• janvāris
  2016/01/05

  ALAAS arī jaunajā gadā turpina izglītot par atkritumu šķirošanu!

  2016.gada 12.janvārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemosies Bērzgales pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus. Interaktīvu nodarbību laikā skolēniem tiks sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkritumus izmetam dabā, vai dedzinām, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu konteineros. Pēc tam skolēni praktiski šķiros atkritumus, jo Bērzgales pagastā ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri. Ir prieks, ka iegūtās zināšanas skolēni varēs pielietot praktiski!

 • 2016/01/01

  Izskanējis pasākums ,,ALAAS simbols!’’

  29. janvārī Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā SIA ,,ALAAS’’ organizēja svinīgu pasākumu, kura laikā apsveica konkursa ,,ALAAS simbols’’ uzvarētājus.

  Radošos darbus vērtēja SIA ,,ALAAS’’ izveidota un apstiprināta žūrijas komisija, kas vērtēja konkursa darbu atbilstību tēmai, darba izpildījuma kvalitāti, darba oriģinalitāte. Konkursā ir divas pirmās vietas, seši darbi ieguvuši otro vietu, trešā vieta piešķirta četriem konkursa darbiem.14 darbiem piešķirtas atzinības par radošu un kvalitatīvu dalību konkursā.

  Pateicību par ieguldīto darbu SIA ,,ALAAS’’ izteica skolotājiem, kuri atbalstīja, pamācīja, iedrošināja savus skolēnus!

  Visiem konkursa uzvarētājiem tika dāvāta iespēja noskatīties teātra – studijas ,,Joriks’’ jauniešu studijas pirmizrādi – mūziklu visai ģimenei ,,Zaļais sivēntiņš”.

  Izstādi – ,,ALAAS simbols’’ būs iespējams apskatīt līdz 29.februārim!

 • decembris
  2015/12/10

  Noslēdzies konkurss ,,ALAAS simbols’’!

  1.decembrī noslēdzās SIA ,,Alaas’’ izsludinātais konkurss ,,Alaas simbols’’. Konkursa galvenais uzdevums bija padziļināt konkursa dalībnieku izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu.

  Konkursa dalībniekiem bija jāizveido radošs darbs – ,,ALAAS simbols’’ noizlietoto iepakojumu materiāliem, ko var šķirot, lai otrreiz pārstrādātu. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nebija ierobežoti.

  Konkursam tika iesniegti 45 radoši darbi. Konkursā piedalījās skolēni no Maltas vidusskolas, Salnavas pamatskolas, Nautrēnu vidusskolas, Maltas struktūrvienības Liepu pamatskolas, Audriņu pamatskolas, Feimaņu pamatskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2.vidusskolas, Ezersalas internātpamatskolas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Maltas bērnu un jauniešu centra, ARPC vides programmas ,,4H’’, Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme’’.

  Radošos darbus vērtēja SIA ,,Alaas’’ izveidota un apstiprināta žūrijas komisija, kas vērtēja konkursa darbu atbilstību tēmai, darba izpildījuma kvalitāti, darba oriģinalitāte. Tika noteikti pirmo trīs vietu ieguvēji un darbi, kas iegūst ATZINĪBU par radošu un kvalitatīvu dalību konkursā. (konkursa rezultātus skatīt šeit)

  Esam pārliecināti, ka veidojot šos darbus, skolēni iemācījās daudz ko jaunu par tēmu – atkritumu šķirošana.

  Godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti janvāra beigās (datums tiks precizēts), kad tiks atklāta konkursa darbu izstāde Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras namā.

  Liels paldies par ieguldīto darbu visiem skolotājiem un vecākiem, kuri palīdzēja darbu tapšanā!

  Piedalieties arī visos pārējos SIA ,,Alaas’’ konkursos, šķirojiet atkritumus, rūpējieties par mūsu vidi!

 • 2015/12/07

  Izglītojošs pasākums vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’

  4.decembrī SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar ARPC ,,ZEIMUĻS’’ vides programmu ,,4H” un Stoļerovas pagasta pārvaldi organizēja izglītojošu pasākumu vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’.

  Pasākumā piedalījās Mazpulcēni no Kārsavas, Ludzas, Pildas, Mežvidiem, Rēzeknes un Stoļerovas.

  Pasākums sastāvēja no 4 daļām.

  1.daļā mazpulcēni interaktīvā veidā prezentēja sagatavoto mājas darbu ,, Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’. SIA ,,ALAAS’’ pārstāvji par radošāko atzina un veicināšanas balvas pasniedza Kārsavas mazpulka mazpulcēniem. Tad tika izspēlēta erudīcijas spēle ,,Atkritumu šķirošana!’’, kuras laikā mazpulcēnu komandas varēja pārbaudīt savas zināšanas atkritumu šķirošanas jomā. 1.vietu ieguva Rēzeknes mazpulka mazpulcēni, 2. vietu ieguva Mežvidu mazpulka mazpulcēni, 3. vietu ieguva divas komandas – Kārsavas un Stoļerovas mazpulcēni. Pēc spēles mazpulcēni atzina, ka ir uzzinājuši daudz jauna.

  Pasākuma trešā daļa – radošā darbnīca ,,Sirds siltumam!’’. Pirms radošās darbnīcas, zaļās grupas ,,Dūma’’ līdere Ilze Čudare uzstājās ar prezentāciju ,,Lietu otrā dzīve!’’. Pēc tam visi pasākuma dalībnieki gatavoja svečturīti no stikla burkas. Arī šādā veidā mēs varam nevajadzīgai lietai piešķirt citu izskatu un otru dzīvi.

  Neizpalika arī praktiska atkritumu šķirošana, pirms kuras visi mācījās placināt PET pudeles jautrā veidā!

  Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks. Sāksim katrs ar sevi!

 • novembris
  2015/11/30

  SIA ,,ALAAS’’ par atkritumu šķirošanu izglīto Feimaņos!

  26.novembrī SIA ,,ALAAS” darbinieki apmeklēja Feimaņu pagastu. Šis pagasts ir viens no 12 Rēzeknes novada pagastiem, kur šogad tiks uzsākta aktīva atkritumu šķirošana, pagasta centrā ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri.

  Dienas pirmajā pusē par pareizu atkritumu šķirošanu tika izglītoti Feimaņu pamatskolas 1. – 5.klases skolēni. Apmācība notika interaktīvā veidā. Skolēni klausījās prezentāciju par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, skatījās īsfilmas par atkritumu pārstrādi, mācījās interesantā veidā saplacināt plastmasas pudeles. Jaunāko klašu skolēni pārbaudīja savas zināšanas atbildot uz Ezīša ( tēls no ,,Zaļās jostas’’ grāmatas ,,Draudzēsimies!’’) jautājumiem. 4. – 5. klases skolēni nostiprināja iegūtās zināšanas uzspēlējot ALAAS izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’.

  Pēcpusdienā par atkritumu šķirošanas jautājumiem tika informēti pagasta iedzīvotāji. Viņi uzzināja, ka izmantojot šķirošanas iespējas, var uz pusi samazināt sadzīves atkritumu konteineru piepildīšanos, tādā veidā ietaupot savu naudu, jo šķirotos atkritumus savāc bez maksas. Tāpat ir jāapzinās, ka šķirojot atkritumus iespējams taupīt dabas resursus, atkritumus pārvērst par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti.

  Jo ātrāk katrs no mums sāks šķirot atkritumus, jo ātrāk veidosies stabila atkritumu šķirošanas sistēma. Mēs visi gribam dzīvot tīrā un sakoptā vidē. Un tas ir viens solis tuvāk šim mērķim.

   

 • 2015/11/27

  Paziņojums par tarifa projektu

  SIA „ALAAS”, reģ.nr.42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633,16.11.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku.

  Projekts

 • 2015/11/16

  Izglītojošs pasākums vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’

  4.decembrī SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar ARPC ,,ZEIMUĻS’’ vides programmu ,,4H” un Stoļerovas pagasta pārvaldi organizē izglītojošu pasākumu vides izglītībā ,,Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’.

  Pasākuma dalībnieki – Latgales novada biedrības ,,Latvijas Mazpulki’’ dalībnieki.

  Pasākuma mērķis – paplašināt zināšanas par pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem.

  Pasākums sastāvēs no 4 daļām.

  1.daļa – Mazpulcēni interaktīvā veidā ( dziesma, dzejolis, skečs u.t.t) prezentē sagatavoto mājas darbu ,, Vai visi atkritumi ir tikai atkritumi?’’.

  2.daļa – erudīcijas spēle ,,Atkritumu šķirošana!’’

  3.daļa – radošā darbnīca ,,Sirds siltumam!’’.

  4.daļa – praktiska atkritumu šķirošana.

  Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks. Sāksim katrs ar sevi!

  NOLIKUMS

 • 2015/11/15

  ALAAS pie “Zaļā sienāža”

  19.augustā SIA “ALAAS” ciemojās Maltas bērnu un jauniešu centrā, kur notika neformālo apmācību cikls “Zaļais sienāzis”. Kopā ar jauniešiem tika pārrunāta tēma – “Kāpēc jāšķiro atkritumi?”. Pēc tam jauniešiem tika piedāvāts pārbaudīt savas zināšanas, uzspēlējot erudīcijas spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Apmācību dalībnieki atzina, ka ir uzzinājuši daudz jaunu faktu, par kuriem stāstīs saviem vecākiem un vienaudžiem.

 • 2015/11/15

  Bērnu nometnes “Zeimuļa zemē” dalībnieki apmeklē poligonu “Križevņiki”

  12.augustā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja 30 bērnu nometnes “Zeimuļa zemē” dalībnieki. Bērni pārbaudīja savas zināšanas par atkritumu šķirošanu – izspēlēja SIA “ALAAS” izveidoto galda spēli “Šķiro atkritumus!”, ekskursijas laikā iepazinās ar poligona darbību, ieteica “zaļos padomus”, kas visiem Latvijas iedzīvotājiem būtu jādara katru gada mēnesi, lai Latvija savā simtgadē būtu tīrākā un zaļākā valsts visā pasaulē! Bērnu idejas tiks apkopotas un publicētas SIA “ALAAS” mājas lapā www.alaas.lv

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” apmeklē Vislatvijas Mazpulku nometnes “Visu daru es ar prieku!” dalībnieki

  2015.gada 21.jūlijā SIA ,,ALAAS’’ apmeklēja Vislatvijas Mazpulku nometnes ,,Visu daru es ar prieku!’’ 85 dalībnieki. Mazpulcēni ciemojās sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, kur ekskursijas laikā iepazinās ar poligona darbību, noklausījās izzinošu lekciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas – ,,Izvēlies atbildīgu dzīvesveidu!’’, ,, Šķirosim plastmasas pudeles!’’, ,,Papīra ceļš’’, plēstās aplikācijas tehnikā veidoja radošo darbu ,,Ceļā uz Latvijas 100 gadi!’’. Mazpulcēni solīja šķirot atkritumus un saudzēt Latvijas vidi!