• novembris
  2015/11/15

  Izglītojošs pasākums “Rēzna šķiro”!

  18. februārī SIA “ALAAS” darbinieki devās uz Rēznas pamatskolu, lai interaktīvā veidā informētu par atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem.

  Visi noklausījās prezentāciju, kuras laikā uzzināja, kas ir atkritumi, kāpēc un kā tie jāšķiro. Uzzināja kādi ir ieguvumi, ja cilvēki atkritumus šķiro, nevis visus met pie sadzīves atkritumiem. Skolēniem tika piedāvāts noskatīties 2 vides filmas “Papīra ceļš” un “Šķirosim plastmasas pudeles!”. Tad sekoja konkurss , kura laikā skolēni varēja pareizi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un nopelnīt balvas.

  Pasākuma noslēgumā skolēni praktiski mācījās pareizi sašķirot atkritumus. Izrādījās, ka tas nav tik vienkārši, jo bija jāatceras, ko drīkst likt konteinerā, kas domātas papīram, ko drīkst likt konteinerā, kas domāts plastmasai. Kad atkritumi tika sašķiroti lielos maisos, tad visi devās pie uzstādītajiem dalīto atkritumu vākšanas konteineriem un salika sašķirotos atkritumus konteineros.

  Ceram, ka iegūtās un nostiprinātās zināšanas noderēs, lai droši varētu teikt “Rēznā šķiro!”

 • 2015/11/15

  Top darbi konkursam!

  Jau ziņojām, ka SIA “ALAAS” ir izsludinājis vizuālās mākslas konkursu “Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība”. Konkursa norises laiks – 2015. gada februāris – marts.

  Zinām, ka jau top darbi šim konkursam. Par to mūs informēja ARPC vides interešu izglītības programmas “4 H” skolotāja Dzintra Gribuste.

  Viņa pastāstīja, ka kopā ar audzēkņiem studē bukletu “Uzzini, izvēlies, piedalies!”, ko ir izdevusi SIA “Zaļā josta”, lai iegūtu informāciju par atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi, uzzinātu visu par pareizu atkritumu šķirošanu. Pēc tam bērni savas pārdomas un iegūtās zināšanas atspoguļo uz papīra.

  Aicinām visus interesentus un potenciālos konkursa dalībniekus iepazīties ar šo svarīgo tēmu – “Atkritumu šķirošana” SIA “Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv. Mājaslapā publicētos vides izglītības materiālus ikviens interesents ir tiesīgs bez maksas izmantot un lejupielādēt personīgai lietošanai un vides izglītības pasākumu organizēšanai mācību iestādēs.

  Fotogrāfijās varam redzēt, kā top darbi konkursam! Fotogrāfijas skatīt šeit

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” izsludina vizuālās mākslas konkursu skolēniem

  Lai padziļinātu jaunās paaudzes izpratni par vidi, par pareizu atkritumu šķirošanu un dabas resursu saglabāšanu, uzņēmums SIA “ALAAS” 2015. gadā nolēmis rīkot dažādas aktivitātes, tostarp konkursus un akcijas skolēniem. Kā pirmais no tiem šobrīd tiek izsludināts vizuālās mākslas konkurss “Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība”.

  Konkursā var piedalīties SIA “ALAAS” darbības reģiona — Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ciblas, Kārsavas un Viļānu novada – izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu audzēkņi. Konkursa norises laiks – 2015. gada februāris – marts. Darbu izpildīšanas tehnika un izmēri netiek ierobežoti. Ar konkursa nolikumu varat iepazīties pielikumā. skatīt

  Esi aktīvs – piedalies!

 • 2015/11/15

  2015.gada 10.janvāris – darba diena

  Racionālākai darba laika organizācijai, kā arī ievērojot Ministru Kabineta rīkojumā Nr.245 ietverto ieteikumu, SIA “ALAAS” ir pārcēlusi darba dienu no piektdienas 2.janvāra uz sestdienu 10.janvāri

  SIA “ALAAS” biroja Zilupes ielā 50, Rēzeknē 2014.gada 10.janvārī darba laiks: 8.00- 14.30

 • 2015/11/15

  Maksa par atkritumiem

  2014.gada 15.janvārī stājās spēkā grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

  Likuma grozījumu galvenais mērķis ir piedāvāt iespēju dzīvokļu īpašniekiem izvēlēties pakalpojumu apmaksāšanas veidus, un tie ir: pa tiešo pakalpojumu sniedzējiem vai ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

  Saskaņā ar likumu dzīvokļu īpašnieki pieņemot lēmumu, lai veikt tiešos maksājumus ar pakalpojuma sniedzēju, nosaka kritērijus un metodiku, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu.

  Bet diemžēl likumā minētie Ministru kabineta noteikumi vēl nav pieņemti un līdz ar to nav noteikta metodika, kāda būtu pielietojama.

  Dažas mājas dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieka mudināti, jau ir pieņēmuši lēmumu par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma līguma slēgšanu, paredzot, ka apmaksa tiek veikta pa tiešo pakalpojuma sniedzējam, tātad SIA “ALAAS”. (vairāk…)

 • 2015/11/13

  ALAAS turpina izglītot skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

  12.novembrī SIA ,,ALAAS’’ vēlreiz ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, lai turpinātu izglītot skolēnus par atkritumu šķirošanu. Šoreiz šķirot atkritumus mācījās skolas mazākie un vecākie skolēni.

  1.un 2. klases skolēni kopā ar Ezīti ( tēls no ,,Zaļās jostas’’ grāmatas ,,Draudzēsimies!’’) mācījās, kas ir dabas resursi, kāpēc cilvēki ir atbildīgi par dabas piesārņošanu ar atkritumiem. Bērni uzzināja jaunu informāciju par sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmi. Praktiski skolēni mācījās sašķirot lietas, kuras kļuvušas nederīgas.

  7.,8.,9.klases skolēni tēmu par atkritumu šķirošanu apguva daudz plašāk. Skolēni uzzināja, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kā tieši tas ir jādara, kas notiek ar atkritumiem, kuri ir sašķiroti un kļuvuši par otrreizējo izejvielu. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, skolēni sadalījās 6 komandās un izspēlēja ALAAS izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. 2 komandas ieguva visaugstāko punktu skaitu, kas pierāda, ka skolēni tēmu – atkritumu šķirošana ir apguvuši ļoti labi. Pēc tam sekoja praktiska atkritumu šķirošana. Apsveicami, ka pie skolas ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam, kas ļauj skolēniem apgūtās prasmes pielietot ikdienā un ar savu rīcību pierādīt , ka viņi domā par savas apkārtnes vidi.

 • 2015/11/06

  Vides izglītības pasākums ,,Savā Latvijā mēs varam dzīvot ATBILDĪGI!’’

  Šo pašu svētāko
  Tu neaizmirsti:
  Vai celies debesīs,
  Vai jūras dzīlēs nirsti,
  Vai draugu pulkāDali savu prieku,
  Vai viens pats satiecies
  Ar pretinieku -Tu esi –Latvija!Ar šiem O. Vācieša vārdiem sākās pasākums 4. novembrī, uzrunājot ikvienu, un aicināja apzināties piederību mūsu zemei, uzņemties ATBILDĪBU par sevi, savu dzīvi, savu Latviju.

  Interaktīvo pasākumu vides izglītībā organizēja SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Latgales Ekoskolām – Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju un Rēzeknes novada Dricānu vidusskolu, pasaules ekoskolu rīcības dienu ietvaros.

  Lai skolu jauniešiem būtu vieglāk saprast, kā var ikdienā rīkoties atbildīgi, pasākumā piedalījās un ar atbildīgām, ,,zaļām idejām’’ dalījās Rēzeknes novada dome, SIA ,,ALAAS’’, biedrība ,,Latvijas Zaļā Josta’’, Dabas aizsardzības pārvalde, Rēzeknes Augstskola, zaļā grupa ,,Dūma’’, Latgales Ekoskolas. Visiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties daudzas interesantas tēmas:

  • Rēzeknes valsts Poļu ģimnāzijas EKO padome ,,Dzīvot zaļi – tas nemaz nav grūti!’’
  • SIA ALAAS ,,Pasākumi vides izglītībā!’’
  • Dricānu vidusskola ,,Domā, dari, dzīvo zaļi!’’
  • Biedrība ,, Latvijas Zaļā josta’’ ,,Par tīru Latviju!’’
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centrs ,,Izvēlies dabas aizsardzību!’’
  • Rēzeknes Augstskola ,,Zaļās tehnoloģijas mūsu dzīvē!’’
  • Zaļā grupa Dūma ,,Lietu otrā dzīve!’’

  Prieks, ka pasākumu apmeklēja skolēni no visas Latvijas un aktīvi piedalījās arī visās radošajās aktivitātēs un izzinošajās spēlēs, kas notika pasākuma otrajā daļā:

  • radošā darbnīcā ,,Vinila plates pārvērtības!’’, Dricānu vidusskola;
  • radošā darbnīcā ,,Putuplasta stāsts!’’, Dricānu vidusskola;
  • izzinoša spēle ,,Sašķiro atkritumus!’’ SIA ,,ALAAS’’;
  • radošā darbnīcā ,,Dizaina priekšmeti no avīzēm’’, Rēzeknes Augstskola;
  • radošā darbnīcā ,,Otrā iespēja’’, zaļā grupa ,,Dūma’’;
  • izglītojoša spēle ,,Vai tu proti?’’, biedrība ,,Latvijas Zaļā Josta’’;
  • izzinoša spēle ,,Upes tīrīšana!’’, Dabas aizsardzības pārvalde;
  • izzinoša spēle ,,Cik dūšīgam jābūt, lai kļūtu dižkoks!’’, Dabas aizsardzības pārvalde;
  • radošā darbnīcā ,,Daba velk un ārstē!’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • radošā darbnīca ,,Lietām piešķirsim otro dzīvi!’’, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.

  Pasākuma noslēgumāRēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes novada Dricānu vidusskolas skolēni prezentēja izveidoto apņemšanos ,,Mēs Tev – Latvija!’’

  Mēs katrs – Latvijas daļa. Katrs no mums ir atbildīgs par mūsu kopējo dzimteni– Latviju – ar saviem darbiem, domām, rīcību, centību. Katrs ir atbildīgs par to, lai mūsu zeme pastāv un attīstās!

 • oktobris
  2015/10/23

  ALAAS izglītoja skolēnus Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

  22.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ apmeklēja Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, lai mācītu skolēnus šķirot atkritumus.

  Interaktīva pasākuma laikā skolēniem tika sniegtas teorētiskas zināšanas par to, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kā tieši tas ir jādara, kas notiek ar atkritumiem, kuri ir sašķiroti un kļuvuši par otrreizējo izejvielu. Skolēni skatījās vides izglītības multfilmu ,,Dāvana’’, īsfilmas ,,Šķirosim papīru’’ un ,,Šķirosim plastmasu’’. Lai nostiprinātu savas zināšanas, skolēni izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidoto spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. Tie skolēni, kuri bija visprecīzākie un uzmanīgākie, ieguva balvas.

  Pēc tam skolēni praktiski šķiroja atkritumus, jo pie skolas ir uzstādīti šķiroto atkritumu konteineri papīram, plastmasai un stiklam. Skolēni praktiski mācījās placināt plastmasas pudeles, kartona kastes, sašķirot atkritumus pa konteineriem.

  Ir prieks, ka tagad atkritumus šķiros arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni un skolotāji!

   

 • 2015/10/21

  Vizuālās mākslas darbu izstāde

  Vizuālās mākslas darbu izstāde ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’ skatāma Rēzeknes novadā!

   

  No 22. oktobra līdz 6. novembrim Rēzeknes novada pašvaldības foajē var apskatīt vizuālās mākslas darbu izstādi ,,Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!’’. Šo izstādi veido bērnu darbi, kas piedalījās SIA ,,ALAAS’’ organizētajā vizuālās mākslas darbu konkursā. Vizuālās mākslas darbos redzams, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu, apkārtējo vidi un cilvēku pareizu rīcību tajā.
  Iegriezieties un apskatiet bērnu veidotos darbus!

  vizualas makslas konkursa darbu izstade

 • 2015/10/15

  SIA “ALAAS” ciemojas bērnu nometnē “Zeimuļa zemē!”

  5.augustā SIA ,,ALAAS’’ ciemojās bērnu nometnē ,,Zeimuļa zemē!’’. Nometnes dalībnieki tika informēti par atkritumu šķirošanu, par to, kā notiek sašķiroto atkritumu pārstrāde. Bērni noskatījās 3 īsfilmas, izspēlēja erudīcijas spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’ , veidoja un prezentēja plakātus ,,Vide, kādā es gribu dzīvot!’’. Nākošā tikšanās ar nometnes dalībniekiem būs 12.augustā, kad bērni iepazīs sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” darbību. Šādās tikšanās reizēs priecē tas, ka bērni ir ieinteresēti rīkoties videi draudzīgi.