• janvāris
  2021/01/11

  JAUNS ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’!

  Ir sācies jaunais gads, bet pagaidām  mēs nevaram pulcēties kopā, nevaram organizēt izglītošanos par vides un resursu saudzēšanu. Tomēr to var darīt vienas mājsaimniecības ietvaros. Tāpēc SIA ,,ALAAS’’ organizē jaunu radošu konkursu ģimenēm ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’! Konkursa mērķis ir ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevajadzīga iepakojuma utilizācijas iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, tādā veidā piešķirot tam otru dzīvi.

  Mēs aicinām konkursa dalībniekus ( ģimeni) pārrunāt, kas ir iepakojums, ar kāda veida  iepakojumu ģimene saskaras visbiežāk, atrast interesantus faktus par iepakojumu, pārrunāt, kā ir iespējams samazināt iepakojumu savā mājsaimniecībā. Tad seko radošais konkursa uzdevums – jāizvēlas iepakojums, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kādu citu praktisku  pielietojumu. Izvēlēto iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai ir jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

  Konkursa dalībnieki (ģimene) izveidoto konkursa darbu/us,  nofotografē to/ tos, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv  un norāda informāciju – ģimeni, kas veidoja konkursa darbu, dzīvesvietu un tālruni.

  Klāt pie foto pievieno īsu aprakstu par izveidoto konkursa darbu –  kas tas ir, no kā tas izveidots, kā to var pielietot.

  Žūrija 3 oriģinālāko un mākslinieciski interesantāko, praktiskāko darbu autoriem piešķirs  ALAAS balvu – vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

  KONKURSA NOLIKUMS – KONKURSS- OTRREIZ VEEL LABĀK!

 • 2021/01/04

  KO DARĪT AR EGLĪTI PĒC SVĒTKIEM?

  Svētki drīz būs aizvadīti. Ko darīt ar to simbolu – eglīti?

  Sadzīves atkritumu konteineros eglītes izmest nevajadzētu, jo tur tām nav īstā vieta.

  SIA ,,ALAAS’’ informē, ka līdz 30. janvārim eglītes bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Rēzeknē Rīgas ielā 21B un sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.

  Pēc tam eglītes tiks kompostētas.

 • decembris
  2020/12/22

  GAIŠUS UN SIRSNĪGUS SVĒTKUS!

  A single green Christmas bauble hanging on the snowy branches of a fir tree outdoors.

 • 2020/12/17

  Par sadzīves atkritumu apglabāšanas un apsaimniekošanas tarifu no 01.01.2021.

  Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2020.gada 17.decembrī  apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki”. Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 65 EUR/t stāsies spēkā  no 2021. gada 1.janvāra un attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs, EUR/t Laika posms, kurā tarifs ir spēkā
  65,00 65,20 01.01.2021.-31.12.2021.
  80,00 72,66 01.01.2022.-31.12.2022.
  95,00 80,13 01.01.2023. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

  Grozījumi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā ir saistīti ar dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām.

         Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurus apkalpo SIA “ALAAS” nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  paliks nemainīga, t.i., 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m³.

 • 2020/12/16

  ALAAS konkurss ģimenēm noslēdzies.

  Šogad pirms Ziemassvētkiem SIA’’ALAAS’’ organizēja konkursu ALAAS darbības reģiona ģimenēm – ,,Rotājumi Ziemassvētkiem no izlietota iepakojuma’’. Šis konkurss aicināja ģimeni kopā radīt unikālus, neatkārtojamus Ziemassvētku rotājumus, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus, vai iepakojuma detaļas.

  Konkursam tika iesniegti 70 darbi. Prieks, ka ģimenes ir atradušas iespēju un laiku, lai kopā izgatavotu rotājumus Ziemassvētkiem, ar kuriem var izrotāt savas mājas, egles, pagalmus.

  Izvērtējot konkursa darbus, žūrija vadījās pēc sekojošiem kritērijiem:

  – atbilstību konkursa tēmai un noteikumiem,

  – darbu oriģinalitāti,

  – visu konkursa noteikumu izpildi ( klāt pie foto bija jāpievieno īss apraksts par izveidoto rotājumu un jāpieraksta Ziemassvētku novēlējums).

  43 iesūtītie darbi atbilst visiem konkursa kritērijiem, tāpēc šo darbu veidotājiem pasniegsim SIA ,,ALAAS’’ balvas. Ar šo darbu autoriem sazināsimies personīgi.

  Paldies visiem par dalību konkursā!

  Novēlējums no konkursa dalībniekiem – Zapānu ģimenes.

  ,,Ziemassvētkus svinēsim,
  Mūsu dabu saudzēsim,
  Eglīti mēs rotāsim,
  Tai dekoriņus veidosim.
  Olu trauks būs noderīgs,
  No tā zvaniņš sanāk tīri glīts.
  Pirms ārā kaut ko izmetiet,
  Draugi, apdomājiet varbūt tas,
  Beigās sanāk Ziemassvētku brīnums mazs’’.

   

   

 • 2020/12/01

  SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA 2020.GADĀ.

  Vides aizsardzības likumā vides izglītība definēta kā izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, attīstīta atbildīga un pareiza attieksme.

  Lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu, izpratni par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, dabas un cilvēka mijiedarbību, SIA ,,ALAAS’’ vides izglītību veic kompleksi, iesaistot savās aktivitātēs visas sabiedrības grupas. Plašākas un pilnīgākas zināšanas par vidi paver iespēju saskatīt kopsakarības un izprast, ka cilvēks, būdams dabas daļa, ar savu rīcību spēj gan sagraut, gan saglabāt un attīstīt.

  1. gadā ir noorganizētas 22 aktivitātes, tajās kopā iesaistījušies 986 cilvēki.

  Šajā gadā par pareizu atkritumu šķirošanu ir organizētas apmācības skolotājiem un skolēniem, noorganizētas vairākas akcijas šķirošanas laukumos, kuru laikā iedzīvotāji aicināti pareizi apsaimniekot veco elektrotehniku. Piekto reizi noorganizēts vides erudīts Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’.  Noorganizēts konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’, kura mērķis – iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā un dabas resursu saudzēšanā. Pirmo reizi kopā ar Rēzeknes novadu tika noorganizēts plogings – videi draudzīgs skriešanas veids, kura laikā tiek vākti  atkritumi.

  Izveidota jauna vides spēle ,,Vides cirks’’. Lai spēle būtu ne tikai izklaidējoša, bet arī izglītojoša, spēlē parādītas ar atkritumiem un vides saudzēšanu saistītas pareizas un nepareizas rīcības. Šo vides spēli var spēlēt gan bērni, gan jaunieši un pieaugušie. Spēlējot spēli var pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanu, ,,zaļiem’’ paradumiem. Ar šo vides spēli ALAAS darbinieki piedalījās nometnēs, dažādos vides pasākumos.

  Vasaras posmā organizētas ekskursijas poligonā ,,Križevņiki’’, dažādas aktivitātes bērniem vasaras nometnēs.

  Kā katru gadu tika organizēti arī dažādi radoši konkursi – konkurss PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’, foto konkurss ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, konkurss ALAAS darbības reģiona ģimenēm – ,,Rotājumi Ziemassvētkiem no izlietota iepakojuma’’.

  Regulāri tiek veidota informācija par pareizu atkritumu šķirošanu, šķirošanas iespējām, atkritumu pareizu apsaimniekošanu,  tā tiek publicēta masu saziņas līdzekļos un sociālajās vietnēs.

  Šis gads jau iezīmēja jaunus izaicinājumus mums visiem, nezinām, kāds būs nākošais, bet ceram, ka izglītošanas jomā spēsim turpināt iesākto un attīstīt jaunas idejas.

 • novembris
  2020/11/24

  ALAAS izsludina konkursu ģimenēm ,,Rotājumi Ziemassvētkiem no izlietota iepakojuma’’.

  Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir īpašs un skaists. Tas saistās ar ģimeni, mīlestību, vērtīgu kopā būšanu. Svarīgi svētkiem gatavoties kopā. Piemēram, kopīga Ziemassvētku rotājumu veidošana satuvina un rada patiesu svētku izjūtu.

  SIA ,,ALAAS’’  no 24. novembra līdz 14.decembrim izsludina konkursu ALAAS darbības reģiona ģimenēm – ,,Rotājumi Ziemassvētkiem no izlietota iepakojuma’’. Šis konkurss aicina ģimeni kopā radīt unikālus, neatkārtojamus Ziemassvētku rotājumus, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus. Šādu rotājumu veidošana ļauj izmantot iepakojumu vēlreiz, radot no tā praktiskas, oriģinālas lietas. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

  Konkursa norise – konkursa dalībniekiem (ģimenei) ir jāizveido rotājums/i Ziemassvētkiem, jānofotografē to/ tos, jāiesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv , jānorāda kontaktpersonu, dzīvesvietu un tālruni. Klāt pie foto jāpievieno īsu aprakstu par izveidoto rotājumu un Ziemassvētku novēlējumu!

  Radošos darbus vērtēs SIA ,,ALAAS’’ izveidota žūrijas komisija. Žūrija oriģinālākajiem un mākslinieciski interesantākajiem darbiem piešķirs  ALAAS pārsteiguma balvas.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 18. decembrī.

  Konkursa NOLIKUMS – ROTAAJUMI ZIEMASSVEETKIEM.

 • 2020/11/17

  Sveicam !

 • 2020/11/10

  Noslēdzies ALAAS foto konkurss ,,Mans zaļais solis Latvijai’’.

  SIA ,,ALAAS’’ no 5.oktobra līdz 5.novembrim organizēja foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.

  Konkursam iesniegti 37 darbi, kuros radīti foto attēli par šo tēmu. Katram no mums zaļais solis ir savādāks – kāds šķiro atkritumus, kāds labiekārto apkārni, kāds atbildīgi iepērkas, kāds talko,  bet kāds pārvietojas ar velosipēdu vai iet kājām. Šie visi ,,zaļie soļi’’ ir ļoti svarīgi un labi.

  Izvērtēt konkursa darbus nebija vienkārši. Konkursam iesniegtie darbi tika vērtēti atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem un 16 darbi tika izvirzīti otrās atlases kārtai. Visi otrās kārtas darbi bija vienlīdz labi, tāpēc konkursa uzvarētāji tika noteikti izlozes kārtībā. Pirmo vietu ieguva Aleksis no Kaunatas  pagasta, otro vietu Artis no Rēzeknes, trešo vietu Dāvis no Rēzeknes. Ar konkursa uzvarētājiem sazināsimies personīgi.

  Paldies visiem par dalību konkursā. Lai jūsu katra ,,zaļais solis’’ iedvesmo un motivē līdzcilvēkus.

  Rīkosimies ,,zaļi’’, videi draudzīgi, pamudināsim arī citus to darīt!  Ik katrs no mums var palīdzēt mūsu Latvijai  kļūt tīrākai un zaļākai.

 • 2020/11/09

  Uzmanību!