• novembris
  2020/11/10

  Noslēdzies ALAAS foto konkurss ,,Mans zaļais solis Latvijai’’.

  SIA ,,ALAAS’’ no 5.oktobra līdz 5.novembrim organizēja foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.

  Konkursam iesniegti 37 darbi, kuros radīti foto attēli par šo tēmu. Katram no mums zaļais solis ir savādāks – kāds šķiro atkritumus, kāds labiekārto apkārni, kāds atbildīgi iepērkas, kāds talko,  bet kāds pārvietojas ar velosipēdu vai iet kājām. Šie visi ,,zaļie soļi’’ ir ļoti svarīgi un labi.

  Izvērtēt konkursa darbus nebija vienkārši. Konkursam iesniegtie darbi tika vērtēti atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem un 16 darbi tika izvirzīti otrās atlases kārtai. Visi otrās kārtas darbi bija vienlīdz labi, tāpēc konkursa uzvarētāji tika noteikti izlozes kārtībā. Pirmo vietu ieguva Aleksis no Kaunatas  pagasta, otro vietu Artis no Rēzeknes, trešo vietu Dāvis no Rēzeknes. Ar konkursa uzvarētājiem sazināsimies personīgi.

  Paldies visiem par dalību konkursā. Lai jūsu katra ,,zaļais solis’’ iedvesmo un motivē līdzcilvēkus.

  Rīkosimies ,,zaļi’’, videi draudzīgi, pamudināsim arī citus to darīt!  Ik katrs no mums var palīdzēt mūsu Latvijai  kļūt tīrākai un zaļākai.

 • 2020/11/09

  Uzmanību!

 • oktobris
  2020/10/28

  ALAAS ,,Vides cirks’’ aizceļo pie bērniem.

  SIA ,,ALAAS’’ konkursa PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’ uzvarētāji balvā ieguva jauno ALAAS vides galda spēli ,,Vides cirks’’. Šajā cirkā spēlētājus gaida neparasti pavērsieni, jautājumi un uzdevumi,  ko caurvij tikai un vienīgi vides tēmas! Spēli saņēma 4 konkursanti :

  • Rēzeknes pilsētas PII ,,Rotaļa’’, darba veidotāji grupas ,,Mazā karaļvalsts’’ audzēkņi ar skolotāju Viju Viļumu.
  • Maltas PII ,,Dzīpariņš’’, darbu veidoja grupa ,,Kāpēcīši’’, skolotāja Ērika Žagare.
  • Rēzeknes pilsētas PII ,,Bitīte’’, darbu veidoja grupas ,,Margrietiņa’’ bērni ar skolotāju Allu Platonovu.
  • Rēzeknes pilsētas PII ,,Auseklītis’’, darbu veidoja grupa ,,Zīļuks’’,skolotāja Santa Jermakova.

   

  Priecāsimies,  ja izveidotā vides spēle ļaus pedagogiem radošā un interesantā veidā izglītot bērnus  par dabas un vides aizsardzības tēmām, sniedzot praktisku izpratni par videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību.

   

 • 2020/10/26

  ZINĀMI ALAAS KONKURSA ,,ATKRITUMU KONTEINERĪTIS’’ UZVARĒTĀJI.

  Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’.  Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot praktisku atkritumu konteinerīti , par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā elementus. Konkursa darbus veidoja pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem vai vecākiem.

  Konkursam iesniegtos darbus vērtēja SIA ,,ALAAS’’ žūrija – valdes loceklis Aigars Metlāns, izpilddirektors Jurijs Petkevičs un sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijas jomā Edīte Čepule. Vērtēšanas kritēriji, ko žūrija ņēma vērā, bija konkursa darba atbilstība  konkursa noteikumiem,  darba izpildījuma kvalitāte, praktiskais pielietojums un konkursa darba oriģinalitāte.

  Konkursam tika iesniegti 19 darbi. Izvērtējot visus darbus, pirmā vieta tika piešķirta  konteinerītim ,,ROBO’’ (Rēzeknes pilsētas PII ,,Rotaļa’’, darba veidotāji grupas ,,Mazā karaļvalsts’’ audzēkņi ar skolotāju Viju Viļumu).

  Otro vietu ieguva ,,GRĀPĪTIS TONTONS’’( Maltas PII ,,Dzīpariņš’’, grupa ,,Kāpēcīši’’, skolotāja Ērika Žagare). Trešā vietā ir piešķirta diviem darbiem –

  ” KROKUS KROKIM VĒDERS LIELS, APĒST NĒTĪRUMU TĪRAIS NIEKS!” ( Rēzeknes pilsētas PII ,,Bitīte’’, grupas ,,Margrietiņa’’ bērni ar skolotāju Allu Platonovu) un ,, GOTIŅA RAIBULĪTE’’(Rēzeknes pilsētas PII ,,Auseklītis’’, grupa ,,Zīļuks’’,skolotāja Santa Jermakova).

   

  1 – 3.vietas ieguvēji balvā saņems  SIA ,,ALAAS’’ jauno vides galda spēli ,,Vides cirks’’, kuru izspēlējot varēs uzzināt daudz ko jaunu.

  Šogad kopīgo apbalvošanas pasākumu neorganizēsim ,bet dāvanas uzvarētājiem pasniegsim individuāli.

  Paldies visiem par dalību konkursā! Lai vides iepazīšana un  saudzēšana, atkritumu šķirošana ir mūsu visu ikdienas paradums.

 • 2020/10/06

  SIA ,,ALAAS’’ turpina attīstīt dalītās vākšanas sistēmu.

  Informējam, ka SIA ,,ALAAS’’ ir iegādājusies 2 jaunas divbunkuru dalītās atkritumu savākšanas un transportēšanas automašīnas. Jaunās mašīnas var pārvadāt divu veidu sašķirotos materiālus, piemēram, stiklu un vieglo iepakojumu. Tas, ka tagad vienā mašīnā varēs savākt un pārvadāt  divu veidu sašķiroto materiālu, ļaus ieekonomēt laiku, cilvēkresursus, kā arī dabas resursu – degvielu. Ar jaunajām automašīnām klienti tiks apkalpoti visā SIA ,,ALAAS’’ darbības zonā.

  SIA ,,ALAAS’’ investīcijas divu jauno mašīnu iegādei ir  401962 tūkstoši eiro. Transporta līdzekļu piegādei tika veikts iepirkums, kurā uzvarēja SIA “Scania Latvia”, nodrošinot automašīnu ražošanu un piegādi. Pagaidām tāda veida automašīnas ir vienīgās Latvijā.

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu,  gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

  Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāsašķiro pa šķirošanas konteineriem,  vai jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai punktam.

  Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros.

  Kad iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek aizvesti uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek sašķiroti pa noteiktām frakcijām un sagatavoti nodošanai otrreizējai pārstrādei (cienīsim šo cilvēku darbu, kas pieņem un veic turpmākās darbības ar dalītajiem atkritumiem).  Piemēram, Latvijā sašķirotās PET pudeles pārstrādā Jelgavā rūpnīcā ,,PET Baltija’’, bet LDPE plēves un HDPE cietās plastmasas izstrādājumus Olainē – rūpnīcā ,,Nordic Plast’’.  Citi materiāli, ko nav iespējams pārstrādāt Latvijā, nonāk pārstrādes rūpnīcās visā pasaulē.

  Atgādinām, ka:

  1. šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces;
  2. sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;
  3. iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;
  4. stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu;
  5. uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

  Lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku, iedzīvotājiem aktīvi jāiesaistās atkritumu šķirošanā,  lai pārstrādājamie materiāli varētu atgriezties ražošanas ciklā un netiktu ,,izmesti’’ no aprites ekonomikas jeb apglabāti poligonā.

  Šķirot nav grūti un tas ir videi draudzīgi. Šķiro!

   

   

   

 • 2020/10/05

  ALAAS izsludina foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’.

  Arvien vairāk cilvēku mūsdienās saprot, cik svarīgi ir ievērot ,,zaļu’’ dzīvesveidu, lai pasargātu apkārtējo vidi. Pirmais pamata nosacījums ,,zaļam’’ dzīvesveidam ir centieni atstāt pēc iespējas mazāku ekoloģisko pēdu. Ekoloģiskā pēda ir dažādu procesu negatīvo ietekmju kopums, ko katrs cilvēks atstāj uz šīs planētas. Ekoloģiskā pēda ir ikkatram no mums, taču tās lielums var būt pat ļoti atšķirīgs, to iespējams samazināt, piedomājot pie sava dzīvesveida un dažādiem ikdienas paradumiem. Katrs no mums var spert savu ,,zaļo soli’’, lai vecinātu kaut nelielas izmaiņas, bet ja šo soļu būs daudz, tad pārmaiņas būs lielākas.

  SIA ,,ALAAS’’ no 5.oktobra līdz 5.novembrim izsludina foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.

  Dalībnieki –  SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona iedzīvotāji.

  Konkursa uzdevums – izmantojot katram pieejamās fotografēšanas iespējas, radīt foto attēlu par konkursa tēmu – ,,Mans zaļais solis Latvijai’’.

  Konkursants var piedalīties konkursā  vienu reizi ar vienu fotogrāfiju, konkursa dalībnieks vienu savu foto elektroniski, ar norādi ZALAIS SOLIS, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv  un norāda vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu un tālruni, klāt pie foto pievieno ,,zaļā soļa’’ aprakstu līdz 30 vārdiem.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 12.novembrī un publicēti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

  Pirmās vietas ieguvējs balvā iegūs SIA ,,ALAAS’’ vides galda spēli  ,,Vides cirks’’. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems ,,zaļas’’ balvas no SIA ,,ALAAS’’.

  Domāsim un rīkosimies ,,zaļi’’, videi draudzīgi, iedvesmosim arī citus to darīt!  Ik katrs no mums var palīdzēt mūsu Latvijai un planētai Zeme kļūt zaļākai.

   

   

   

   

   

   

 • septembris
  2020/09/22

  Tikšanās ar izglītības darbiniekiem ,, ZAĻĀK’’.

  1. septembrī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē notika Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada izglītības pārvalžu darbinieku un SIA ,,ALAAS’’ darbinieku tikšanās. Jau piecus gadus SIA ,,ALAAS’’ veic izglītošanu vides izglītībā, organizē dažādus vides pasākumus un konkursus. Vides izglītība tiek organizēta kompleksi, iesaistot visas sabiedrības grupas.

  SIA ,,ALAAS’’ darbinieki pastāstīja par vides pasākumiem ,  kas tiek plānoti šajā mācību gadā. Plānotie pasākumi būs dažāda vecuma mērķgrupām, pirmais konkurss tiks organizēts pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Visi plānotie pasākumi palīdzēs pilnveidot zināšanas par vidi un pareizu atkritumu šķirošanu, motivēs saudzēt vidi un izveidot  ,,zaļus’’ ikdienas paradumus.

  Tikšanās dalībnieki izspēlēja arī jauno ALAAS vides galda spēli – ,,Vides cirks’’. Viņi pārliecinājās, ka šajā cirkā spēlētājus gaida neparasti pavērsieni, jautājumi un uzdevumi,  ko caurvij tikai un vienīgi vides tēmas!

  Ir jāsadarbojas, lai kopīgi attīstītu vides izglītību visā SIA ,,ALAAS’’ darbības reģionā.

 • 2020/09/22

  ALAAS KONKURSS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM.

  SIA ,,ALAAS’’ izsludina konkursu PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’.  Konkursa mērķis ir veicināt bērnu radošumu un izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, pārveidojot to noderīgā lietā.

  Konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot praktisku atkritumu konteinerīti , par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā elementus (kartona, metāla vai plastmasas). Konkursa darbu veido pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem. No vienas izglītības iestādes  konkursam drīkst iesniegt tikai vienu darbu.

  Konkursa norises laiks 2020. gada 22. septembris – 22. oktobris.

  1 – 3.vietas ieguvēji balvā saņems  SIA ,,ALAAS’’ jauno vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 29. oktobrī un publicēti SIA “ALAAS” mājas lapā www.alaas.lv.

  Konkursa pilns nolikums – NOLIKUMS – ATKRITUMU KONTEINERIITIS.

   

 • 2020/09/16

  Apbalvoti konkursa ,,Sāc ar sevi – 2020’’ uzvarētāji.

  Piecus gadus pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’ organizē konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo, kad iepakojums – PET pudeles un HDPE iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas. Un arī pats konkursa nosaukums stāsta, ka labas, pareizas lietas darīt jāsāk katram AR SEVI!

  15.septembrī Latgales vēstniecībā GORS tika noorganizēts konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums, uz kuru tika aicināti pirmo trīs vietu ieguvēji:

  • vietas ieguvēji – Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 2080 kilogramus iepakojuma. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī pagājušajos gados!
  • vietas ieguvējiCiblas novada Ciblas vidusskola, viņi savāca 580 kilogramus otrreizējā materiāla!
  • vietas ieguvēji – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, savākti 540 kilogrami PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

  100 aktīvākie skolēni no šīm izglītības iestādēm piedalījās apbalvošanas pasākumā un saņēma balvas – konkursa sadarbības partneru SIA ,,Eco Point’’ daudzreiz lietojamo maisiņu, iespēju noskatīties jauku multfilmu ,,Karalienes korgijs’’ un kraukšķīgu popkorna tūtu.

  Šajā mācību gadā konkursu neorganizēsim, bet ceram, ka prasme šķirot atkritumus un saudzēt dabu ir kļuvis par skolēnu neatņemamu dzīves paradumu.