• oktobris
  2019/10/07

  Vides klasē izglītojas Rēzeknes 2.vidusskolas skolēni.

  1. oktobrī ALAAS vides klasē ciemojās Rēzeknes 2. vidusskolas skolēni ,lai uzzinātu visu par pareizu atkritumu šķirošanu.

  Izzinošās lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par atkritumiem, atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu pareizu šķirošanu. Tāpat skolēni uzzināja, ko darīt ar nolietotu elektrotehniku un baterijām.

  Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,Sašķiro pareizi!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas.

 • 2019/10/01

  Akcija Rēzeknes iedzīvotājiem ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’.

  SIA ,,ALAAS’’ par svarīgu uzskata ,,zaļās’’ apziņas veidošanu, tāpēc savā darbībā koncentrējas uz visu paaudžu iedzīvotāju izglītošanu vides jautājumos. Arī šogad Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti rīkoties pareizi –  ikdienā šķirot atkritumus! Pareizi sašķiroti atkritumi ir labs otrreizējs materiāls, ko var izmantot jaunu lietu radīšanai. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

  SIA ,,ALAAS’’ kopš 2018.gada 1. janvāra Rēzeknē apsaimnieko vienu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu – Rīgas ielā 21B, kur var nodot sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Šo laukumu nedēļas laikā apmeklē vidēji 100 iedzīvotāji. Bet diemžēl ir daļa Rēzekniešu, kuri joprojām nezina par šo lielisko iespēju – sašķirot un bez maksas nodot daļu no saviem atkritumiem. Tāpēc, lai popularizētu šo  atkritumu šķirošanas laukumu un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas, SIA ALAAS 1.oktobrī jau otro reizi izziņo akciju ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’. Akcija norisinās līdz 4.decembrim.

  Akcijas laikā , jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs, uz laukumu var atnest/ atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukuma pārzinis palīdzēs sašķirot atkritumus un piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’.

  MATERIĀLI, KO VAR NODOT LAUKUMĀ RĪGAS IELĀ 21 B, RĒZEKNĒ:

  • papīru un kartonu, kartona iepakojumu,tetrapakas,  grāmatas;
  • stikla pudeles un burkas;
  • logu stiklu;
  • metālu;
  • līdz 5 nolietotām automašīnu riepām;
  • polietilēna plēvi;
  • PET pudeles;
  • HDPE iepakojumu;
  • mīkstās plastmasas iepakojumu no PP un PS materiāla;
  • liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles);
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā

  ( televizorus, tējkannas, datorus, fēnus u.t.t.);

  • atstrādātās motoreļļas un eļļas filtrus.

  Laukums ir atvērts  5 dienas nedēļā, otrdien un trešdien laukums darbojas līdz plkst.19.00., sestdien laukums darbojas līdz plkst. 16.00.

   

  ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMA

  DARBA LAIKS

  DIENA LAIKS
  Pirmdiena Brīvdiena
  Otrdiena 10.00 – 13.00

  14.00 – 19.00

  Trešdiena 09.00 – 13.00

  14.00 – 19.00

  Ceturtdiena 8.00 – 12.00

  13.00 – 17.00

  Piektdiena 08.00 – 12.00

  12.30 – 16.30

  Sestdiena 8.00 – 12.00

  13.00 – 16.00

  Svētdiena Brīvdiena
  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

   

  Akcijas uzvarētāji tiks izlozēti. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi.

  Lai atkritumu šķirošana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu! Kopā veidosim tīrāku pasauli!

 • septembris
  2019/09/30

  2019./2020.mācību gadā ALAAS konkursā ,,Sāc ar sevi’’ piedalīsies 11 konkursanti !

  Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ tiek organizēts piekto reizi. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu, HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana. Konkursanti,  kas savāks  visvairāk otrreizējā materiāla daudzumu kilogramos, iegūs godalgotās vietas!

  PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 2020 .gada 6.aprīlim.

  Šogad konkursam ir pieteikušies 11 konkursanti:

  1. Rēzeknes sākumskola;
  2. Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  3. Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  4. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  5. Rēzeknes novada Feimaņu pamatskola;
  6. Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  7. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  8. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  9. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs;
  10. Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  11. Ciblas vidusskola.

  Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, pedagogi iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā!

 • 2019/09/27

  Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu direktoru vietniekiem.

  26.septembrī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē ciemojās Rēzeknes pilsētas skolu direktoru vietnieki audzināšanas darbā.

  SIA ,,ALAAS’’ darbiniece E. Čepule pastāstīja par plānotajām vides aktivitātēm, kas tiek piedāvātas skolēniem un skolotājiem šajā mācību gadā. Vides izglītošanas jomā  īpaša uzmanība tiek pievērsta bērnu un jauniešu auditorijai. Sabiedrības izglītošanas ietvaros uzņēmums piedāvā bezmaksas ekskursijas  poligona „Križevniki” teritorijā, apmeklē izglītības iestādes, lai informētu par atkritumu šķirošanu, organizē apmācības vides klasē, organizē izglītojošus konkursus, pasākumus un akcijas darbības reģiona izglītības iestādēs.

  Direktoru vietnieki tika iepazīstināti ar SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’. Vides spēles galvenais uzdevums – padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos. Šī spēle tika uzdāvināta  katrai izglītības iestādei, lai pedagogi varētu to izmantot savā darbā, apskatot tieši vides jautājumus.

  Šī mācību gada laikā ir plānots šo vides spēli uzdāvināt visām izglītības iestādēm, kas ir SIA ,,ALAAS’’ darbības reģionā.

 • 2019/09/23

  ,,Apvienosimies un stādīsim nākotni!’’.

  SIA ,,ALAAS’’ darbinieki 21. septembrī piedalījās vides pasākumā ,,Apvienosimies un stādīsim nākotni!’’, kas notika Stoļerovā. Pasākums notika Pasaules talkas ietvaros, tajā piedalījās Kaunatas apvienības pagastu iedzīvotāji. Tika novadīta komandu izzinoša  spēle ,,Saudzēsim vidi!’’.  Izspēlējot spēli, visi varēja pārbaudīt savas zināšanas par dažādiem vides jautājumiem, uzzināt jaunu informāciju, aizdomāties, kas notiek, ja mēs dabā izmetam dažāda veida atkritumus. 1.vietu izzinošajā spēlē ieguva Kaunatas pagasta komanda un ieguva balvas no SIA ,,ALAAS’’.

  Kopīgiem spēkiem darīsim mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku!

 • 2019/09/19

  ,,Stikla šķiratlona’’ rezultāti!

  Rēzeknē, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas novados noslēdzies SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar partneriem rīkotais Vislatvijas “Stikla šķiratlons”, kura laikā no iedzīvotājiem viņu dzīvesvietās pieņēma izlietoto un nevajadzīgo stikla iepakojumu.

  Rēzeknē Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 51 mājsaimniecība, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 3,79 tonnas stikla atkritumu.

  Rēzeknes novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 68 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 17,42 tonnas stikla atkritumu.

  Kārsavas novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 11 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 2,87 tonnas stikla atkritumu.

  Ciblas novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 17 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 4,28 tonnas stikla atkritumu.

  Viļānu novadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonam” pieteicās 11 mājsaimniecības, kuras sašķirojušas un pārstrādei nodevušas 2,07 tonnas stikla atkritumu.

  Katrā pašvaldībā, kas piedalījās “Stikla šķiratlonā”, starp akcijai pieteiktajām adresēm tika izlozētas veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā, saņem tas dalībnieks, kurš konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis un nodevis visvairāk stikla pudeļu un burku.

  Rēzeknē vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 270 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Alfrīds. Viļānu novadā,  aptuveni 518 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Ilga no Viļānu pagasta. Rēzeknes novadā, aptuveni 547 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Jeļena no Kaunatas pagasta. Kārsavas novadā, 356 kg tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Antonija no Salnavas pagasta. Ciblas novadā vislielāko daudzumu, proti, aptuveni 1,12 tonnas tukšās taras, sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Imants no Zvirgzdenes pagasta.

  Savukārt veikalu “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā izlozes rezultātā no Rēzeknes saņems Ilze un Olga, no Rēzeknes novada Dzintra no Silmalas pagasta, Lidija no Griškānu pagasta un Vika no Stoļerovas pagasta. Ciblas novadā “top!” dāvanu kartes 20 eiro vērtībā saņems Aija no Zvirgzdenes pagasta un Vera no Blontu pagasta. Kārsavas novadā dāvanu kartes 20 eiro vērtībā  saņems Renāte no Malnavas pagasta un Aija no Salnavas pagasta ,bet Viļānu novadā dāvanu kartes 20 eiro vērtībā  saņems Mihails no Viļāniem un Linda no Viļānu pagasta.

  Ar visiem dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli!

  SIA “Eco Baltia vide”, AS “Latvijas Zaļais punkts”, SIA “ALAAS” un veikali “top!” pateicas pašvaldībām un iedzīvotājiem par aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.

   

 • 2019/09/18

  SIA ,,ALAAS’’ piedalās ,, Pasaules talkas’’ aktivitātēs!

  Kustība “Lielā talka” un Latvijas Pašvaldību savienība aicina Latvijas iedzīvotājus šī gada 21. septembrī pievienoties akcijai “World Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem padarītu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

   

  Šogad Pasaules talka tiek rīkota otro reizi. Latvijas iedzīvotāji Pasaules talkai pievienosies ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”, kā arī ar citām vides aktivitātēm.

  SIA ,,ALAAS’’ piedalīsies vides pasākumā ,,Apvienosimies un stādīsim nākotni!’’, kas notiks Stoļerovā. Pasākuma ietvaros tiks novadīta komandu izzinoša  spēle ,,Saudzēsim vidi!’’. Mūsdienās ir tik svarīgi veicināt  sabiedrības iesaisti vides jautājumu risināšanā vietējā un globālā mērogā.

 • 2019/09/16

  KONKURSS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM.

  SIA,,ALAAS’’ sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju organizē konkursu PII ,, Konteinerītis baterijām  – pa rokai!’’.  Konkursa mērķis ir veicināt izpratni par baterijām – vienu no bīstamajiem atkritumiem, to  ietekmi dabā,  bateriju savākšanu un  otrreizējo izmantošanu un izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, pārveidojot to noderīgā lietā.

  Bērniem svarīgi iemācīt, ka baterijas ir videi kaitīgi atkritumi, tās nedrīkst mest kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetot vienu pirkstiņ bateriju mežā vai savā dārzā, pēc kāda laika metāla korpuss sarūsē, izplūst ķīmiskās vielas un viena šāda niecīga baterija izraisa augsnes piesārņojumu viena kvadrātmetra platībā, pie tam piesārņojums saglabājas gandrīz 100 gadi. Baterijas ir jāvāc atsevišķi no visiem atkritumiem, tad jānodod pārstrādei. Tāpēc konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot savu  konteinerīti izlietotajām baterijām, par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā detaļas (kartona, metāla vai plastmasas) .Konkursam iesniegtie darbi tiks izvērtēti un  atdoti atpakaļ, lai tiktu praktiski pielietoti bateriju vākšanai.

  Konkursa norises laiks 2019. gada 16. septembris – 22. oktobris.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 30. oktobrī un publicēti SIA “ALAAS” mājas lapā www.alaas.lv.

  KONKURSA NOLIKUMS – PII KONKURSS NOLIKUMS

 • 2019/09/10

  ALAAS konkurss ,,Sāc ar sevi ’’.

  ALAAS sadarbībā ar AS ,,Eco Point’’ izsludina tradicionālo konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi – 2019!’’. Konkursa mērķis ir iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, kas veicina dabas resursu saglabāšanu un taupīgu izmantošanu.

  Konkursa laikā izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu  un HDPE iepakojuma vākšanu. Šis  iepakojums ir ne tikai produkta ārējā, aizsargājošā kārta – tas ir arī vērtīgs materiāls, kura saražošanai tērēts daudz enerģijas un citu resursu.

  Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk PET pudeļu un HDPE iepakojuma daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas.

  Pirmo trīs vietu ieguvēji  balvās iegūs dāvanu kartes no ,,Silver Screen’’, lai aktīvākie iepakojuma vācēji varētu noskatīties sevis izvēlētu filmu vai multfilmu.

   Pagājušajā mācību gadā konkursā piedalījās 12 izglītības iestādes.

  1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni savāca 2380 kilogramus iepakojuma.

  2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 560 kilogramus otrreizējā materiāla!

  3.vieta – Rēzeknes novada Rēznas pamatskolai – skolēni savāca 490 kilogramus PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

  Kopā visi konkursanti savāca 5040 kilogramus otrreizējā materiāla!

  Turpinām! Konkursam jāpiesakās līdz 27.septembrim, bet iepakojuma vākšana tiek organizēta līdz 6.aprīlim.  Šķirošana, lai izlietoto iepakojumu nodotu otrreizējai pārstrādei, ir mūsu pienākums pret planētu, uz kuras dzīvojam, un citam pret citu.

  KONKURSA NOLIKUMS –Nolikums ,,SAC ar sevi!”

 • augusts
  2019/08/26

  ALAAS Grāmatu svētkos Stoļerovā!

  1. augustā Stoļerovā notika Rēzeknes un Viļānu novada Grāmatu svētki, tajos ar savām aktivitātēm piedalījās SIA ,,ALAAS’’ darbinieki. Vienā no aktivitātēm svētku dalībnieki varēja pārbaudīt savas zināšanas par papīru, papīra atkritumiem, pareizu papīra atkritumu un iepakojuma šķirošanu. Otrā aktivitāte bija sportiska – jo brīžos starp grāmatu lasīšanu vajag atpūsties un padarboties svaigā gaisā.