• janvāris
  2019/01/25

  Rēzeknes sākumskolas 4.klašu skolēni mācās šķirot atkritumus!

  24.janvārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki apmeklēja Rēzeknes sākumskolu, lai visiem 4. klašu skolēniem iemācītu pareizi šķirot atkritumus. Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par  atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un pārstrādi.

  Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēles, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas. Ir prieks , ka skolēni ne  tikai aktīvi un ar  interesi  klausījās  stāstīto, spēlēja spēles, bet arī aktīvi uzdeva jautājumus un dalījās ar savām domām par vides saudzēšanas iespējām.

   Lai darītu labas un pareizas lietas, galvenais ir sākt!

 • 2019/01/07

  Ko darīt ar svētku eglīti?

  Svētki drīz būs aizvadīti. Ko darīt ar to simbolu – eglīti? SIA ,,ALAAS’’ informē, ka līdz 31. janvārim eglītes bez  maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumā – Rīgas ielā 21B. Pēc tam eglītes tiks nogādātas poligonā un kompostētas.

   

 • 2019/01/02

  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu no 01.02.2019.

  SIA “ALAAS” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018.gada 28.jūnijā apstiprināja SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 2019.gadā54,25 EUR/t (bez PVN) (tai skaitā dabas resursa nodoklis – 43,00 EUR/t).

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 10,73 EUR/m³ bez PVN nav mainīta kopš 2016.gada, kad dabas resursa nodoklis (turpmāk – DRN) bija 12 EUR/t. No 2019.gada DRN par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā būs 43 EUR/t. DRN likme salīdzinot ar 2016.gadu pieaugs par 31,00 EUR (bez PVN).

  Lai mazinātu DRN likmes pieauguma ietekmi uz katra iedzīvotāja ikmēneša maksājumiem, uzņēmums jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar atkritumu šķirošanu: uzbūvēta šķirošanas līnija, iegādāti un uzstādīti šķiroto atkritumu uzkrāšanas konteineri, apkalpošanas zonā darbojas vairāki atkritumu dalītās savākšanas punkti un laukumi, tiek rīkotas akcijas un dažādi izglītošanas pasākumi, bet maksimālais sasniegums ir iespējams tikai tad, kad iedzīvotāji pirms atkritumu izmešanas veic atkritumu šķirošanu. Atgādinām, ka pārstrādei derīgie materiāli netiek apglabāti un tiek izvesti bez maksas.

  SIA “ALAAS” informē, ka Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novadu pašvaldību administratīvajās teritorijās no 2019.gada 1.februāra vienotā nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 13,00 EUR/m³ bez PVN, kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m³.

  Piemēram, privātmāju īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu 0,24 m³, maksa par 1(vienu) izvešanas reizi palielinās no EUR 3,12  uz EUR 3,78 ar PVN.

 • decembris
  2018/12/19

  JAUKUS SVĒTKUS!

 • 2018/12/12

  Apsveikti akcijas ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’ dalībnieki.

  11.decembrī SIA ALAAS birojā tika sveikti akcijas ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’ 3 izlozētie dalībnieki.  Balvās – jaunā SIA ALAAS galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Spēle tika ne tikai uzdāvināta, bet arī kopīgi paspēlēta ar Jāni, Elitu, Aiju un viņu bērniem un radiniekiem. Izspēlējot šo spēli var pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt daudz ko jaunu. To var spēlēt ģimenes, draugu lokā, veidot komandu sacensības.

  Prieks, ka šie akcijas dalībnieki apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu Rīgas ielā 21B regulāri. Jo mazāks būs atkritumu daudzums, kas tiek apglabāts atkritumu poligonā, jo tīrāku vidi mēs saglabāsim! Lai atkritumu šķirošana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!

 • 2018/12/10

  Spēļu turnīrs ATV ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  5.decembrī SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar SIA ,,Latvijas Zaļais Fonds’’ organizēja vides spēļu turnīru Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.

  Izspēlējot šo turnīru, skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas un iegūt jaunas par pareizu atkritumu šķirošanu, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, iepakojumu, dažāda iepakojuma sadalīšanās laiku!

  Turnīrā uzvarēja 10 B klases komanda.

  Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību ik dienu!

 • 2018/12/05

  Noslēgusies akcija Rēzeknes iedzīvotājiem ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’.

  Lai popularizētu  atkritumu šķirošanas laukumu Rēzeknē – Rīgas ielā 21B un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas, SIA ALAAS 2.oktobrī uzsāka akciju ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’. Akcija norisinājās līdz 4.decembrim. Akcijas laikā , jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs, uz laukumu varēja atnest vai atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukuma pārzinis piedāvāja aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalījās izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’. Balvās – jaunā SIA ALAAS galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  Ar izlozētajiem 3 akcijas dalībniekiem – Jāni, Elitu un Aiju sazināsimies personīgi, lai apsveiktu un kopīgi uzspēlētu spēli!

  Apmeklējiet atkritumu šķirošanas laukumu arī turpmāk. Lai atkritumu šķirošana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!

 • novembris
  2018/11/27

  Apmācības Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.

  27.novembrī SIA ALAAS sadarbībā ar SIA ,,ECO POINT’’ organizēja apmācības par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu, vides saudzēšanu Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.

  Interaktīvas lekcijas laikā viņi iemācījās pareizi šķirot atkritumus, uzzināja daudz jaunu, interesantu faktu par iepakojumu, elektroprecēm, baterijām, uzzināja, cik ilgi dabā sadalās dažādas vielas.

  Izspēlējot vides spēles ,,Sašķiro!’’, ,,Kas te ir lieks?’’, ,,Cik ilgi sadalās?’’ skolēni pārbaudīja iegūtās zināšanas.

  Skolēni, kas piedalījās apmācībās,  kā multiplikatori darbosies savā izglītības iestādē, apmācīs savus klases biedrus. Tāpat viņi pielietos iegūtās zināšanas darbojoties  projektā “STEP – STEM to Environmental Problems”, kas tiks īstenots 5 valstīs (Latvijā, Turcijā, Bulgārijā, Rumānijā un Polijā) no 2018. līdz 2020. gadam.

   

 • 2018/11/15

  Apsveikums!

  SIA ,,ALAAS’’ birojā, 16. novembrī klienti tiks apkalpoti no plkst.8.00 līdz plkst.14.30. Birojs būs slēgts pirmdien, 19. novembrī.
  17. novembrī atkritumu šķirošanas  laukuma –  Rīgas ielā 21 B  darba laiks saīsināts par divām stundām.  Sadzīves atkritumu izvešana notiks pēc plānotā grafika.

 • 2018/11/13

  KONKURSA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM ,,MANA PUĶE LATVIJAI!’’ APBALVOŠANAS PASĀKUMS!

  Skaista mana tēvu zeme

  Par visām zemītēm:

  Plaši lauki, zaļi meži,

  Zilis jūras ūdentiņš.

  1. novembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja konkursa PII ,,Mana puķe Latvijai!’’ konkursantu apbalvošanas pasākumu. Šo pasākumu atbalstīja sadarbības partneri – Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “ Latvijas zaļā josta’’.

  Konkursa mērķis  – veicināt bērnu  izpratni par iepakojumu un tā otrreizējo izmantošanu, tai skaitā pārveidojot to mākslas darbā.

  Konkursam tika iesniegti 106 darbi – puķes  Latvijai uzplauka viena pēc otras! Bērni kopā ar saviem palīgiem izveidoja rozes, pīpenes, rudzupuķes, magones, ūdensrozes, tulpes,  gan puķes bez vārdiem!

  Dotajā brīdī darbi veido skaistu izstādi Rēzeknes bērnu bibliotēkā, tā tur būs skatāma visu novembri.

  Ar sarūpētajām piemiņas balvām tika sveikti 1. – 3.vietu ieguvēji. Pirmā vieta konkursā ir piešķirta 52 darbiem, ko izveidojuši 75 bērni , kopā ar saviem palīgiem!

  Konkursā ir piešķirtas 26 otrās vietas, darbus veidojuši 50 bērni ar saviem palīgiem!

  Trešā vieta ir piešķirta 18 darbiem, tos ir veidojuši 40 bērni, ar saviem palīgiem!

  Pateicības un DAP sagatavotie metodisko materiāli vides izglītībā tika pasniegti visām PII un izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupām, kas piedalījās konkursā! Ir tik svarīgi bērnos audzināt pareizu attieksmi pret vidi kurā dzīvojam.

  Lai ar prieku sirdī nosvinam mūsu Latvijas simtgadi! Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!