• aprīlis
  2019/04/25

  ,,Atkritumiem pa pēdām’’ izskrēja 17. jauniešu komandas!

  SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi un SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’  aicināja jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

  Skrējiens – orientēšanās notika 24. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem,  iepakojumu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

  Skrējienā piedalījās 17. jauniešu komandas, kas pusotras stundas laikā orientējās Rēzeknes pilsētas teritorijā – pēc īpašas orientēšanās lapas norādēm meklēja 5 kontrolpunktus, kontrolpunktos mutiski atbildēja uz  jautājumiem par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

  Skrējienā uzvarēja komandas, kuras vispareizāk atbildēja uz jautājumiem kontrolpunktos un ieguva vislielāko punktu skaitu. 1.vietu ieguva Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas komanda, 2. vieta – Kārsavas vidusskolas komandai ,,Partija 18+’’, trešo vietu ieguva Rēzeknes 5. vidusskolas komanda ,,Baigie čalīši’’. 1.- 3.vietas ieguvēji saņēma SIA ,,ALAAS’’  pārsteiguma balvas. Pārējie pasākuma dalībnieki saņēma PATEICĪBAS un piemiņas balvas par dalību pasākumā no SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’.

  Paldies visām komandām par dalību skrējienā! Jaunieši  ieskandināja Lielās Talkas nedēļu Rēzeknē, sestdien 27.aprīlī – Lielā talkā! Aktīvi darbosimies, jo jaunajā  Latvijas simtgadē  – laiks domāt zaļi!

 • 2019/04/15

  Noslēdzies konkurss ,,Sāc ar sevi – 2019!’’.

   ,,Sāc ar sevi – 2019!’’.

  SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, organizēja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā un dabas resursu saudzēšanā. Kad iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas.

  Konkursanti līdz 8.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

   

  Šogad konkursā piedalījās 12 konkursanti:

  • Rēzeknes sākumskola;
  • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  • Rēzeknes novada Griškānu PII;
  • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  • Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola;
  • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

  1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 2380 kilogramus iepakojuma. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī pagājušajos gados! Apsveicam!

  2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 560 kilogramus otrreizējā materiāla! Malači!

  3.vieta – Rēzeknes novada Rēznas pamatskolai – savākti 490 kilogrami PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

  Kopā visi konkursanti ir savākuši 5040 kilogramus otrreizējā materiāla! Paldies visiem, kas piedalījās konkursā!

  Konkursa uzvarētājus un dalībniekus sveiksim 14.maijā. Konkursa noslēguma pasākums notiks Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

  Šķirojiet atkritumus, saudzējiet vidi un taupiet dabas resursus ik dienu!

 • 2019/04/02

  ,,Zaļā puzle’’ Rēzeknes sākumskolā!

  2.aprīlī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,AJ Power Recycling’’

  organizēja vides erudītu Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem ,,Zaļā puzle!’’. Erudīta laikā deviņas skolēnu komandas atbildēja uz dažādiem jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu, vidi.

  Erudīta sākumā katra komanda prezentēja mājas darbu par tēmu

  ,, Iepakojuma stāsts!’’, kur parādīja, ko domā un saprot ar pareizu iepakojuma un atkritumu šķirošanu. Skolēnu prezentācijas bija radošas, izzinošas, atraktīvas un pamācošas.

  4.vietu ieguva komanda ,,Šķirojam kopā!’’, 3. vietu erudītā ieguva komanda ,,Zaļās lapas!’’, 2. vietu komanda ,,Zaļā tauta!’’, bet 1. vietu izcīnīja komanda ,,Dabas bērni!’’.

  ,,Liekot puzli’’, skolēni pārbaudīja savas zināšanas un uzzināja jaunu informāciju!

  Pastāv daudz dažādi veidi, kā mēs katrs varam padarīt pasauli par daudz tīrāku, sakoptāku un veselīgāku vietu. Darīsim to paši, mācīsim to darīt mūsu bērnus. Liksim katrs savu ,,zaļo puzli’’ ik dienu !

 • marts
  2019/03/20

  ,,Atkritumiem pa pēdām’’ izskriesim 24.aprīlī!

  SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi un SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’  aicina jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

  Skrējiens – orientēšanās notiks 24. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

  Skrējienā aicinātas piedalīties Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada,  Viļānu novada, Ciblas novada un Kārsavas novada  9. – 12. klašu skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā.

  Dalībniekiem jāpiesakās līdz 12.aprīlim, atsūtot pieteikumu  brīvā formā SIA ,,ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei uz e-pastu editecep@inbox.lv.

  Pilnīgs pasākuma nolikums – NOLIKUMS Atkritumiem pa peedaam – 2019

 • 2019/03/13

  Seminārs ,,Uzzini un rīkojies – 2019!’’

  Jau trešo gadu,  pavasara brīvdienu laikā – 12.martā, SIA ALAAS sadarbībā ar  DAP Rēzeknes nodaļu, organizēja apmācību semināru par vides tēmām  ,,Uzzini un rīkojies!’’. Seminārā piedalījās skolotāji no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada izglītības iestādēm. ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīme un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. DAP speciāliste Regīna Indriķe stāstīja par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugām, ekosistēmām un ekosistēmu sniegtiem pakalpojumiem. Praktiskās daļas laikā skolotāji izspēlēja izzinošas spēles bērnu izglītošanai vides izglītībā.

  Prieks, ka apmācības skolotāji novērtēja kā labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savās izglītības iestādēs.

   Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!

 • februāris
  2019/02/26

  ALAAS akcija ,,Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

  No 1.marta līdz 30. aprīlim SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus iesaistīties  akcijā ,, Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

  Akcijas vietas:

  • atkritumu šķirošanas laukums Rīgas ielā 21 B, Rēzeknē;
  • atkritumu šķirošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.

  Visas Latvijā nopērkamās elektropreces tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru. Simbols norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur  kaitīgas vielas, kas apdraud apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

  Akcijas laikā uz kādu no laukumiem neizjauktā veidā jāatnes/jāatved nolietotās elektropreces – televizori, ledusskapji, veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radio aparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļu sūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji u.t.t.

  Laukuma pārzinis piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visi akcijas dalībnieki piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’. Balvās – jaunā SIA ,,ALAAS’’ galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  Akcijas uzvarētāji tiks izlozēti. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, lai apsveiktu un kopīgi uzspēlētu spēli!

  Atbrīvojies no nolietotās elektrotehnikas pareizi – nodot to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu resursu un vides saudzēšanu!

 • 2019/02/21

  Vides erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums un elektropreces’’.

  20.februārī ceturto gadu pēc kārtas tika organizēts erudīts Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums un elektropreces’’. Konkursa galvenais uzdevums ir pilnveidot skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanu, iepakojumu un elektroprecēm. Konkursa organizatori –  SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar  AS ,, Eco Point’’ un Rēzeknes sākumskolas metodisko apvienību.

  Konkursa dalībnieki – Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu  4. klašu skolēnu komandas. Konkursa laikā sacentās 6 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā  darbojās dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.

  Konkursa laikā komandas pildīja dažāda veida uzdevumus – par atkritumu šķirošanu, par iepakojumu, par to, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi un iepakojums, par elektroprecēm, par pārstrādei derīgiem atkritumiem.

  1.vietu ieguva komanda ,,Šķirotāji’’, 2.vietu komanda ,,EKO!’’, 3.vietu komanda ,,ECO green’’.

  Visi konkursa dalībnieki ieguva piemiņas balvas no AS ,, Eco Point’’ un SIA ALAAS, cienājās ar pīrāgiem un tēju.

  Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā erudītam, aktualizējot vides saudzēšanas jautājumus!

 • 2019/02/13

  Skolēni turpina mācīties!

  13.februārī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē pareizi sašķirot atkritumus mācījās Rēzeknes 3. vidusskolas 6.B klases skolēni. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, īstenotu aprites ekonomiku, ir nepieciešama atkritumu šķirošana pēc to kategorijām. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai. To visu skolēni uzzināja lekcijas laikā.

  Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,Sašķiro pareizi!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu.

 • 2019/02/12

  Apmācības par pareizu atkritumu šķirošanu.

  12.februārī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē pareizi sašķirot atkritumus mācījās Rēzeknes 3. vidusskolas 5.B klases skolēni. Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par  atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu pareizu šķirošanu.

  Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,Sašķiro pareizi!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas. Tagad svarīgi iegūtās zināšanas pielietot ikdienā!