• oktobris
  2018/10/01

  Akcija Rēzeknes iedzīvotājiem ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus rīkoties pareizi –  ikdienā šķirot atkritumus! Pareizi sašķiroti atkritumi ir labs otrreizējs materiāls, ko var izmantot jaunu lietu radīšanai. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

  Kopš 2018.gada 1. janvāra Rēzeknē darbojas viens šķiroto atkritumu savākšanas laukums – Rīgas ielā 21B, kur var nodot sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus.

  Lai popularizētu šo  atkritumu šķirošanas laukumu un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas SIA ALAAS 2.oktobrī uzsāk akciju ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’. Akcija norisinās līdz 4.decembrim.

  Akcijas laikā , jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs, uz laukumu var atnest/ atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukuma pārzinis piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’. Balvās – jaunā SIA ALAAS galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Izspēlējot šo spēli var uzzināt daudz noderīgas un interesantas informācijas par atkritumiem un ne tikai!

  MATERIĀLI, KO VAR NODOT LAUKUMĀ RĪGAS IELĀ 21 B, RĒZEKNĒ:

  • papīru un kartonu, kartona iepakojumu, grāmatas;
  • stikla pudeles un burkas;
  • metālu;
  • līdz 4 nolietotām automašīnu riepām;
  • polietilēna plēvi;
  • PET pudeles;
  • HDPE iepakojumu;
  • mīkstās plastmasas iepakojumu no PP un PS materiāla;
  • liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles);
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā.

   

   

  PILNS AKCIJAS NOLIKUMS – Akcija ,,Apmeklē šķirošanas laukumu!”

   

 • septembris
  2018/09/27

  2018./2019.mācību gadā ALAAS konkursā ,,Sāc ar sevi’’ piedalīsies 15 konkursanti !

  Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ tiek organizēts ceturto reizi. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu, šogad arī HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana. Konkursanti,  kas savāks  visvairāk otrreizējā materiāla daudzumu kilogramos, iegūs godalgotās vietas! Arī šogad konkursā kā sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1.vietas  ieguvēji iegūs ļoti jauku AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ specbalvu – dāvanu karti 250 eiro vērtībā  uz ,,Rāznas Priedes’’ un ,,RIMI’’ dāvanu karti 50 eiro vērtībā. 1. – 3. vietas ieguvēji no SIA ,,ALAAS’’ balvās iegūs veikala ,,DEPO’’ dāvanu kartes un ALAAS vides galda spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’

   

  PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 2019.gada 8.aprīlim.

  Šogad konkursam ir pieteikušies 13 konkursanti:

  1. Rēzeknes sākumskola;
  2. Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  3. Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  4. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  5. Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  6. Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  7. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  8. Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
  9. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’ Mākoņkalna programmas realizācijas vieta;
  10. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’ Čornajas programmas realizācijas vieta;
  11. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  12. ARPC ,,Zeimuļs‘‘ vides programma ,,4H‘‘;
  13. Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola;
  14. Griškānu PII ,,Sprīdītis’’;
  15. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

  Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, pedagogi iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā!

   

   

 • 2018/09/25

  Akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 3.posms.

  SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 25.septembra līdz 3.novembrim organizē akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 3.posmu.

  Šī akcija, kas norisinās trīs posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei. Akcijas organizatori aicina ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās. Tādā veidā ar vērtīgām grāmatām mēs visi kopā papildināsim Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas grāmatu fondu, dosim iespēju grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt daudzus lasītājus! Protams, ka šādā veidā mēs taupīsim mūsu Latvijas dabas resursus, jo visi zina, ka papīra ražošanai tiek izmantoti koki. Lai katra grāmata vērtīgi ,,izdzīvo savu dzīvi’’, pirms pārtop jaunā papīrā!

  Akcijas pirmajā  posmā uz bibliotēku tika atnestas 193 grāmatas. Otrajā posmā akcijas laikā uz Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku tika atnestas 304 grāmatas.  Šīs vērtīgās grāmatas lieliski papildina Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas  fondu.

  Akcijas noteikumi.

  Ja jūsu mājās atrodas vērtīga, interesanta, bet jums vairs neaktuāla bērnu vai jauniešu grāmata, tad piedalieties akcijas 3.posmā:

  1. Pārbaudiet vai grāmata ir tīra, akurāta, ar visām lapām.
  2. Grāmatu /as (maksimālais grāmatu skaits, ar ko piedalīties akcijā – 15) līdz novembrim nododiet Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā – Dārzu ielā 37.

  Grāmatas var nodot ik darbdienu no pulksten 10.00 līdz 18.00, kā arī sestdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00.,15.datumā bibliotēka slēgta!

  Ja ir jautājumi par grāmatām – zvaniet  uz telefonu 64623069.

  Piedalies! Mums ir svarīga Tava līdzdalība!

 • 2018/09/17

  Vides pasākums ,,Pasaules Lielā talka – ceļš uz tīrāku pasauli!’’.

  Ar rosinājumu katram no mums iestādīt savu koku vai piedzīvot koka dzimšanu no iestādītās sēkliņas, Lielā Talka aicināja Latvijas iedzīvotājus piedalīties Pasaules talkā, kas 15. septembrī notika 150 pasaules valstīs. Latvijas cilvēku vēstījums visai pasaulei bija : mēs stādām Laimes koku savas Latvijas un visas planētas veselībai un labai dzīvei!

  Atbalstot šo aicinājumu, Stoļerovas pagasts, biedrība ,,Latvijas Mazpulki’’ un SIA ALAAS 15. septembrī organizēja vides pasākumu – Pasaules Lielā talka – ceļš uz tīrāku pasauli!’’. Pasākumā piedalījās Latgales mazpulcēni, Stoļerovas iedzīvotāji un bērni.

  Pasākuma laikā tika iestādīti koki, sīpol puķes. Radošo padomnīcu laikā varēja uzzināt kā pareizi sašķirot atkritumus, kā no burciņas izveidot svečturi, kā izveidot interesantu galda sedziņu. Pēc tam 8 komandas izspēlēja jauno SIA ALAAS vides galda spēli ,,100 jautājumu par atkritumiem!’’, pirmo vietu ieguva Stoļerovas pagasta komanda, kura tālāk šo spēli izspēlēs ar pārējiem pagasta iedzīvotājiem.

  Katrs pasākuma dalībnieks uzrakstīja novēlējumu Latvijai nākamajiem 100 gadiem, kuru pievienoja pie Latvijas kartes, ko var apskatīt visi Stoļerovas iedzīvotāji un ciemiņi.

  Pasākuma noslēgumā visiem talciniekiem bija iespēja nogaršot ,,spēka putru’’ un izlēkāties piepūšamajā  atrakcijā ,,Pirātu sala!’’.

  Lai mūsu Latvija zaļa, skaista, sakopta, stipra!

 • 2018/09/13

  ALAAS konkurss ,,Sāc ar sevi!’’.

  ALAAS ceturto reizi izsludina konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkursa mērķis ir iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus un pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņus aktīvā atkritumu šķirošanā, veicināt dabas resursu saglabāšanu.

  Konkursa laikā izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu vākšanu.  Konkurss sākas septembrī un noris līdz 8.aprīlim.

  Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk otrreizējā materiāla daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas. Konkursa sadarbības partneri  ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1.vietas  ieguvēji iegūs ne tikai balvas no SIA ,,ALAAS’’, bet arī AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ specbalvu!

  Pagājušajā mācību gadā konkursā piedalījās 13 izglītības iestādes.

  Konkursam jāpiesakās līdz 24.septembrim, pilns konkursa nolikums – Nolikums ,,SAC ar sevi!”

 • 2018/09/10

  SIA ALAAS izsludina konkursu PII ,,Mana puķe Latvijai!’’

  Lai ar radošu pieeju veicinātu bērnu izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, tai skaitā pārveidojot to mākslas darbā, SIA  ALAAS izsludina konkursu PII  ,,Mana puķe Latvijai!’’.

  Konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot puķi Latvijai, par pamata materiālu izmantojot izlietotu iepakojumu.

  Konkursa noteikumi:

  1. Konkursa darbu var veidot gan individuāli, gan grupās.
  2. No vienas izglītības iestādes konkursam drīkst iesniegt 5 darbus.
  3. Darba maksimālais pieļaujamais lielums 50x30x20 cm.

  Konkursa laiks 2018.gada 10. septembris – 22. oktobris.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 29. oktobrī un publicēti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv

  Pilns konkursa NOLIKUMS –Konkurss PII MANA PUĶE

 • augusts
  2018/08/14

  Pagalma svētki Dricānos ,,Dzīvo zaļi!’’.

  13.augustā Rēzeknes novada Dricānu pagastā notika pagalma svētki

  ,, Dzīvo zaļi!’’. Šajā pasākumā tika izspēlētas vairākas SIA ALAAS izglītojošas spēles par atkritumu šķirošanu un vides saudzēšanu.

 • jūlijs
  2018/07/02

  Regulators apstiprina jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” poligonā “Križevņiki”

  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2018.gada 28.jūnijā  apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki”. Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 35 EUR/t stāsies spēkā  no 2018. gada 1.augusta un attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  Tarifu projekts izstrādāts atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā no 2018.gada 1.janvāra, kas noteic, ka tarifā jāiekļauj DRN par apglabāšanu atbilstoši apglabātajam atkritumu daudzumam.

 • jūnijs
  2018/06/05

  SIA “ALAAS” privātuma politika

  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti tika izstrādāta un ar 22.05.2018.valdes lēmumu apstiprināta  SIA “ALAAS” privātuma politika (dokumentu skatīt šeit).
 • 2018/06/01

  Apsveikti konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētāji un dalībnieki!

  1. maijā tika sveikti SIA ALAAS konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētāji un dalībnieki! Jau trešo gadu pēc kārtas, konkursa uzvarētāji ir Rēzeknes sākumskola! Apsveicam! Skolēni mācību gada laikā savāca 1420 kilogramus PET pudeļu.

  2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 380 kilogramus PET pudeļu!

  3.vieta – divām izglītības iestādēm, kas savāca pa 260 kilogramiem PET pudeļu – Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolai un Kaunatas PII ,,Zvaniņs’’ Mākoņkalna struktūrvienībai.

  Konkursa sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, viņi 1. vietas ieguvējiem ir sagatavojuši konkursa lielo balvu – apmaksātu ekskursija uz PET pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS «PET Baltija» .  Balvu pasniedza Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis, kurš aicināja visus aktīvi šķirot atkritumus un saudzēt vidi!

  Pateicības tika pasniegtas visiem konkursa dalībniekiem. Paldies katram, kas rūpējas par mūsu vidi, šķiro atkritumus, saudzē dabu!