• septembris
  2023/09/11

  ALAAS KONKURSS PII ,, AR PRIEKU ES RADU!’’.

  Lai veicinātu izpratni par nevajadzīga iepakojuma pārveides iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, SIA ,,ALAAS’’ izsludina radošu konkursu sava darbības reģiona PII ,,AR PRIEKU ES RADU!’’.

  Konkursa uzdevums  ir izvēlēties izlietotu iepakojumu un izveidot no tā kādu citu savai sadzīvei nepieciešamu lietu vai priekšmetu. Vismaz 70% no radošā darba izejmateriāliem ir jābūt izlietotajam iepakojumam. Iepakojuma materiāls var būt visdažādākais – plastmasa, koks, stikls, plēve, papīrs, kartons, metāls. Iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai izveidotais priekšmets vai lieta būtu reāla, praktiska, ikdienā pielietojama. Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

  Radošos darbus vērtēs SIA ,,ALAAS’’ izveidota žūrijas komisija. Žūrija 3 oriģinālāko un mākslinieciski interesantāko, praktiskāko darbu autoriem piešķirs  ALAAS balvas.

  Pilns konkursa nolikums – NOLIKUMS- PII AR PRIEKU ES RADU!

 • 2023/09/08

  ALAAS IZGLĪTO ,,ZAĻAJĀ KLASĒ’’.

  7.septembrī SIA ,,ALAAS’’ piedalījās Latvijas Finiera organizētajā vides pasākumā ,,ZAĻĀ KLASE’’, kas ir Latgales reģiona skolām veltīts izglītojošs pasākums brīvā dabā Sarkaņkalnā. Savā vides kontrolpunktā SIA ,,ALAAS’’ darbinieces  piedāvāja pārbaudīt un pilnveidot zināšanas pareizā atkritumu šķirošanā, izspēlēt ALAAS vides spēli – ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Jaunākajiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja salikt ALAAS puzli, pārrunājot, ko nedrīkst darīt ar atkritumiem dabā. Pasākuma laikā kontrolpunktā iegriezās, aktivitātēs piedalījās vairāk kā 500 skolēni. Ikvienam ir iespēja ieguldīt savu laiku un prasmes apkārtējās vides uzlabošanā – pareizi apsaimniekojot savus atkritumus, šķirojot atkritumus, samazinot atkritumu daudzumu savā ikdienā, saudzējot dabas resursus, mācot to darīt citiem. Kad mēs palīdzam dabai, saudzējam vidi, mēs palīdzam paši sev!

          

   

                   

 • augusts
  2023/08/16

  APMĀCĪBAS JAUNIEŠIEM.

  15.augustā SIA ,,ALAAS’’ vides izglītotāja Edīte tikās ar Rēzeknes novada jauniešiem, kuri piedalās zaļāka dzīvesveida apmācībās ,,Go Green’’.  Izzinošas lekcijas laikā runājām par atkritumiem, to pareizu apsaimniekošanu, dabā izmestajiem atkritumiem un ļaunumu , ko tie nodara. Izspēlējām ALAAS vides spēli ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Iegūtās zināšanas ļaus labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam.

            

   

 • 2023/08/09

  Par Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

  SIA “ALAAS” (turpmāk – ALAAS) informē, ka atbilstoši noslēgtajam līgumam par sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un reģenerāciju, kas paredz pilna servisa no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanas un reģenerācijas pakalpojuma saņemšanu sākot ar 2023.gada augustu, iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas paredz šādu tarifa samazinājumu:

   

  Sabiedriskā pakalpojuma veids DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Laika periods

  Spēkā esošais tarifs ar DRN

  (bez PVN)

  Piedāvātais tarifs ar DRN

  (bez PVN)

  Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)
  Sadzīves atkritumu apglabāšana 95 2023.gads 128,87 120,66 -6

   

   

  LR Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmā daļa nosaka, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:

  1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā noteikto maksu; (no 01.01.2023.  ALAAS apsaimniekošanas zonā – 11,81 EUR/m³ bez PVN)

  2) maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu.

  21.08.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 537 “Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi” 2.punkts nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. pantam ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, veic sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecību mērījumus, nodrošinot savākto atkritumu svēršanu un novērtējot atkritumu tilpumu atbilstoši atkritumu uzkrāšanas konteinera tilpumam. SIA “ALAAS” aprēķinātais sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījums 2022.gadā ir 9,3 m³/t.

  Pēc piedāvātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta apstiprināšanas sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki” maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs EUR 12,97 apmērā par vienu m³ bez PVN.

  Plānotā kopēja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās būs 24,78 EUR/m³ (bez PVN), ar PVN 29,98 EUR/m³.

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas par 1 m³ samazinājums plānojas 1,08 EUR/m³ ar PVN.

   

   

   

   

   

 • 2023/08/09

  ZAĻĀ RĪCĪBA VASARĀ!

  SIA ,,ALAAS’’ no 1.jūnija līdz 7.augustam organizēja foto konkursu, kura mērķis bija veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, parādot to pārējiem.

  Konkursam tika iesūtīti 14 foto , kuri atspoguļo ,,zaļu rīcību’’, ko šajā vasarā kāds ir veicis un vēlas popularizēt.

  Priecē darbu daudzveidība. Kāds vāc augu tējas, kāds vecai lietai dāvā otru dzīvi, kāds savāc citu nomestus atkritumus, kāds motivē audzēt ekoloģiskus dārzeņus, kāds ,,zaļi’’ ceļo.

  Trīs foto autori balvā iegūst vienu ( pēc izvēles) ALAAS vides spēli, lai varētu turpināt motivēt līdzcilvēkus un izglītot vides izglītībā.

  Balvas iegūst:

  INTA NO LUDZAS NOVADA;

  ILZE NO RĒZEKNES;

  INGŪNA NO REZEKNES NOVADA.

  Paldies visiem konkursantiem! Turpiniet rīkoties pareizi un ,,zaļi’’. Iedvesmojiet līdzcilvēkus!

                   

 • 2023/08/09

  PAR VIDI AR JAUNIEŠIEM!

  8.augustā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki Ludzā tikās ar projekta ,,THE CYCLE OF CHANGE LUDZA – 2023’’jauniešiem no Latvijas un Itālijas. Galvenā tēma  – vides saudzēšana. Tika izspēlēta ALAAS vides spēle ,,Atkritumu sadalīšanās laiks’’, jo diemžēl daļa atkritumu tiek izmesta dabā gan Latvijā, gan Itālijā. Ir jāapzinās, ka cilvēku izmestie atkritumi nekur nepazūd, bet ļoti lēni sadalās. Pēc tam jaunieši sadalījās komandās, lai izspēlētu viktorīnu ,,Vai vari atbildēt?’’. Divas komandas ieguva 20 punktus no 25 iespējamajiem, kļūstot par viktorīnas uzvarētājiem!

  Ir svarīgi iegūt un papildināt zināšanas vides izglītībā, lai pēc tam tās pielietotu savā ikdienā, aicinātu to darīt arī līdzcilvēkus.

          

   

 • jūlijs
  2023/07/21

  DZĪVO AKTĪVI, DOMĀ ZAĻI!

  20.jūlijā SIA ,,ALAAS’’ darbiniece Edīte tikās ar Maltas jauniešiem, kuri piedalās apmācību projektā ,,Dzīvo aktīvi, domā zaļi!’’. Interaktīvas lekcijas laikā jauniešiem bija iespēja saprast, ko nozīmē mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana, kādu ļaunumu nodara cilvēku izmestie atkritumi dabā, īpaši mežos, cik ilgi sadalās atkritumi. ALAAS izveidotā  vides spēle ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’ jauniešiem radīja daudz pārdomu un secinājumu.

  Tika izspēlēta arī ALAAS lielformāta spēle ,,VIDES CIRKS’’. Spēles princips vienkāršs – met kauliņu un paej uz priekšu tik lauciņus, cik attēlots uz kauliņa. Jo tālāk tiksi, jo labāk, uzvarētājs ir tas, kurš pirmais sasniegs pēdējo lauciņu. Taču visi zina, ka tikt uz priekšu ne vienmēr ir tik vienkārši, jo reizēm nākas pakāpties uz augšu, reizēm pēkšņi krist uz leju. Šajā cirkā  gaida neparasti pavērsieni, jautājumi un uzdevumi,  ko caurvij tikai un vienīgi vides tēmas!

  Pēc apmācībām jaunieši devās sakopt tuvējo mežu, jo joprojām ir cilvēki, kuri savus radītos atkritumus izmet tieši tur. Viņi salasīja 13 maisus ar atkritumiem, kas , protams, ir ļoti daudz!

  Dabas piesārņošana ir pietiekami liela problēma, lai tai pievērstu uzmanību un ar dažādām metodēm radītu līdzcilvēkos pozitīvu attieksmi pret apkārtējo vidi. Jākļūst daudz apzinīgākiem, jo vide mums apkārt ir nozīmīga mums katram.

              

 • 2023/07/19

  VIDES SPĒLES JC ,,BURAS’’.

  19.jūlijā SIA ,,ALAS’’ darbiniece Edīte ciemojās JC ,,Buras’’, lai uzdāvinātu un izspēlētu ALAAS vides spēles, ko jaunieši bija nopelnījuši, piedaloties akcijā ,,Skrien zaļi Rēzeknes novadā – 2023!’’. Spēles ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’ uzdevums ir apskatīt dabā izmestos atkritumus un salikt laikus, cik ilgi šie atkritumu dabā sadalās. Izspēlējot šo vides spēli, rodas daudz pārdomu un secinājumu.

  Tāpat vides izglītošanā labi var izmantot vides galda spēli ,,100 JAUTĀJUMI PAR ATKRITUMIEM’’.  Vides spēles galvenais uzdevums – padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

  Ir svarīgi iegūt zināšanas vides izglītībā, lai pēc tam tās pielietotu savā ikdienā, mācītu tās pielietot līdzcilvēkiem.

      

 • jūnijs
  2023/06/01

  ALAAS izsludina foto konkursu ,,ZAĻĀ RĪCĪBA VASARĀ’’.

  Arvien vairāk cilvēku mūsdienās saprot, cik svarīgi ir ievērot ,,zaļu’’ dzīvesveidu, lai pasargātu apkārtējo vidi. Zaļš dzīvesveids nozīmē, ka domājam, kādas izvēles savā ikdienā veicam. Dabai draudzīgāks dzīvesveids ne tikai liks justies labāk, bet arī  palīdzēs ietaupīt, samazināt nevajadzīgo lietu skaitu plauktos un uzlabot vidi sev apkārt.

  SIA ,,ALAAS’’ no 1.jūnija līdz 1.augustam izsludina foto konkursu ,,ZAĻĀ RĪCĪBA VASARĀ’’, kura mērķis ir veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, parādot to pārējiem.

  1.– 3. vietas ieguvēji balvā varēs iegūt vienu ( pēc izvēles) ALAAS vides galda spēli.

  Dalībnieki –  SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona iedzīvotāji.

  Konkursa uzdevums :

  1. Konkursa dalībnieki tiek aicināti izmantot savu fotoaparātu vai mobilo tālruni ar fotokameru un iemūžināt savu ,,zaļo rīcību’’ šajā vasarā.
  2. Konkursants var piedalīties konkursā vienu reizi ar vienu fotogrāfiju.
  3. Katrs konkursa dalībnieks vienu savu foto elektroniski, ar norādi ,,Zaļā rīcība vasarā’’, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv un norāda vārdu,  apdzīvotās vietas nosaukumu (pilsētu vai novadu, ciemu)  un tālruni.
  4. Klāt pie foto pievieno ,,zaļās rīcības’’ aprakstu līdz 30 vārdiem.
  5. Fotogrāfija ir konkursa dalībnieka autor darbs.

  Pilns konkursa nolikums – Nolikums_foto konkurss_zaļa rīcība vasarā_ 01.06.2023.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 10.augustā un publicēti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv. Ar konkursa uzvarētājiem sazināsimies arī personīgi.

   

   

   

   

 • maijs
  2023/05/15

  ĢIMEŅU DIENĀ ARĪ PAR VIDI!

  13.maijā Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolā notika ģimeņu diena ,,Dzīvo zaļi Makašānos’’. Šīs dienas ietvaros bija paredzētas arī vides aktivitātes. SIA  ,,ALAAS’’ darbiniece Edīte novadīja vides viktorīnu ,,Vai vari atbildēt?’’, kurā komandas veidoja skolēni ar saviem vecākiem. Viktorīnas laikā dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par  vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku. Uzvarētāju komanda jutās priecīga, jo ne tikai parādīja savas zināšanas, bet arī saņēma balvā ALAAS dāvaniņas.

  Tāpat pasākuma dalībnieki varēja izspēlēt vides spēli ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Spēles uzdevums ir apskatīt dabā izmestos atkritumus un salikt laikus, cik ilgi šie atkritumu dabā sadalās.  Izspēlējot šo vides spēli, radās daudz pārdomu un secinājumu, galvenais – atkritumiem ir sava vieta – atkritumu konteiners. Saudzēsim mūsu skaisto dabu, rūpēsimies par to, apsaimniekosim savus atkritumus pareizi un atbildīgi.