• februāris
  2021/02/23

  Šķirojam pareizi!

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un ar izpratni, lai sašķirotos materiālus pēc tam varētu pārstrādāt tālāk. Atkritumu šķirošana ir neatņemama mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sastāvdaļa ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. 

  Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros  – vieglā iepakojuma un stikla konteinerā.

  Uzskates materiālā parādīts, ko var šķirot vieglā iepakojuma konteinerā, ko var šķirot stikla iepakojuma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar, tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

  Sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa. PET pudeles vēlams saplacināt. Cietā plastmasa jāsaplacina iespēju robežās.

  Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai šķirošanas punktam.

  Atgādinām, ka:

  1. šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces;
  2. sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;
  3. iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;
  4. stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu;
  5. pirms stikla iepakojuma ievietošanas konteinerā, to nepieciešams izņemt no plastikāta vai papīra maisa;
  6. vieglā iepakojuma konteinerā nedrīkst mest celtniecības un mājokļa iekārtošanas materiālus, dažādus automašīnu piederumus, rotaļlietas, tekstil atkritumus;
  7. uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

  Lai visiem iedvesma dzīvot zaļi! Lai mūsu visu ceļazīme ir zaļais dzīvesveids, atbildīga rīcība, rūpes par  vidi un pasauli, kurā mēs dzīvojam.

   

   

   

 • 2021/02/18

  VIKTORĪNAS ATBILŽU NODOŠANAS LAIKS TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 15.MARTAM!

  Lai pārbaudītu savas zināšanas, iegūtu jaunas, SIA ,,ALAAS’’ aicina piedalīties viktorīnā. Viktorīnas dalībnieks var būt jebkura persona. Iesniedzot viktorīnas atbildes ir jānorāda informācija par sevi –  vārds, uzvārds, tālruņa numurs un dzīves vieta. Viktorīna sastāv no 10 jautājumiem. Atbildes jāiesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv līdz 15.MARTAM. Starp pareizo atbilžu iesūtītājiem tiks izlozētas 3 ALAAS vides spēles ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

  Viktorīnas jautājumi:

   

  1. Kā sauc papīru vai tā izstrādājumus, kas derīgi otrreizējai pārstrādāšanai?
  2. Viena zemē nomesta pirkstiņ baterija izraisa augsnes piesārņojumu 1m2 platībā. Cik ilgi šis piesārņojums saglabājas?
  3. Kur senajos un viduslaikos pilsētās izmeta atkritumus?
  4. Kurā konteinerā drīkst mest saplīsušu spoguli?
  5. Cik reizes var pārstrādāt stiklu?
  6. Elektropreces ir marķētas ar starptautisku simbolu , kas norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā jānodod īpaši tam piemērotos punktos. Kāds izskatās šis simbols?
  7. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos košļājamā gumija?
  8. Ko drīkst mest stiklam paredzētajā konteinerā?
  9. Kuri pārtikas produkti pasaulē atkritumos tiek izmesti visvairāk?
  10. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos stikls?

   

   

  Viktorīnas rezultāti tiks paziņoti 19. martā un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

   

   

   

   

   

   

 • 2021/02/15

  NOSLĒDZIES ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’.

  Konkursa  radošais uzdevums paredzēja, ka jāizvēlas iepakojums, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kādu citu praktisku  pielietojumu. Izvēlēto iepakojumu drīkstēja uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

  Kopā konkursā piedalījās 43 ģimenes, izveidojot 82 konkursa darbus. Paldies visiem, kas piedalījās šajā konkursā! Ļoti daudzi konkursa dalībnieki  izvēlējas veidot  putnu barotavas, tik dažādas un ļoti vajadzīgas. Daži izvēlējās pārveidot stikla iepakojumu, radot no tā vāzes, dekoratīvus trauciņus. Daudzi ar saviem konkursa darbiem parādīja, ka tiešām ir ,,zaļi’’ savos ikdienas paradumos.

  ALAAS žūrija izvērtēja visus iesūtītos darbus un izvēlējās 3 praktiskākos, interesantākos un radošākos konkursa darbus, šo darbu autoriem tiks pasniegta ALAAS balva  – vides galda spēle ,,Vides cirks’’. Pie balvas tiks Šulbergu ģimene, par praktisko slotu no PET pudelēm. Osipovu ģimene, par pufu no tetrapakām. Šutku ģimene, par tamborēto konfekšu trauku un ,,Tip – tap’’ tepiķīti no plastmasas maisiņiem. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, dāvanas tiks pasniegtas pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas valstī.

  Taupīsim dabas resursus, atbalstīsim videi draudzīgu dzīvesveidu un rīcību!

 • 2021/02/02

  Piedalies ALAAS viktorīnā ,,Cik zaļš TU esi?’’.

  SIA ,,ALAAS’’ ir uzņēmums, kurš aicina dzīvot zaļi un videi draudzīgi. Dzīvot videi draudzīgi – tas ir domāt ekoloģiski un saimniekot saudzīgi, neizniekojot dabas resursus. Ir svarīgi, lai katra cilvēka ietekme uz vidi nepārsniegtu dabas spējas tikt galā ar radīto piesārņojumu.

  Lai pārbaudītu savas zināšanas, iegūtu jaunas, SIA ,,ALAAS’’ aicina piedalīties viktorīnā. Viktorīnas dalībnieks var būt jebkura persona. Iesniedzot viktorīnas atbildes ir jānorāda informācija par sevi –  vārds, uzvārds, tālruņa numurs un dzīves vieta. Viktorīna sastāv no 10 jautājumiem. Atbildes jāiesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv līdz 22.februārim. Starp pareizo atbilžu iesūtītājiem tiks izlozētas 3 ALAAS vides spēles ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

  Viktorīnas jautājumi:

   

  1. Kā sauc papīru vai tā izstrādājumus, kas derīgi otrreizējai pārstrādāšanai?
  2. Viena zemē nomesta pirkstiņ baterija izraisa augsnes piesārņojumu 1m2 platībā. Cik ilgi šis piesārņojums saglabājas?
  3. Kur senajos un viduslaikos pilsētās izmeta atkritumus?
  4. Kurā konteinerā drīkst mest saplīsušu spoguli?
  5. Cik reizes var pārstrādāt stiklu?
  6. Elektropreces ir marķētas ar starptautisku simbolu , kas norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā jānodod īpaši tam piemērotos punktos. Kāds izskatās šis simbols?
  7. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos košļājamā gumija?
  8. Ko drīkst mest stiklam paredzētajā konteinerā?
  9. Kuri pārtikas produkti pasaulē atkritumos tiek izmesti visvairāk?
  10. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos stikls?

   

   

  Viktorīnas rezultāti tiks paziņoti 25. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

   

   

   

 • janvāris
  2021/01/18

  Iedzīvotājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 2021. gada 1.janvāra nemainās!

  SIA ALAAS apkalpošanas zonā – Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novados maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir 13,00 EUR/m3 ( bez PVN), kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m3.

  Tarifa pieaugums no 1.janvāra ir par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ,,Križevņiki’’ – šis tarifs  tiks piemērots tiem klientiem , kuri paši ar savu transportu  vedīs atkritumus uz sadzīves atkritumu poligonu ,,Križevņiki’’. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ikgadējām izmaiņām  Dabas resursu nodokļa ( DRN) likumā, ko apstiprina Saeima, kas nosaka, ka no 2021. gada 1.janvāra DRN likme ir 65, 00 EUR/t bez PVN ( 2020.gadā bija 50,00 EUR/t bez PVN).Tāpēc poligona atkritumu apglabāšanas tarifs no 2021.gada 1. janvāra ir 78,89 EUR/t ar PVN ( 2020. gadā bija 69, 85 EUR/t ar PVN ).Tik maza šī tarifa izmaiņa, salīdzinot ar pagājušo gadu,  ir iespējama pateicoties iedzīvotāju aktīvai atkritumu šķirošanai un tam, ka SIA ALAAS veiksmīgi strādā pie atkritumu šķirošanas popularizēšanas visā darbības reģionā. 2020. gadā veiksmīgi ir darbojušies 2 atkritumu šķirošanas laukumi un vairāk nekā  300 atkritumu šķirošanas vietas visā darbības reģionā. Lielu ieguldījumu tarifa samazināšanā dot poligona ,,Križevņiki’’ šķirošanas līnijas darbības rezultāts. Kad iedzīvotāju nešķirotie sadzīves atkritumi tiek atvesti uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek atšķiroti tie atkritumi, kuri der otrreizējai pārstrādei. Tā rezultātā poligonā tiek apglabāti mazāk nekā puse no visiem uz poligonu atvestajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem!

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

   

 • 2021/01/11

  JAUNS ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’!

  Ir sācies jaunais gads, bet pagaidām  mēs nevaram pulcēties kopā, nevaram organizēt izglītošanos par vides un resursu saudzēšanu. Tomēr to var darīt vienas mājsaimniecības ietvaros. Tāpēc SIA ,,ALAAS’’ organizē jaunu radošu konkursu ģimenēm ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’! Konkursa mērķis ir ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevajadzīga iepakojuma utilizācijas iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, tādā veidā piešķirot tam otru dzīvi.

  Mēs aicinām konkursa dalībniekus ( ģimeni) pārrunāt, kas ir iepakojums, ar kāda veida  iepakojumu ģimene saskaras visbiežāk, atrast interesantus faktus par iepakojumu, pārrunāt, kā ir iespējams samazināt iepakojumu savā mājsaimniecībā. Tad seko radošais konkursa uzdevums – jāizvēlas iepakojums, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kādu citu praktisku  pielietojumu. Izvēlēto iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai ir jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

  Konkursa dalībnieki (ģimene) izveidoto konkursa darbu/us,  nofotografē to/ tos, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv  un norāda informāciju – ģimeni, kas veidoja konkursa darbu, dzīvesvietu un tālruni.

  Klāt pie foto pievieno īsu aprakstu par izveidoto konkursa darbu –  kas tas ir, no kā tas izveidots, kā to var pielietot.

  Žūrija 3 oriģinālāko un mākslinieciski interesantāko, praktiskāko darbu autoriem piešķirs  ALAAS balvu – vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

  KONKURSA NOLIKUMS – KONKURSS- OTRREIZ VEEL LABĀK!

 • 2021/01/04

  KO DARĪT AR EGLĪTI PĒC SVĒTKIEM?

  Svētki drīz būs aizvadīti. Ko darīt ar to simbolu – eglīti?

  Sadzīves atkritumu konteineros eglītes izmest nevajadzētu, jo tur tām nav īstā vieta.

  SIA ,,ALAAS’’ informē, ka līdz 30. janvārim eglītes bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Rēzeknē Rīgas ielā 21B un sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.

  Pēc tam eglītes tiks kompostētas.

 • decembris
  2020/12/22

  GAIŠUS UN SIRSNĪGUS SVĒTKUS!

  A single green Christmas bauble hanging on the snowy branches of a fir tree outdoors.

 • 2020/12/17

  Par sadzīves atkritumu apglabāšanas un apsaimniekošanas tarifu no 01.01.2021.

  Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2020.gada 17.decembrī  apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki”. Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 65 EUR/t stāsies spēkā  no 2021. gada 1.janvāra un attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs, EUR/t Laika posms, kurā tarifs ir spēkā
  65,00 65,20 01.01.2021.-31.12.2021.
  80,00 72,66 01.01.2022.-31.12.2022.
  95,00 80,13 01.01.2023. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim

  Grozījumi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā ir saistīti ar dabas resursu nodokļa likmes izmaiņām.

         Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurus apkalpo SIA “ALAAS” nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa  paliks nemainīga, t.i., 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m³.

 • 2020/12/16

  ALAAS konkurss ģimenēm noslēdzies.

  Šogad pirms Ziemassvētkiem SIA’’ALAAS’’ organizēja konkursu ALAAS darbības reģiona ģimenēm – ,,Rotājumi Ziemassvētkiem no izlietota iepakojuma’’. Šis konkurss aicināja ģimeni kopā radīt unikālus, neatkārtojamus Ziemassvētku rotājumus, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus, vai iepakojuma detaļas.

  Konkursam tika iesniegti 70 darbi. Prieks, ka ģimenes ir atradušas iespēju un laiku, lai kopā izgatavotu rotājumus Ziemassvētkiem, ar kuriem var izrotāt savas mājas, egles, pagalmus.

  Izvērtējot konkursa darbus, žūrija vadījās pēc sekojošiem kritērijiem:

  – atbilstību konkursa tēmai un noteikumiem,

  – darbu oriģinalitāti,

  – visu konkursa noteikumu izpildi ( klāt pie foto bija jāpievieno īss apraksts par izveidoto rotājumu un jāpieraksta Ziemassvētku novēlējums).

  43 iesūtītie darbi atbilst visiem konkursa kritērijiem, tāpēc šo darbu veidotājiem pasniegsim SIA ,,ALAAS’’ balvas. Ar šo darbu autoriem sazināsimies personīgi.

  Paldies visiem par dalību konkursā!

  Novēlējums no konkursa dalībniekiem – Zapānu ģimenes.

  ,,Ziemassvētkus svinēsim,
  Mūsu dabu saudzēsim,
  Eglīti mēs rotāsim,
  Tai dekoriņus veidosim.
  Olu trauks būs noderīgs,
  No tā zvaniņš sanāk tīri glīts.
  Pirms ārā kaut ko izmetiet,
  Draugi, apdomājiet varbūt tas,
  Beigās sanāk Ziemassvētku brīnums mazs’’.