• decembris
  2017/12/05

  Poligonu „Križevņiki” apmeklēja Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju pedagogi.

  5.decembrī sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja Rēzeknes pilsētas mājturības un tehnoloģiju  pedagogi.

  Skolotāji apskatīja poligona darbību, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīja atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, šķirošanas līniju, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.

  SIA ALAAS darbinieki skolotājus informēja par ALAAS organizētajiem pasākumiem vides izglītībā. Sīkāk pastāstīja, kādi pasākumi un aktivitātes tiek un tiks realizētas šajā mācību gadā. Pēc tam semināra dalībnieki noklausījās interaktīvu lekciju par atkritumu šķirošanu, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidotās spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’ Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem.

 • novembris
  2017/11/30

  SIA ALAAS iegādājas jaunus atkritum vedējus!

  Uzņēmums SIA ALAAS ir iegādājies 4 jaunas automašīnas –  kravas atkritum vedējus, kas paredzētas atkritumu savākšanai un pārvadāšanai.

  Pēdējo divu gadu laikā,  palielinoties darba apjomam, ir būtiski palielinājusies arī tehnikas noslodze, kā rezultātā tehnika biežāk lūst. Tas nelabvēlīgi  ietekmē atkritumu izvešanas grafikus.

  Iegādātie transportlīdzekļi ļaus vēl kvalitatīvāk veikt mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu visā uzņēmuma darbības reģionā – savlaicīgi un atbilstoši grafikam izvest sadzīves un šķirotos atkritumus.

  Jaunās tehnika iegāde neietekmēs tarifa paaugstināšanos.

 • 2017/11/13

  ,,Kopā par zaļu Latviju!’’.

  1. novembrī SIA ALAAS sadarbībā ar organizāciju ,,Latvijas Mazpulki’’ un ARPC ,,ZEIMUĻS’’ vides programmu ,,4H” organizēja vides izglītojošu pasākumu ,,Kopā par zaļu Latviju!’’.

  Pasākumā piedalījās Nautrēnu mazpulka komanda, vadītāja Anita Šķestere, Rēznas pamatskolas 4.klases komanda, skolotāja Ināra Ameļko, 124. Pudinavas mazpulka komanda, vadītāja Lidija Čigāne, Mežvidu mazpulka ,,Cielaviņa’’ komanda, skolotāja Janīna Širina, Ludzas mazpulka komanda, skolotāja Eleonora Obrumāne, Rēzeknes sākumskolas komanda, ARPC “Zeimuļs’’ vides programma “4H”, skolotāja Dzintra Gribuste.

  Pasākumā mazpulcēni interaktīvā veidā prezentēja sagatavoto mājas darbu ,, Mūsu labie darbi Latvijai’’ , atklāja savu foto izstādi ,,Kopā par zaļu Latviju!’’, pārbaudīja savas zināšanas erudīcijas konkursā ,,Viss par un ap atkritumu šķirošanu!’’, ko vadīja SIA ALAAS darbinieki, radošajā  darbnīcā izveidoja ,,Dāvanu dabas draugiem!’’. Bija arī foto mirklis ,,Klikšķis!’’, tēja, pankūkas un zaļš pīrāgs! Visi bija apmierināti un priecīgi par paveikto!

  SIA ALAAS vārdā liels paldies visiem sadarbības partneriem, kopā mēs varam daudz!

  Galvenais ir saprast, ka mīlestību savai zemei –  Latvijai mēs varam pierādīt ar savu pareizu rīcību, aktīvu darbošanos, Latvijas vides saudzēšanu un saviem labajiem darbiem!

   

 • 2017/11/08

  Noslēdzies akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 2.posms!

  SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 18.septembra līdz 6.novembrim organizēja akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 2.posmu. Šī akcija, kas norisināsies trīs posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei.

  Organizatori aicināja ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās, tādā veidā  taupot arī mūsu Latvijas dabas resursus, jo papīra ražošanai tiek izmantoti koki.

  Akcijas laikā uz Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku tika atnestas 304 grāmatas. Šīs grāmatas lieliski papildinās Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas  fondu, lasītāji daļu šo grāmatu plauktos var atrast jau tagad.

  Organizatoru vārdā vēlamies pateikt lielu paldies visiem akcijas dalībniekiem – jūsu grāmatas priecēs daudzus, jo daudzus lasītājus!

  Paldies akcijas dalībniekiem –I. Ratinskai, Kijahu ģimenei, J. Koverjako, V. Rasnačai, I. Runčai, R. Mivriniekam, G. Svirdenkovai, Teplovu ģimenei, O. Deksnei, N. Usačovai, G. Ivenkovai, Vasjkovu ģimenei, L. Stirnam, L. Ņikiforovai.

  ,,Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot, gūtais – neatņemams…’’Rainis

 • 2017/11/06

  SIA ALAAS izsludina konkursu PII ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’

   ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’

  Lai ar radošu pieeju veicinātu bērnu izpratni par nevajadzīgu lietu utilizācijas iespējām, saskatot katrā lietā tās alternatīvas izmantošanas iespējas SIA  ALAAS izsludina konkursu PII  ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’.

  Konkursa dalībniekiem  jāveido eglīšu rotājumi, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus. Vismaz 70% no radošā darba izejmateriāliem ir jābūt izlietotajam iepakojumam ( plastmasas, stikla, papīra, kartona u.t.t.).
  Darba izpildīšanas tehnika un izmēri nav ierobežoti.

  Konkursa laiks – 2017.gada 6.novembris – 7.decembris.

  Konkursa nolikums –Radošais konkurss PII

 • oktobris
  2017/10/19

  Izglītojošs pasākums vides izglītībā ,,Kopā par zaļu Latviju!’’

  Tradicionāli novembra mēnesī SIA ALAAS organizē audzinošus vides pasākumus. Šo pasākumu laikā daudz tiek stāstīts par Latvijas vidi, pasākuma dalībnieki tiek aicināti padomāt par to, cik svarīgi ir savā Latvijā dzīvot, rīkoties atbildīgi.

  Šogad vides pasākums tiek organizēts Latgales novada biedrības ,,Latvijas Mazpulki’’ dalībniekiem.

  Pasākuma laikā mazpulcēni interaktīvā veidā prezentēs sagatavoto mājas darbu ,, Mūsu labie darbi Latvijai’’ , atklās savu foto izstādi ,,Kopā par zaļu Latviju!’’, pārbaudīs savas zināšanas erudīcijas konkursā ,,Viss par un ap atkritumu šķirošanu!’’, radošajā  darbnīcā izveidos  ,,Dāvanu dabas draugiem!’’.

 • 2017/10/17

  Vides pasākums Rēzeknes sākumskolā ,,Mācies dzīvot zaļi!’’

  1. oktobrī SIA ALAAS Rēzeknes sākumskolā organizēja vides pasākumu ,,Mācies dzīvot zaļi!’’.

  Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izspēlējot izzinošas un interesantas ALAAS  vides spēles, lai ikdienā iepazītu un saudzētu Latvijas vidi, rīkotos pareizi un atbildīgi.

  Spēļu izmantošana ļauj daudz vieglāk uztvert un apgūt konkrēto tēmu, jo spēlēs ir radītas, lai tās būtu interesantas, aizraujošas, izaicinošas un iesaistošas. Tas ļoti palīdz mācīties šo nopietno tēmu – atkritumu šķirošana un veicina motivāciju mācīties vairāk, izprast un pielietot iegūtās prasmes.

  3.a, 4.b, 6.d klases skolēni izspēlēja spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’. Skolēni pēc katras spēles izspēlēšanas pastāstīja, ko jaunu ir uzzinājuši, kāds fakts viņiem ir pats interesantākais, kas liek aizdomāties par savu rīcību ikdienā. Tāpat skolēni aktīvi darbojās grupās, aizstāvēja savu viedokli, sprieda, pieņēma  lēmumus.

  Bērni pēc šādiem  pasākumiem kļūst zinošāki un izglīto arī savus ģimenes locekļus un draugus.

 • 2017/10/12

  Seminārs sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”.

  11.oktobrī Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu direktoru vietnieki un sociālo zinību pedagogi apmeklēja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”.

  SIA ALAAS izpilddirektors Jurijs Petkevičš stāstīja par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknē un Latvijā. Tad informēja par ALAAS organizētajiem pasākumiem vides izglītībā. Sīkāk pastāstīja, kādi pasākumi un aktivitātes tiks realizētas šajā mācību gadā. Pēc tam semināra dalībnieki noklausījās interaktīvu lekciju par atkritumu šķirošanu, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidotās spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’ Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem.

  Sekoja ekskursija pa poligonu. Poligons „Križevņiki” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

  Skolotājiem bija iespēja iepazīt poligona darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīt atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.

  Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu, tāpēc šķirosim atkritumus!

   

   

   

   

 • 2017/10/10

  Poligonu ,,Križevņiki’’ apmeklēja Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni.

  1. oktobrī poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 7. – 9. klases skolēni. Viņi vēlējās saprast, kā notiek mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana un iemācīties pareizi šķirot atkritumus.

  Izspēlējot divas vides spēles, skolēni mācījās pareizi sašķirot atkritumus un saprast , cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi. Pēc tam sekoja  ekskursija pa poligonu. Skolēni redzēja gan šķirošanas līniju, gan sašķiroto materiālu ķīpas, gan šūnu, kur tiek apglabāti pāršķirotie atkritumi, kuri neder otrreizējai pārstrādei.

  Skolēni atzina, ka ir uzzinājuši jaunas lietas, piemēram to, ka daudzas lietas sadalās ļoti lēni, tāpēc tās izmest dabā ir nepareizi.

  Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot šķirojot atkritumus, izglītojot vienaudžus un pieaugušos.

 • 2017/10/06

  ALAAS konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētāji apmeklē PET pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.

  22.septembrī  Rēzeknes sākumskolas 19 skolēni  devās ekskursijā uz  ECO PET Baltija atkritumu savākšanas un šķirošanas uzņēmumu Jelgavā. Tie bija aktīvākie un čaklākie PET pudeļu vācēji Rēzeknes sākumskolā. Šo ekskursiju mums dāvāja kā balvu par iegūto 1.vietu SIA ALAAS  konkursā otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ 2016./2017. mācību gadā.

  Uzņēmumā mūs sagaidīja kvalitātes kontroles departamenta vadītājs Janeks Drozdeks. Viņš bērnus iepazīstināja ar vienīgā Latvijā un lielākā Baltijā PET atkritumu savākšanas un šķirošanas uzņēmuma darbību. Bērni uzzināja secību, kādā tiek pārstrādātas PET pudeles, uzzināja, ko no pārstrādātajām pudelēm ražo.

  Bērniem radās priekšstats par to, kas notiek tālāk ar viņu savāktajām pudelēm,  lai gan šajā dienā iekārtas nedarbojās, jo uzņēmumā bija apkopes diena, un mums neizdevās redzēt procesu darbībā.

   

  Vēlamies pateikt paldies  SIA ALAAS komandai, viņu sadarbības partneriem šajā konkursā AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ un AS ,,PET BALTIJA’’.  Tagad bērni vēl vairāk izprot atkritumu šķirošanas nepieciešamību un lietderību. Piedalāmies konkursā arī šogad, aicinām tāpat darīt arī pārējās izglītības iestādes.

   

  Rēzeknes sākumskolas skolotāja Ingrīda Medne.