valdes sastāvā tika ievēlēts arī SIA ALAAS valdes loceklis Aigars Metlāns.

  LASUA valdes velesanas2015

 • 2015/09/17

  Poligonu ,,Križevņiki’’ apmeklē skolotāji

  16.septembrī Rēzeknes pilsētas sākumskolas un dabas zinību skolotāji apmeklēja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, kur ekskursijas laikā iepazinās ar poligona darbību, noklausījās izzinošu lekciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas par šķiroto atkritumu pārstrādi, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto spēli ,,Šķiro atkritumus!’’. Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem.

 • 2015/09/09

  Papildus aktivitātes projekta realizēšanai

  Papildus aktivitātes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” realizēšanai

   

  Saskaņā ar, starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “ALAAS”, noslēgtiem Civiltiesiskā līguma grozījumiem Nr.1 projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros tiks īstenotas sekojošas papildus darbības:

  • kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtas piegāde;
  • apcirkņu izbūve;
  • ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošana atkritumu krātuvē.

  Par kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārtas piegādi tika noslēgts līgums ar SIA “ECOTECHNO” par līgumcenu EUR 36 900. Kompostējamo atkritumu maisīšanas iekārta paredzēta kvalitatīvākai bioloģiski noārdāmo, būvniecības (ķieģeļu, betona) atkritumu apstrādes procesa (smalcināšana un aerācija) nodrošināšanai.

  Par apcirkņu izveidošanu tika noslēgts līgums ar SIA “Ģūģeri” par līgumcenu EUR 19 500. Apcirkņi nepieciešami atkritumu uzglabāšanai pa atsevišķām frakcijām, t.sk. arī komposta uzglabāšanai. Apcirkņos īslaicīgi tiks novietoti un uzglabāti stiklu, plastmasu (atsevišķi – cieto, PET), metālu, u.c., atkritumi. Apcirkņi paredzēti no dzelzsbetona, t.i. izturīgi pret mehānisku iedarbību atkritumu iekraušanas/ izkraušanas procesā.

  Par ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošanu atkritumu krātuvē tika noslēgts līgums ar SIA “ARMAT” par līgumcenu EUR 103 850. Ģeosintētiskā materiāla pārseguma izveidošana atkritumu krātuvē ~2,2ha platībā nepieciešama, lai ierobežotu SEG emisijas atmosfērā. Pārsegums būs hermētisks, tādējādi tā izveide sekmēs ilgtspējīgu poligona gāzes savākšanu.

  Visas papildus darbības nodrošinās Projekta ietvaros sasniegto mērķu ilgtspēju, kā arī nodalīto atkritumu plūsmu apsaimniekošanas efektivitāti atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAS 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu prasībām.