• novembris
  2019/11/27

  Atkritumus šķirot mācas Viļānu iedzīvotāji.

  1. novembrī atkritumus šķirot mācījās Viļānu pilsētas un Viļānu novada iedzīvotāji, kas piedalās projektā ,,Zaļā palete’’. Septiņas ģimenes ir apņēmušās cītīgi šķirot atkritumus trīs mēnešus, piefiksējot savus novērojumus un pārdomas ,,Šķirošanas dienasgrāmatā’’.

  Apmācību laikā iedzīvotāji uzzināja visu par pareizu atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm.

  Prieks, ka apmācības iedzīvotāji novērtēja kā izzinošas un interesantas, uzsverot, ka iegūtas zināšanas, ko varēs praktiski pielietot.

  Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!

 • 2019/11/22

  Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki” tarifu no 01.01.2020.

  SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 2020.gadā57,73 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā dabas resursa nodoklis – 50,00 EUR/t), kas stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra un attiecas uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kurā ietilpst Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības.

 • 2019/11/05

  Apbalvoti konkursa PII ,,Konteinerītis baterijām – pa rokai’’ konkursanti.

  1. novembrī ARPC ,,Zeimuļs’’ zālē notika konkursa PII ,,Konteinerītis baterijām – pa rokai’’ konkursantu apbalvošanas pasākums. Konkursu organizē SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju un SIA “Eco Point”.

  Pasākuma laikā varēja apskatīt visus izgatavotos konteinerīšus, kurus izveidoja pirmsskolas vecuma bērni kopā ar saviem skolotājiem, vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem.

  Konteinerīši ir skaisti, oriģināli, ļoti interesanti, bet pats galvenais praktiski.

  Tagad tajos varēs vākt izlietotās baterijas. Tas ir ļoti labs un vajadzīgs darbs,  jo, ja baterijas netiek savāktas un nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan dzīvnieku un cilvēku veselībai.

  Konkursa darbi tika izvērtēti atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem. Pirmo  vietu ieguva 15 darbi, ko ir veidojuši 50 bērni. Otrā vieta ir piešķirta 24 darbiem, tos veidojuši 62 bērni. Trešā vieta ir 12 darbiem, tos darinājuši 35 bērni.

  Pasākuma laikā bērniem bija iespēja noskatīties jauno DAP izveidoto multfilmu ,,Ko atnesi, to aiznes!’’, kopā ar Ķirzaciņu saskaitīt, cik daudz labu darbu var darīt esot dabā, pārrunāt, kāpēc baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

  Visu vietu ieguvēji tika sveikti ar balviņām. Pasākuma noslēgumā visi varēja cienāties ar saldumiem, nofotografēties ar ALAAS Konteinerīti, DAP Ķirzaciņu.

  Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!

 • oktobris
  2019/10/25

  ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ aizceļo uz Rēzeknes novada skolām.

  25.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki apmeklēja Rēzeknes novada dabas zinību skolotāju sanāksmi, lai prezentētu un uzdāvinātu katrai skolai  ALAAS izveidoto vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

  Vides spēles galvenais uzdevums – padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu un rosināt uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

  Sabiedrības izglītošanas ietvaros uzņēmums piedāvā bezmaksas ekskursijas  poligona „Križevniki” teritorijā, apmeklē izglītības iestādes, lai informētu par atkritumu šķirošanu, organizē apmācības savā vides klasē, organizē izglītojošus konkursus, pasākumus un akcijas darbības reģiona izglītības iestādēs.

  Domāsim un dzīvosim zaļi, sociāli atbildīgi un videi draudzīgi!

 • 2019/10/24

  KONKURSS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM ,,KONTEINERĪTIS BATERIJĀM – PA ROKAI!’’

  22.oktobrī noslēdzās SIA,,ALAAS’’ izsludinātais konkurss PII      ,,KONTEINERĪTIS BATERIJĀM  – PA ROKAI!’’

  Konkursa dalībnieku uzdevums bija izveidot konteinerīti izlietotajām baterijām, par pamata materiālu izmantojot izlietotu iepakojumu un tā detaļas.

  Konkursam tika iesniegti 49 darbi, kurus izveidoja pirmsskolas vecuma bērni kopā ar saviem skolotājiem, vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem. Konteinerīši ir skaisti, oriģināli, ļoti interesanti, bet pats galvenais praktiski.

   

  Konkursa darbi tika izvērtēti atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem. Pirmo  vietu ieguva 15 darbi, ko ir veidojuši 50 bērni. Otrā vieta tika piešķirta 22 darbiem, tos veidojuši 60 bērni. Trešā vieta ir 12 darbiem, tos darinājuši 35 bērni.

  Konkursa apbalvošanas pasākums notiks 5.novembrī, plkst. 10.30  ARPC ,,Zeimuļs’’ zālē. Tiks pasniegtas pateicības izglītības iestādēm, kas piedalījās pasākumā, balviņas konkursantiem!

  Apbalvošanas pasākumā piedalīsies, par vides jautājumiem izglītos  un balvas konkursantiem pasniegs arī SIA ,,ALAAS’’ sadarbības partneri – Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija un AS ,,Eco Point’’.

  Atcerēsimies, ka baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vielas, tāpēc tās ir atbilstoši jāuzglabā, un pēc izlietošanas tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Mācīsim to saviem bērniem, darīsim to paši. Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!

 • 2019/10/15

  Vecāku nedēļa ,,Atklāj un izmēģini!”

  1. oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki piedalījās ARPC ,,Zeimuļs’’ organizētajā vecāku nedēļas ,,Atklāj un izmēģini!’’ pirmās dienas pasākumā. Tika piedāvātas dažādas vides aktivitātes. Mazākie bērni varēja salikt puzli. Katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas vides saudzēšanas jautājumos, atbildot uz jautājumiem no ALAAS vides spēles ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Tāpat varēja pārbaudīt savu mērķtiecību, metot tukšas PET pudeles konteinerīti.

  Kopā bija jautri un izzinoši!

 • 2019/10/10

  Poligonu apmeklē 2.vidusskolas skolēni!

  10.oktobrī sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” apmeklēja 2.vidusskolas 3.un 7. klases skolēni.

  Poligons „Križevņiki” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

  Skolēniem bija iespēja iepazīt poligona darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīt atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, atkritumu šķirošanas līniju, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.

  Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu, tāpēc atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību!

 • 2019/10/07

  Vides klasē izglītojas Rēzeknes 2.vidusskolas skolēni.

  1. oktobrī ALAAS vides klasē ciemojās Rēzeknes 2. vidusskolas skolēni ,lai uzzinātu visu par pareizu atkritumu šķirošanu.

  Izzinošās lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par atkritumiem, atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu pareizu šķirošanu. Tāpat skolēni uzzināja, ko darīt ar nolietotu elektrotehniku un baterijām.

  Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,Sašķiro pareizi!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas.

 • 2019/10/01

  Akcija Rēzeknes iedzīvotājiem ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’.

  SIA ,,ALAAS’’ par svarīgu uzskata ,,zaļās’’ apziņas veidošanu, tāpēc savā darbībā koncentrējas uz visu paaudžu iedzīvotāju izglītošanu vides jautājumos. Arī šogad Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti rīkoties pareizi –  ikdienā šķirot atkritumus! Pareizi sašķiroti atkritumi ir labs otrreizējs materiāls, ko var izmantot jaunu lietu radīšanai. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

  SIA ,,ALAAS’’ kopš 2018.gada 1. janvāra Rēzeknē apsaimnieko vienu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu – Rīgas ielā 21B, kur var nodot sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Šo laukumu nedēļas laikā apmeklē vidēji 100 iedzīvotāji. Bet diemžēl ir daļa Rēzekniešu, kuri joprojām nezina par šo lielisko iespēju – sašķirot un bez maksas nodot daļu no saviem atkritumiem. Tāpēc, lai popularizētu šo  atkritumu šķirošanas laukumu un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas, SIA ALAAS 1.oktobrī jau otro reizi izziņo akciju ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’. Akcija norisinās līdz 4.decembrim.

  Akcijas laikā , jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs, uz laukumu var atnest/ atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukuma pārzinis palīdzēs sašķirot atkritumus un piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’.

  MATERIĀLI, KO VAR NODOT LAUKUMĀ RĪGAS IELĀ 21 B, RĒZEKNĒ:

  • papīru un kartonu, kartona iepakojumu,tetrapakas,  grāmatas;
  • stikla pudeles un burkas;
  • logu stiklu;
  • metālu;
  • līdz 5 nolietotām automašīnu riepām;
  • polietilēna plēvi;
  • PET pudeles;
  • HDPE iepakojumu;
  • mīkstās plastmasas iepakojumu no PP un PS materiāla;
  • liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles);
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā

  ( televizorus, tējkannas, datorus, fēnus u.t.t.);

  • atstrādātās motoreļļas un eļļas filtrus.

  Laukums ir atvērts  5 dienas nedēļā, otrdien un trešdien laukums darbojas līdz plkst.19.00., sestdien laukums darbojas līdz plkst. 16.00.

   

  ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMA

  DARBA LAIKS

  DIENA LAIKS
  Pirmdiena Brīvdiena
  Otrdiena 10.00 – 13.00

  14.00 – 19.00

  Trešdiena 09.00 – 13.00

  14.00 – 19.00

  Ceturtdiena 8.00 – 12.00

  13.00 – 17.00

  Piektdiena 08.00 – 12.00

  12.30 – 16.30

  Sestdiena 8.00 – 12.00

  13.00 – 16.00

  Svētdiena Brīvdiena
  Pirmssvētku dienās darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

   

  Akcijas uzvarētāji tiks izlozēti. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi.

  Lai atkritumu šķirošana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu! Kopā veidosim tīrāku pasauli!