• aprīlis
  2018/04/12

  Noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss ,,Sāc ar sevi – 2018!’’

  Trešo gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, organizēja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā. Konkursanti līdz 6.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles.

  Kāpēc tieši PET pudeles? PET pudeles ir otrreiz vislabāk izmantojamie plastmasas ražojumi, to pārstrāde notiek Latvijā!

  Mūsdienās liels procents dzērienu tiek ražots plastmasas, jeb tā saucamās PET (Polietilēn Tereftalāta) pudelēs. Cilvēki jau ir sapratuši, ka šīs pudeles apkārtējā vidē nesadalās, vai sadalās ļoti ilgstošā periodā, tāpēc tās tiek sašķirotas un pārstrādātas. Otrreizējās pārstrādes uzņēmumā  ,,PET Baltija’’, kas atrodas Jelgavā, PET pudeles atdzimst jaunai dzīvei, tās pārtop vērtīgā Latvijas eksport produktā – dažādas krāsas PET pārslās. Rūpnīca Latvijā darbojas kopš 2003. gada, un ik gadu tiek pārstrādāts ap 24 000 tonnu pudeļu.

  PET pārslas var izmantot ļoti plaši – lietojot tīru PET vai kombinējot ar citiem materiāliem, no tām ražo saimniecības preces, sporta inventāru un pat apģērbu. Turklāt „PET Baltija” ražotās augstvērtīgās pārslas izmanto arī dzērienu pudeļu sagatavēm jeb preformām, kas izskatās pēc biezām mēģenēm ar vītni korķim. Kad preformas nokļūst pie produktu ražotāja, atliek izpūst dzērienam raksturīgo pudeles formu, piepildīt trauku, uzskrūvēt korķīti un uzlīmēt etiķeti. PET pudele sāk jaunu dzīvi!

   

  Šogad konkursā piedalījās 13 konkursanti:

  • Rēzeknes sākumskola;
  • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  • Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme”;
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Sakatagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  • Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
  • Rēzeknes novada Griškānu PII;
  • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  • Kaunatas PII ,,Zvaninš’’ Mākoņkalna struktūrvienība.

   

  1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 1420 kilogramus PET pudeļu. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī abos pagājušajos gados! Apsveicam!

  2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 380 kilogramus PET pudeļu! Malači!

  3.vieta – divām izglītības iestādēm, kas savāca pa 260 kilogramiem PET pudeļu – Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolai un Kaunatas PII ,,Zvaniņs’’ Mākoņkalna struktūrvienībai.

  Arī pārējie konkursanti savāca lielu daudzumu PET pudeļu, ko varēs pārstrādāt un pagatavot daudz jaunu lietu! Kopā ir savākti  3580kg PET pudeļu.

  KONKURSA REZULTĀTI –REZULTĀTI – SĀC AR SEVI (1)

   

  Konkursa uzvarētāji un dalībnieki tiks sveikti 28.maijā!

  Šķirojiet atkritumus, saudzējiet vidi un taupiet dabas resursus!

   

   

   

 • marts
  2018/03/14

  Jauniešu apmācības ,,Uzzini un rīkojies – 2018!’’

  Jau otro gadu,  pavasara brīvdienu laikā – 13.un 14.martā, SIA ALAAS sadarbībā ar  DAP Rēzeknes nodaļu, licencētas programmas ietvaros, organizēja vides apmācības jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Apmācībās piedalījās jaunieši no Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm. Jaunieši semināra laikā apguva daudz ar vidi saistītu tēmu – ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīme un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. Sanita Zunda – IUK komercdarbības speciāliste stāstīja par atkritumiem kā resursu. DAP speciālisti izglītoja jauniešus par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugām, ekosistēmām un ekosistēmu sniegtiem pakalpojumiem. Praktiskās daļas laikā jaunieši izspēlēja izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā. Jauniešiem bija iespēja vieniem no pirmajiem izspēlēt jauno SIA ALAAS vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  Pēc apmācībām, katrs jaunietis ieguva SERTIFIKĀTU, kas apstiprina iegūtās zināšanas un prasmes.

  Prieks, ka apmācības jaunieši novērtēja kā ļoti labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas, ko parasti nemāca skolā.

  Kā  multiplikatori šie jaunieši varēs tālāk izglītot vienaudžus savās izglītības  iestādēs, organizēt apmācības par atkritumu šķirošanu, organizēt vides iniciatīvas un pasākumus, kā brīvprātīgie palīgi piepalīdzēt ALAAS un DAP organizētajās vides aktivitātēs.

   Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!

 • 2018/03/06

  Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Križevņiki”

  2018.gada 1.martā SIA “ALAAS” iesniedza Centralā finanšu un līgumu aģentūrā projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Križevņiki”” iesniegumu izskatīšanai

  Projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana nodrošinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas jomā izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, gan atkritumu apsaimniekošanas reģiona, gan valsts mērogā, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē. Mērķa sasniegšanai tiks veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas pārstrādes iekārtas izveide sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, kas nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi kompostā kā arī enerģijas ražošanu no pārstrādes procesā iegūtās biogāzes

  Projektu plānots īstenot laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam, kad plānota objekta nodošana ekspluatācijā.

  • 2018.gadā plānota visu līguma izpildei nepieciešamo iepirkuma procedūru (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi, būvuzraudzība) veikšana un līgumu slēgšana izņemot iepirkuma procedūru specializētās tehnikas piegādēm. Gada 3 ceturksnī plānota noslēgto līgumu izpildes uzsākšana.
  • 2019.gadā turpināsies iepriekš noslēgto līgumu izpilde.
  • 2020.gadā turpināsies iepriekš noslēgto līgumu izpilde, papildus tiks gatavota iepirkuma procedūra specializētās tehnikas piegādes līgumam, līguma slēgšana.
  • 2021.gadā plānota būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumu izpildes pabeigšana.

  Projekta kopējās izmaksas – 3 266 181,50 EUR, t.sk. Kohēzijas fonda atbalsts 2 776 254,28 EUR. Izmaksas infrastruktūras izveidei ir nepieciešamas atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai – saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē atkritumu apglabāšanu, apglabāt ir atļauts tikai apglabāšanai sagatavotus atkritumus kā arī ir jāsamazina apglabātais bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms. Attiecīgi, lai izpildītu normatīvo aktu prasības un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ir nepieciešama bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iespēju nodrošināšana. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam, izmaksas, kas saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabājamā daudzuma samazināšanu, tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerāciju ir iekļaujamas atkritumu apglabāšanas tarifā.

  Projekta ilgums – 36 mēneši no līguma/vienošanās par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas

 • februāris
  2018/02/19

  Atkritumu šķirošana.

  Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādus speciālus resursus. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.

  Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros.

  PAPĪRS, PLASTMASA UN METĀLS

   

  STIKLA IEPAKOJUMS
  ŠĶIROJAM:

   

  ·        PAPĪRU,AVĪZES,ŽURNĀLUS,

  BUKLETUS,GRĀMATAS,KARTONU,KARTONA KASTES UN IEPAKOJUMU.

  ·        PET PUDELES , HDPE IEPAKOJUMU UN PUDELES, PLASTMASAS PLĒVI, MAISIŅUS.

  ·        METĀLU, METĀLA IEPAKOJUMU ( ALUMĪNIJA BUNDŽAS, KONSERVU KĀRBAS,METĀLA VĀCIŅUS U.T.T.)

   

   

  ŠĶIROJAM:

   

  ·        STIKLA PUDELES ( BEZ KORĶIEM)

  ·        STIKLA BURKAS ( BEZ VĀKIEM)

  Šķirošanai materiālu jāsagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām, pēc tam iespēju robežās jāsaplacina.

   

  Šķirošanai materiālu jāsagatavo, izskalojot un atbrīvojot no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas paliekām. Etiķetes var palikt.

   

   

 • 2018/02/16

  ,,Ēnas’’ iepazīst dažādas profesijas SIA ALAAS.

  14.februārī SIA ALAAS viesojās Ludzas pilsētas ģimnāzijas 9. a. klases skolnieces Juta Bindemane un Madara Cibuļska. Ēnu dienas ietvaros meitenes uzzināja daudz jauna par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu, uzzināja kādu profesiju pārstāvji strādā SIA ALAAS, kādas prasmes nepieciešamas, lai ikdienā veiksmīgi varētu veikt darba pienākumus. Meitenes ciemojās arī poligonā ,,Križevņiki’’, apmeklēja atkritumu šķirošanas laukumu Rēzeknē.

  ,,Ēnas’’ atzina, ka redzētais un uzzinātais ir interesants un sniedz plašāku priekšstatu par to, kā darbojas uzņēmums kopumā.

   

 • 2018/02/14

  Rēzeknes novada atkritumu šķirošanas punktu darba laiki pagastos!

  SIA ALAAS aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā!

  Kāpēc jāšķiro?

  • No sašķirotajiem atkritumiem var saražot daudz jaunu, mums pašiem nepieciešamu lietu.
  • Šķirojot tiek taupīti dabas resursi (liela daļa dabas resursu ir neatjaunojamie).
  • Netiek piesārņota apkārtējā vide ( atkritumu sadalīšanās laiks dabā variē no pāris nedēļām līdz pat 500 gadiem, bet stikls nesadalās vispār).
  • Samazinās apglabāto atkritumu apjoms poligonos.
  • Samazinās ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par atkritumu izvešanu, jo sašķirotie atkritumi šobrīd tiek izvesti bez maksas.
 • 2018/02/12

  Jauniešu apmācības ,,Uzzini un rīkojies!’’ – 2018!

  Jau otro gadu pēc kārtas, pavasara brīvdienu laikā, SIA ALAAS sadarbībā ar  Dabas Aizsardzības pārvaldi un AS „Latvijas Zaļais Elektrons’’ organizē 2 dienu vides apmācību semināru jauniešiem ,,Uzzini un rīkojies!’’. Jaunieši semināra laikā apgūs tēmas:

  1. Atkritumi, to iedalījums. Atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi. Pārstrādei izmantojamie atkritumi – papīrs, plastmasa, stikls. Atkritumu otrā dzīve. Atkritumi kā resurss.
  2. Baterijas un elektropreces.
  3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un sugas – ko un kāpēc sargājam.
  4. Ekosistēmas un ekosistēmu sniegtie pakalpojumi.
  5. Praktiskā daļa – izzinošas spēles bērnu un vienaudžu izglītošanai vides izglītībā.

  Pēc apmācībām jaunieši iegūs SERTIFIKĀTU. Kā  multiplikatori šie jaunieši varēs tālāk izglītot vienaudžus savā izglītības  iestādē, organizēt apmācības par atkritumu šķirošanu,  un kā brīvprātīgie palīgi piepalīdzēt vides pasākumos.

  Apmācības notiks 13. un 14. martā.

  Laiks plkst.10.00 – 15.00

  Šogad apmācībās aicināti piedalīties  Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolēni.

  Vieta – Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas birojs –  Galdnieku ielā 8, Rēzekne.

 • 2018/02/01

  Poligonu ,,Križevņiki’’ apmeklē Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni.

  1.februārī poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās 26 Rēzeknes 5.vidusskolas 4. klases skolēni. Viņi vēlējās saprast, kā notiek mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana un iemācīties  pareizi šķirot atkritumus.

  Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja, kāpēc ir jāsaudzē vide, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi un kā pareizi jāšķiro atkritumi.

  Izspēlējot vides spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’, skolēni pārbaudīja iegūtās zināšanas.

  Pēc tam sekoja  ekskursija pa poligonu. Skolēni redzēja gan šķirošanas līniju, gan sašķiroto materiālu ķīpas, gan šūnu, kur tiek apglabāti pāršķirotie atkritumi, kuri neder otrreizējai pārstrādei.

  Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot šķirojot atkritumus, izglītojot vecākus un vecvecākus!

 • janvāris
  2018/01/10

  Mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’

  2018.gada 7.februārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS  „Latvijas Zaļais Elektrons’’ un Rēzeknes sākumskolas MA organizē mazo erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.’’.

  Konkursa tematika:

  atkritumi, atkritumu vēsture, pārstrādei izmantojamie atkritumi, atkritumu šķirošana, šķirošanas nozīme un ieguvumi, iepakojums.

  Konkursa uzdevums – pilnveidot 4.klašu skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

   

  Konkursa nolikums –Mazā erudīta nolikums

   

   

 • 2018/01/05

  Konkursa ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’ apbalvošanas pasākums.

  5.janvārī SIA ALAAS organizēja konkursa ,,Eglītes rotājumi no izlietota iepakojuma!’’ konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākumu!

  Konkursā piedalījās audzēkņi no 19 PII vai izglītības iestāžu pirmsskolas grupām. Kopā ar saviem skolotājiem un vecākiem, bērni izveidoja fantastiskus darbus, kas spēj priecēt cilvēkus un rotāt jebkuru eglīti.

  Pasākuma sākumā visi noskatījās 2 izglītojošas animācijas filmiņas ,,Dāvana’’ un ,,Saruna’’, kas bērniem kopā ar ezīti Jostiņu ļauj apgūt izpratni par atkritumu šķirošanu.

  Konkursantus sveica un rūpēties par vidi aicināja SIA ALAAS valdes loceklis Aigars Metlāns, šķirot mācīja SIA ALAAS izpilddirektors Jurijs Petkevičs. Bērnus sveica ,,Zaļās jostas’’ ezītis Jostinš un SIA ALAAS konteinerītis!

  SIA ALAAS pateicās PII par dalību konkursā un dāvāja ,,Zaļās jostas’’ izveidoto metodisko materiālu – izglītojošu filmu komplektu, ko varēs izmantot, mācot bērniem par vidi!

  Tikai kopā mēs varam iemācīt, parādīt bērniem, kā dzīvot tā, lai saudzētu dabu, vidi, resursus!

  SIA ALAAS