• novembris
  2015/11/15

  Maksa par atkritumiem

  2014.gada 15.janvārī stājās spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

  Likuma grozījumu galvenais mērķis ir piedāvāt iespēju dzīvokļu īpašniekiem izvēlēties pakalpojumu apmaksāšanas veidus, un tie ir: pa tiešo pakalpojumu sniedzējiem vai ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

  Saskaņā ar likumu dzīvokļu īpašnieki pieņemot lēmumu, lai veikt tiešos maksājumus ar pakalpojuma sniedzēju, nosaka kritērijus un metodiku, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu.

  Bet diemžēl likumā minētie Ministru kabineta noteikumi vēl nav pieņemti un līdz ar to nav noteikta metodika, kāda būtu pielietojama.

  Dažas mājas dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieka mudināti, jau ir pieņēmuši lēmumu par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma līguma slēgšanu, paredzot, ka apmaksa tiek veikta pa tiešo pakalpojuma sniedzējam, tātad SIA “ALAAS”. (vairāk…)

 • 2015/11/13

  ALAAS turpina izglītot skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

  12.novembrī SIA ,,ALAAS’’ vēlreiz ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, lai turpinātu izglītot skolēnus par atkritumu šķirošanu. Šoreiz šķirot atkritumus mācījās skolas mazākie un vecākie skolēni.

  1.un 2. klases skolēni kopā ar Ezīti ( tēls no ,,Zaļās jostas’’ grāmatas ,,Draudzēsimies!’’) mācījās, kas ir dabas resursi, kāpēc cilvēki ir atbildīgi par dabas piesārņošanu ar atkritumiem. Bērni uzzināja jaunu informāciju par sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmi. Praktiski skolēni mācījās sašķirot lietas, kuras kļuvušas nederīgas.

  7.,8.,9.klases skolēni tēmu par atkritumu šķirošanu apguva daudz plašāk. Skolēni uzzināja, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kā tieši tas ir jādara, kas notiek ar atkritumiem, kuri ir sašķiroti un kļuvuši par otrreizējo izejvielu. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, skolēni sadalījās 6 komandās un izspēlēja ALAAS izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. 2 komandas ieguva visaugstāko punktu skaitu, kas pierāda, ka skolēni tēmu – atkritumu šķirošana ir apguvuši ļoti labi. Pēc tam sekoja praktiska atkritumu šķirošana. Apsveicami, ka pie skolas ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam, kas ļauj skolēniem apgūtās prasmes pielietot ikdienā un ar savu rīcību pierādīt , ka viņi domā par savas apkārtnes vidi.

 • 2015/11/06

  Vides izglītības pasākums ,,Savā Latvijā mēs varam dzīvot ATBILDĪGI!’’

  Šo pašu svētāko
  Tu neaizmirsti:
  Vai celies debesīs,
  Vai jūras dzīlēs nirsti,
  Vai draugu pulkāDali savu prieku,
  Vai viens pats satiecies
  Ar pretinieku -Tu esi –Latvija!Ar šiem O. Vācieša vārdiem sākās pasākums 4. novembrī, uzrunājot ikvienu, un aicināja apzināties piederību mūsu zemei, uzņemties ATBILDĪBU par sevi, savu dzīvi, savu Latviju.

  Interaktīvo pasākumu vides izglītībā organizēja SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Latgales Ekoskolām – Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Rēzeknes novada Dricānu vidusskolu, pasaules ekoskolu rīcības dienu ietvaros.

  Lai skolu jauniešiem būtu vieglāk saprast, kā var ikdienā rīkoties atbildīgi, pasākumā piedalījās un ar atbildīgām, ,,zaļām idejām’’ dalījās Rēzeknes novada dome, SIA ,,ALAAS’’, biedrība ,,Latvijas Zaļā Josta’’, Dabas aizsardzības pārvalde, Rēzeknes Augstskola, zaļā grupa ,,Dūma’’, Latgales Ekoskolas. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties daudzas interesantas tēmas:

  • Rēzeknes valsts Poļu ģimnāzijas EKO padome ,,Dzīvot zaļi – tas nemaz nav grūti!’’
  • SIA ALAAS ,,Pasākumi vides izglītībā!’’
  • Dricānu vidusskola ,,Domā, dari, dzīvo zaļi!’’
  • Biedrība ,, Latvijas Zaļā josta’’ ,,Par tīru Latviju!’’
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centrs ,,Izvēlies dabas aizsardzību!’’
  • Rēzeknes Augstskola ,,Zaļās tehnoloģijas mūsu dzīvē!’’
  • Zaļā grupa Dūma ,,Lietu otrā dzīve!’’

  Prieks, ka pasākumu apmeklēja skolēni no visas Latvijas un aktīvi piedalījās arī visās radošajās aktivitātēs un izzinošajās spēlēs, kas notika pasākuma otrajā daļā:

  • radošā darbnīcā ,,Vinila plates pārvērtības!’’, Dricānu vidusskola;
  • radošā darbnīcā ,,Putuplasta stāsts!’’, Dricānu vidusskola;
  • izzinoša spēle ,,Sašķiro atkritumus!’’ SIA ,,ALAAS’’;
  • radošā darbnīcā ,,Dizaina priekšmeti no avīzēm’’, Rēzeknes Augstskola;
  • radošā darbnīcā ,,Otrā iespēja’’, zaļā grupa ,,Dūma’’;
  • izglītojoša spēle ,,Vai tu proti?’’, biedrība ,,Latvijas Zaļā Josta’’;
  • izzinoša spēle ,,Upes tīrīšana!’’, Dabas aizsardzības pārvalde;
  • izzinoša spēle ,,Cik dūšīgam jābūt, lai kļūtu dižkoks!’’, Dabas aizsardzības pārvalde;
  • radošā darbnīcā ,,Daba velk un ārstē!’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • radošā darbnīca ,,Lietām piešķirsim otro dzīvi!’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.

  Pasākuma noslēgumāRēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas skolēni prezentēja izveidoto apņemšanos ,,Mēs Tev – Latvija!’’

  Mēs katrs – Latvijas daļa. Katrs no mums ir atbildīgs par mūsu kopējo dzimteni– Latviju – ar saviem darbiem, domām, rīcību, centību. Katrs ir atbildīgs par to, lai mūsu zeme pastāv un attīstās!

 • oktobris
  2015/10/23

  ALAAS izglītoja skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

  22.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ apmeklēja Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus.

  Interaktīva pasākuma laikā skolēniem tika sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kā tieši tas ir jādara, kas notiek ar atkritumiem, kuri ir sašķiroti un kļuvuši par otrreizējo izejvielu. Skolēni skatījās vides izglītības multfilmu ,,Dāvana’’, īsfilmas ,,Šķirosim papīru’’ un ,,Šķirosim plastmasu’’. Lai nostiprinātu savas zināšanas, skolēni izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. Tie skolēni, kuri bija visprecīzākie un uzmanīgākie, ieguva balvas.

  Pēc tam skolēni praktiski šķiroja atkritumus, jo pie skolas ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam. Skolēni praktiski mācījās placināt plastmasas pudeles, kartona kastes, sašķirot atkritumus pa konteineriem.

  Ir prieks, ka tagad atkritumus šķiros arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni un skolotāji!

   

 • 2015/10/21

  Vizuālās mākslas darbu izstāde

  Vizuālās mākslas darbu izstāde ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’ skatāma Rēzeknes novadā!

   

  No 22. oktobra līdz 6. novembrim Rēzeknes novada pašvaldības foajē var apskatīt vizuālās mākslas darbu izstādi ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’. Šo izstādi veido bērnu darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ organizētajā vizuālās mākslas darbu konkursā. Vizuālās mākslas darbos redzams, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu, apkārtējo vidi un cilvēku pareizu rīcību tajā.
  Iegriezieties un apskatiet bērnu veidotos darbus!

  vizualas makslas konkursa darbu izstade

 • 2015/10/15

  SIA “ALAAS” ciemojas bērnu nometnē “Zeimuļa zemē!”

  5.augustā SIA ,,ALAAS’’ ciemojās bērnu nometnē ,,Zeimuļa zemē!’’. Nometnes dalībnieki tika informēti par atkritumu šķirošanu, par to, kā notiek sašķiroto atkritumu pārstrāde. Bērni noskatījās 3 īsfilmas, izspēlēja erudīcijas spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ , veidoja un prezentēja plakātus ,,Vide, kādā es gribu dzīvot!’’. Nākošā tikšanās ar nometnes dalībniekiem būs 12.augustā, kad bērni iepazīs sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” darbību. Šādās tikšanās reizēs priecē tas, ka bērni ir ieinteresēti rīkoties videi draudzīgi.

 • 2015/10/14

  ALAAS izglītos skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

  22.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemosies Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus. Interaktīva pasākuma laikā skolēniem tiks sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds kaitējums rodas mums un videi, ja atkritumus izmetam dabā, vai dedzinām, kas notiek ar pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, ja tos iemetam šķiroto atkritumu konteinerā. Pēc tam skolēni praktiski šķiros atkritumus, jo pie skolas tiks uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam. Ir prieks, ka izglītības iestādes nolemj šķirot atkritumus un piedāvā iespēju skolēniem rīkoties pareizi un atbildīgi!

 • 2015/10/13

  Pasākums ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem noslēdz ALAAS ,,Zaļo nedēļu’’

  9.oktobrī šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Zilupes ielā 50 apmeklēja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieki, lai sašķirotu līdz atvestos pārstrādei izmantojamos atkritumus. Kopīgā sanāksmē SIA ,,ALAAS’’ darbinieki un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes pārstāvji vienojās par sadarbību turpmāko pasākumu organizēšanā vides izglītības jomā pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem. Pašlaik ir izsludināts radošais konkurss ,,ALAAS simbols’’, kurā konkursa dalībniekiem jāveido radošs darbs – ,,ALAAS simbols’’ noizlietoto iepakojumu materiāliem, ko var šķirot, lai otrreiz pārstrādātu.Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

  Janvārī tiks izsludināti jauni konkursi, kuros varēs piedalīties gan jaunieši, gan arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi.

  Pasākuma noslēgumā Izglītības pārvaldes darbinieki izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto jauno spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’.

  Tikai visi kopā mēs varam panākt to, ka mūsu rīcība un dzīvesveids kļūst videi aizvien draudzīgāks!

 • 2015/10/13

  ALAAS ,,Zaļās nedēļas’’ ceturtā aktivitāte!

  Kopā ar jauniešiem no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 8.oktobrī tika organizētas moment akcijas ,, Kur Rēzeknē ir šķirošanas laukumi?’’. Jaunieši pilsētas iedzīvotājiem 6 vietās dalīja informāciju par šķirošanas laukumiem Rēzeknē, kur bezmaksas var nodot papīru, kartonu, plastmasu, stiklu, metālu, vieglo automašīnu riepas, liela izmēra atkritumus. Paldies jauniešiem un viņu skolotājai Anitai Vaivodei par sadarbību un ,,zaļo domāšanu’’!

 • 2015/10/13

  ALAAS ,,Zaļās nedēļas’’ trešā aktivitāte!

  7.oktobrī, sadarbībā ar Rēzeknes Bērnu bibliotēku, tika organizēts izglītojošs pasākums bērniem ,,Lieto vēlreiz!’’. Pasākuma laikā tika stāstīts par to, kā papīram var dot otru dzīvi. Pasākuma dalībnieki noskatījās filmu ,,Papīra ceļš’’ un tad mainījās ar līdzi paņemtajām grāmatām, kuras paši ir izlasījuši, bet vēlas ieteikt izlasīt citiem. Mēs visi varam: rīkoties videi draudzīgi, taupīt dabas resursus, nepiesārņot vidi, vākt un nodot makulatūru, šķirot atkritumus!