• novembris
  2015/11/15

  SIA “ALAAS” apmeklē Vislatvijas Mazpulku nometnes “Visu daru es ar prieku!” dalībnieki

  2015.gada 21.jūlijā SIA ,,ALAAS’’ apmeklēja Vislatvijas Mazpulku nometnes ,,Visu daru es ar prieku!’’ 85 dalībnieki. Mazpulcēni ciemojās sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, kur ekskursijas laikā iepazinās ar poligona darbību, noklausījās izzinošu lekciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas – ,,Izvēlies atbildīgu dzīvesveidu!’’, ,, Šķirosim plastmasas pudeles!’’, ,,Papīra ceļš’’, plēstās aplikācijas tehnikā veidoja radošo darbu ,,Ceļā uz Latvijas 100 gadi!’’. Mazpulcēni solīja šķirot atkritumus un saudzēt Latvijas vidi!

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” ciemojas bērnu nometnē “Ozol(aines) zeme”

  27. un 28. jūnijā SIA “ALAAS” darbiniece ciemojās bērnu nometnē “Ozol (aines) zeme”, kas notika Ozolaines pagastā. Šīs nometnes laikā 20 bērni mācījās iepazīt vidi un saudzēt dabu.

  27.jūnijā nometnes dalībnieki iepazinās ar mūsdienās tik aktuālo tēmu – atkritumi, to šķirošana. Bērni noklausījās prezentāciju par atkritumu šķirošanu, skatījās īsfilmas par to , kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem , izspēlēja spēli “Uzmani atkritumus !”. Pirms tam nometnes dalībnieki ciemojās sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki” un iepazinās ar tā darbību. Nometnes dalībnieki saņēma arī informatīvus materiālus, lai iepazītos ar šo tēmu vēl pamatīgāk.

  28.jūnijā tika izspēlēta erudīcijas spēle – “100 jautājumi par atkritumiem!”. Izspēlētā spēlē ļauj padziļināt izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu, rosina uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos, veido prasmi diskutēt, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, darboties grupā, pieņemt kopīgus lēmumus, motivē mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi

 • 2015/11/15

  27.maijā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika stikla šķirošanas treniņš!

  Ir noslēdzies radošo darbu konkurss “Es gribu – es šķiroju! Stiklu!”, ko organizēja AS “Latvijas Zaļais punkts”. Šajā konkursā veiksmīgi piedalījās un stikla šķirošanas treniņu TV personību Annas Rozītes un Kaspara Zlidņa vadībā izcīnīja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni.

  Konkursa laikā skolēniem bija jāizveido un jāiesūta interesants video vai foto stāsts, kas atbild uz jautājumu “Kā es šķiroju stikla pudeles un burkas?”.

  Šajā pasākumā piedalījās arī SIA “ALAAS”, pateicās skolēniem par atsaucību, radošumu konkursā un praktisku vides uzlabošanu!

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” stāsta par atkritumu šķirošanu Rēzeknes 4.vidusskolas sākumskolas bērniem

  12.maijā SIA “ALAAS” darbiniece apmeklēja Rēzeknes 4.vidusskolu un piedalījās izglītojošā pasākumā “Sekojot dabai”. Pasākuma laikā sākumskolas skolēniem tika stāstīts par atkritumu šķirošanu, par iespējām to darīt pašiem, par to, kā atkritumi tiek pārstrādāti un kļūst par vērtīgām otrreizējām izejvielām, kas ir izmantojamas atkārtoti.

  Skolēni noskatījās multfilmu “Dāvana”, īsfilmu “Šķirosim papīru!”, tad paši veidoja plakātus par pareizu atkritumu šķirošanu.

  Vajag tikai sākt, tad viss izdosies! Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Šķirosim atkritumus!

 • 2015/11/15

  Maijā ARPC “Zeimuļs” skatāma vizuālās mākslas darbu izstāde “Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!”

  Sākot ar 7.maiju ARPC “Zeimuļs” varēs apskatīt vizuālās mākslas darbu izstādi “Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!”. Šo izstādi veido bērnu darbi, kas piedalījās SIA “ALAAS” organizētajā vizuālās mākslas darbu konkursā un ieguva godalgotās vietas. Konkursam tika iesniegti 83 darbi no 12 izglītības iestādēm. Vizuālās mākslas darbos redzams, ko bērni domā par atkritumu šķirošanu, apkārtējo vidi un cilvēku pareizu rīcību tajā.

  Esam pārliecināti, ka veidojot šos darbus, skolēni daudz ko iemācījās par tēmu – atkritumu šķirošana un spēs iegūtās zināšanas pielietot ikdienā.

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” ciemojas Salnavas pamatskolā!

  5.maijā SIA “ALAAS” darbinieki devās uz Salnavas pamatskolu, lai sveiktu vizuālās mākslas konkursa “Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība” uzvarētājus. Salnavas pamatskolas skolēni bija ļoti pacentušies, jo visi viņu iesniegtie darbi bija ļoti radoši un izzinoši. Visi ieguva diplomus par radošu pieeju atkritumu šķirošanas vizualizācijā un SIA “ALAAS” mugursomas.

  Ceram, ka tikpat aktīvi skolēni iesaistīsies arī citos SIA “ALAAS” organizētajos konkursos!

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” sveic vizuālās mākslas konkursa uzvarētājus no ARPC “Zeimuļs” un Rēznas pamatskolas

  28.aprīlī SIA “ALAAS” darbinieki ciemojās ARPC “Zeimuļs”, lai apsveiktu vizuālās mākslas konkursa “Atkritumu šķirošana – atbildīga un pareiza rīcība!” uzvarētājus no Rēznas pamatskolas un centra “Zeimuļs”. Foto skatīt šeit

  Šie konkursanti bija tie, kas paši pirmie iesniedza darbus konkursam un nopelnīja visvairāk godalgoto vietu. Paldies bērniem par tik lielu atsaucību, skolotājiem paldies par ieguldīto darbu!

  Konkursa darbu izstāde maijā būs skatāma centrā “Zeimuļs”.

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” piedalās ģimeņu sportiski – izzinošajā pasākumā “Dzīvo un domā zaļi!”

  25.aprīlī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija organizēja sportiski – izzinošu pasākumu savas izglītības iestādes ģimenēm “Dzīvo un domā zaļi!”. Pasākuma laikā bija jāapmeklē kontrolpunkti un jāpilda dažādi “zaļi” uzdevumi.

  Šajā pasākumā piedalījās arī SIA “ALAAS”, sagaidot ģimenes kontrolpunktā “Zaļie padomi katram gada mēnesim”. Ģimenes tika aicinātas pierakstiet to, kādi “zaļie padomi” ir ģimenei, ar kuriem viņi vēlētos padalīties, lai arī pārējie atbalstītu zaļu dzīvesveidu, dzīvotu sadraudzībā ar sevi un dabu!

 • 2015/11/15

  SIA “ALAAS” izglīto skolēnus par atkritumu šķirošanu EKO salidojumā Dricānu vidusskolā

  24.aprīlī Rēzeknes novada Dricānu vidusskolā notika EKO salidojums, kur bija sapulcējušies skolēni no vairākām Latgales skolām.

  SIA “ALAAS” piedalījās šajā salidojumā un izglītoja skolēnus par tēmu – “Atkritumu šķirošana”. Skolēniem tika piedāvāta prezentācija, īsfilmas, pamācoši video par šo tēmu. Noslēgumā tika noorganizēts konkurss “Vai tu zini?” un kustību spēle “Uzmani atkritumus!”, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas.

  Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Šķirosim atkritumus!

 • 2015/11/15

  Par LIELO TALKU 2015.GADĀ

  SIA “ALAAS” informē, ka Lielās talkas laikā savāktie atkritumi tiks pieņemti atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki” no 25.aprīļa līdz 30.aprīlim. Talkas laikā savāktajiem atkritumiem obligāti jābūt ievietotiem zilajos vai baltajos talkas maisos.

  • Ja talkas atkritumus pašvaldība transportē ar savu transportu, tad maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā sastādīs dabas resursu nodoklis- 12 EUR/tonna + PVN 21%. (šoferim līdzi pašvaldība iedod izziņu, apliecinājumu vai vēstuli par automašīnu, ka tā vedīs talkas atkritumus no pašvaldības, lai pieņemšanas operators var reģistrēt no kuras pašvaldības ir atvesti talkas atkritumi)
  • Ja gribat, lai izvestu talkas atkritumus SIA “ALAAS”, tad maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā sastādīs:

   • Dabas resursu nodoklis- 12 EUR/tonna + PVN 21%;
   • Atkritumvedēja automašīnas nomas cena 1,41 EUR/km ( km tiks skaitīti līdz talkas vietai no poligona, no talkas vietas līdz poligonam)

  Ja pašvaldībai ir nepieciešams SIA “ALAAS” transports, tad šajā gadījumā lūdzam atsūtīt pieteikumus uz e-pastu: sia.alaas@inbox.lv vai austrumlatgale2@inbox.lv līdz 24.aprīlim plkst.12.00, kurā norādīts, kur talkas atkritumi atrodas- precīza adrese vai vietas apraksts, talkas koordinatora tālrunis, kurš nepieciešamības gadījumā paskaidro, kur atrodas talkošanas vieta un aptuveno laiku, kad var ierasties pēc talkas atkritumiem.

  Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “ Križevņiki” atkritumu pieņemšanas darba laiks:

  • Pirmdiena 10:00-19:00
  • Otrdiena 10:00-19:00
  • Trešdiena 10:00-19:00
  • Ceturtdiena 10:00-19:00
  • Piektdiena 10:00-19:00
  • Sestdiena 10:00-16:00 (tikai talkas sestdienā līdz 19.00)
  • Svētdiena 10:00-16:00