• janvāris
  2020/01/02

  Turpinām izglītot!

  Ir sācies jauns gads, SIA ,,ALAAS’’ turpina izglītot par pareizu atkritumu šķirošanu un vides saudzēšanu.

  1. janvārī vides klasē notika apmācības Rēzeknes pilsētas 4. klašu skolotājiem. ALAAS darbinieki izglītoja par atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. Praktiskās daļas laikā skolotāji izspēlēja izzinošas spēles bērnu izglītošanai vides izglītībā.

  Apmācības skolotāji novērtēja kā labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savās izglītības iestādēs. Skolotāji izmantos iegūtās zināšanas, gatavojot skolēnus vides  erudītam ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’, kas notiks februārī.

 • decembris
  2019/12/23

  Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu Jauno 2020.gadu!

  An illustration of a christmas tree formed by white symbols made out of real snowflakes,On green gradient background, plenty of copy space and blank areas to put designs or text into.

 • 2019/12/17

  SIA ,,ALAAS’’ izglīto !

  Lai veicinātu  gan bērnu, gan pieaugušo izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanas tēmu,  jau vairākus gadus notiek sabiedrības informēšana un izglītošana, kā arī  sabiedrības iesaistīšana vides kvalitātes uzlabošanā ar dažādu kampaņu, akciju un konkursu palīdzību.

  Arī 2019. gads ir bijis bagāts ar dažādām vides aktivitātēm – apmācībām, erudītiem, konkursiem, izglītojošiem pasākumiem. Kopā šajos pasākumos ir  iesaistīti un par atkritumu šķirošanu, vides  saudzēšanu izglītoti vairāk kā 1200 cilvēki.

  Šis gads ir īpašs arī ar to, ka visām izglītības iestādēm, kas  atrodas uzņēmuma apsaimniekošanas zonā, tika uzdāvināta SIA ,,ALAAS’’ izveidotā vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’, kuru izspēlējot var padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu.

  Arī nākošajā gadā SIA ,,ALAAS’’ turpinās darbu sabiedrības izglītošanā, veiks apmācības, organizēs jaunus konkursus, piedāvās izskriet ,,Atkritumiem pa  pēdām’’ un salikt ,,Zaļo puzli!’’.

  Paldies visiem , kas piedalās vides aktivitātēs, saudzē dabu, šķiro atkritumus un taupa dabas resursus!

  Foto galerijā foto no 2019. gada aktivitātēm.

 • 2019/12/11

  Vides klasē skolotāji!

  11.decembrī  SIA ,,ALAAS’’ vides klasē ciemojās skolotāji no Kārsavas un Ciblas novadiem. ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. Praktiskās daļas laikā skolotāji izspēlēja izzinošas spēles bērnu izglītošanai vides izglītībā. Vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ saņēma katra izglītības iestāde.

  Prieks, ka apmācības skolotāji novērtēja kā labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savās izglītības iestādēs.

   Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!

 • 2019/12/05

  Noslēgusies akcija ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’.

  Lai popularizētu  atkritumu šķirošanas laukumu Rēzeknē – Rīgas ielā 21B un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas, SIA ALAAS 1.oktobrī jau otro reizi uzsāka akciju ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’. Akcija norisinājās līdz 4.decembrim. Akcijas laikā , jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs, uz laukumu varēja atnest vai atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukuma pārzinis piedāvāja aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalījās izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’.

  Ar izlozētajiem 3 akcijas dalībniekiem – Guntaru, Andreju un Aiju sazināsimies personīgi.

  Apmeklējiet atkritumu šķirošanas laukumu arī turpmāk. Lai atkritumu šķirošana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!

 • novembris
  2019/11/27

  Atkritumus šķirot mācas Viļānu iedzīvotāji.

  1. novembrī atkritumus šķirot mācījās Viļānu pilsētas un Viļānu novada iedzīvotāji, kas piedalās projektā ,,Zaļā palete’’. Septiņas ģimenes ir apņēmušās cītīgi šķirot atkritumus trīs mēnešus, piefiksējot savus novērojumus un pārdomas ,,Šķirošanas dienasgrāmatā’’.

  Apmācību laikā iedzīvotāji uzzināja visu par pareizu atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm.

  Prieks, ka apmācības iedzīvotāji novērtēja kā izzinošas un interesantas, uzsverot, ka iegūtas zināšanas, ko varēs praktiski pielietot.

  Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!

 • 2019/11/22

  Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki” tarifu no 01.01.2020.

  SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 2020.gadā57,73 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā dabas resursa nodoklis – 50,00 EUR/t), kas stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra un attiecas uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kurā ietilpst Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības.

 • 2019/11/05

  Apbalvoti konkursa PII ,,Konteinerītis baterijām – pa rokai’’ konkursanti.

  1. novembrī ARPC ,,Zeimuļs’’ zālē notika konkursa PII ,,Konteinerītis baterijām – pa rokai’’ konkursantu apbalvošanas pasākums. Konkursu organizē SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju un SIA “Eco Point”.

  Pasākuma laikā varēja apskatīt visus izgatavotos konteinerīšus, kurus izveidoja pirmsskolas vecuma bērni kopā ar saviem skolotājiem, vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem.

  Konteinerīši ir skaisti, oriģināli, ļoti interesanti, bet pats galvenais praktiski.

  Tagad tajos varēs vākt izlietotās baterijas. Tas ir ļoti labs un vajadzīgs darbs,  jo, ja baterijas netiek savāktas un nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan dzīvnieku un cilvēku veselībai.

  Konkursa darbi tika izvērtēti atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem. Pirmo  vietu ieguva 15 darbi, ko ir veidojuši 50 bērni. Otrā vieta ir piešķirta 24 darbiem, tos veidojuši 62 bērni. Trešā vieta ir 12 darbiem, tos darinājuši 35 bērni.

  Pasākuma laikā bērniem bija iespēja noskatīties jauno DAP izveidoto multfilmu ,,Ko atnesi, to aiznes!’’, kopā ar Ķirzaciņu saskaitīt, cik daudz labu darbu var darīt esot dabā, pārrunāt, kāpēc baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

  Visu vietu ieguvēji tika sveikti ar balviņām. Pasākuma noslēgumā visi varēja cienāties ar saldumiem, nofotografēties ar ALAAS Konteinerīti, DAP Ķirzaciņu.

  Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!

 • oktobris
  2019/10/25

  ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ aizceļo uz Rēzeknes novada skolām.

  25.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki apmeklēja Rēzeknes novada dabas zinību skolotāju sanāksmi, lai prezentētu un uzdāvinātu katrai skolai  ALAAS izveidoto vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

  Vides spēles galvenais uzdevums – padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

  Sabiedrības izglītošanas ietvaros uzņēmums piedāvā bezmaksas ekskursijas  poligona „Križevniki” teritorijā, apmeklē izglītības iestādes, lai informētu par atkritumu šķirošanu, organizē apmācības savā vides klasē, organizē izglītojošus konkursus, pasākumus un akcijas darbības reģiona izglītības iestādēs.

  Domāsim un dzīvosim zaļi, sociāli atbildīgi un videi draudzīgi!