• decembris
  2018/12/10

  Spēļu turnīrs ATV ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  5.decembrī SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar SIA ,,Latvijas Zaļais Fonds’’ organizēja vides spēļu turnīru Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.

  Izspēlējot šo turnīru, skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas un iegūt jaunas par pareizu atkritumu šķirošanu, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, iepakojumu, dažāda iepakojuma sadalīšanās laiku!

  Turnīrā uzvarēja 10 B klases komanda.

  Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību ik dienu!

 • 2018/12/05

  Noslēgusies akcija Rēzeknes iedzīvotājiem ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’.

  Lai popularizētu  atkritumu šķirošanas laukumu Rēzeknē – Rīgas ielā 21B un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas, SIA ALAAS 2.oktobrī uzsāka akciju ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’. Akcija norisinājās līdz 4.decembrim. Akcijas laikā , jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs, uz laukumu varēja atnest vai atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukuma pārzinis piedāvāja aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalījās izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’. Balvās – jaunā SIA ALAAS galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  Ar izlozētajiem 3 akcijas dalībniekiem – Jāni, Elitu un Aiju sazināsimies personīgi, lai apsveiktu un kopīgi uzspēlētu spēli!

  Apmeklējiet atkritumu šķirošanas laukumu arī turpmāk. Lai atkritumu šķirošana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!

 • novembris
  2018/11/27

  Apmācības Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.

  27.novembrī SIA ALAAS sadarbībā ar SIA ,,ECO POINT’’ organizēja apmācības par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu, vides saudzēšanu Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolas skolēniem.

  Interaktīvas lekcijas laikā viņi iemācījās pareizi šķirot atkritumus, uzzināja daudz jaunu, interesantu faktu par iepakojumu, elektroprecēm, baterijām, uzzināja, cik ilgi dabā sadalās dažādas vielas.

  Izspēlējot vides spēles ,,Sašķiro!’’, ,,Kas te ir lieks?’’, ,,Cik ilgi sadalās?’’ skolēni pārbaudīja iegūtās zināšanas.

  Skolēni, kas piedalījās apmācībās,  kā multiplikatori darbosies savā izglītības iestādē, apmācīs savus klases biedrus. Tāpat viņi pielietos iegūtās zināšanas darbojoties  projektā “STEP – STEM to Environmental Problems”, kas tiks īstenots 5 valstīs (Latvijā, Turcijā, Bulgārijā, Rumānijā un Polijā) no 2018. līdz 2020. gadam.

   

 • 2018/11/15

  Apsveikums!

  SIA ,,ALAAS’’ birojā, 16. novembrī klienti tiks apkalpoti no plkst.8.00 līdz plkst.14.30. Birojs būs slēgts pirmdien, 19. novembrī.
  17. novembrī atkritumu šķirošanas  laukuma –  Rīgas ielā 21 B  darba laiks saīsināts par divām stundām.  Sadzīves atkritumu izvešana notiks pēc plānotā grafika.

 • 2018/11/13

  KONKURSA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM ,,MANA PUĶE LATVIJAI!’’ APBALVOŠANAS PASĀKUMS!

  Skaista mana tēvu zeme

  Par visām zemītēm:

  Plaši lauki, zaļi meži,

  Zilis jūras ūdentiņš.

  1. novembrī SIA ,,ALAAS’’ organizēja konkursa PII ,,Mana puķe Latvijai!’’ konkursantu apbalvošanas pasākumu. Šo pasākumu atbalstīja sadarbības partneri – Dabas aizsardzības pārvalde un biedrība “ Latvijas zaļā josta’’.

  Konkursa mērķis  – veicināt bērnu  izpratni par iepakojumu un tā otrreizējo izmantošanu, tai skaitā pārveidojot to mākslas darbā.

  Konkursam tika iesniegti 106 darbi – puķes  Latvijai uzplauka viena pēc otras! Bērni kopā ar saviem palīgiem izveidoja rozes, pīpenes, rudzupuķes, magones, ūdensrozes, tulpes,  gan puķes bez vārdiem!

  Dotajā brīdī darbi veido skaistu izstādi Rēzeknes bērnu bibliotēkā, tā tur būs skatāma visu novembri.

  Ar sarūpētajām piemiņas balvām tika sveikti 1. – 3.vietu ieguvēji. Pirmā vieta konkursā ir piešķirta 52 darbiem, ko izveidojuši 75 bērni , kopā ar saviem palīgiem!

  Konkursā ir piešķirtas 26 otrās vietas, darbus veidojuši 50 bērni ar saviem palīgiem!

  Trešā vieta ir piešķirta 18 darbiem, tos ir veidojuši 40 bērni, ar saviem palīgiem!

  Pateicības un DAP sagatavotie metodisko materiāli vides izglītībā tika pasniegti visām PII un izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupām, kas piedalījās konkursā! Ir tik svarīgi bērnos audzināt pareizu attieksmi pret vidi kurā dzīvojam.

  Lai ar prieku sirdī nosvinam mūsu Latvijas simtgadi! Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!

   

 • 2018/11/06

  Noslēdzies akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 3.posms!

  SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 25.septembra līdz 3.novembrim organizēja akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 3.posmu. Šī akcija, kas norisinājās trīs posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei.

  Organizatori aicināja ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās, tādā veidā  taupot arī mūsu Latvijas dabas resursus, jo papīra ražošanai tiek izmantoti koki.

  3.posma laikā uz Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku tika atnestas 306 grāmatas. Šīs grāmatas lieliski papildinās Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas  fondu. Liels paldies 44 akcijas dalībniekiem, kas piedalījās akcijā!

  Visā akcijas laikā uz bērnu bibliotēku tika atnestas 803 grāmatas. Organizatoru vārdā vēlamies pateikt lielu paldies visiem akcijas posmu dalībniekiem. Kopā Jūs esat paveikuši skaistu, labu darbu – savu īpašo dāvanu Rēzeknei mūsu valsts 100. dzimšanas dienā!

 • 2018/11/05

  Par atkritumu šķirošanu izglītojas Rēzeknes novada jaunatnes darbinieki!

  1. novembrī SIA ALAAS vides klasē notika izglītojošs seminārs Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekiem. Interaktīvas lekcijas laikā viņi iemācījās pareizi šķirot atkritumus, uzzināja daudz jaunu, interesantu faktu par šo tēmu. Ar vides spēļu palīdzību tika nostiprinātas iegūtās zināšanas. Jaunatnes darbinieki varēs iegūtās zināšanas izmantot darbā ar Rēzeknes novada jauniešiem, organizējot vides pasākumus, vides pēcpusdienas, dažādas vides aktivitātes!
 • oktobris
  2018/10/25

  Ar ES fondu līdzekļiem veicinās komposta veidošanu “Križevņikos”

  Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir apstiprinājusi SIA “ALAAS” iesniegto projektu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligona “Križevņiki”” ar id.Nr. 5.2.1.2/18/A/007. Līgums par projekta realizāciju tika parakstīts 2018.gada 25.oktobrī.

  Kopumā piešķirts KF finansējums 2 776 254,28 eiro apmērā.

  Apstiprinātā projekta mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā.

  Īstenojot projektu mērķi, plānots samazināt apglabāto atkritumu apjomu, palielināt atkritumu pārstrādes īpatsvaru gan atkritumu apsaimniekošanas reģionā, gan valsts mērogā, kā arī nodrošināt atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

  Mērķa sasniegšanai tiks veikta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas pārstrādes iekārtas izveide sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, kas nodrošinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi kompostā, kā arī pārstrādes procesā iegūtās biogāzes utilizāciju.

  Projekta īstenošanas papildus ieguvums ir resursu racionāla izmantošana, kas tiek panākta:

  • no BNA plūsmas saražojot gala produktu, kas izmantojams kā melnzemes vai citu minerālo resursu aizstājējs tautsaimniecībā,
  • savākt un utilizēt biogāzi, kas rodas BNA noārdīšanas procesā.

  Īstenojot projektu tiks radītas 3 jaunas darba vietas.

 • 2018/10/24

  Atvērta SIA ,,ALAAS’’ vides mācību klase.

  Lai veicinātu  iedzīvotāju izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanas tēmu, jau kopš 2015.gada SIA ,,ALAAS’’ īsteno sabiedrības izglītošanu, kā arī  sabiedrības iesaistīšanu vides kvalitātes uzlabošanā ar dažādu kampaņu, akciju un konkursu palīdzību.

  Lai vēl sekmīgāk varētu nodarboties  ar skolēnu, jauniešu, pieaugušo izglītošanu, 23. oktobrī SIA ALAAS biroja telpās tika atklāta vides mācību klase. Apgūt mūsdienās tik aktuālo tēmu par pareizu atkritumu šķirošanu varēs visi interesenti.

  Uz klases atklāšanu  tika aicināti sadarbības partneri, Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību speciālisti izglītības jomā. Tika  piedāvāts ieskats interaktīvā nodarbībā, novadītas dažādas aktivitātes, prezentēta SIA,,ALAAS’’ jaunā vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. SIA ,,ALAAS’’ pārstāvji prezentēja pasākumu plānu un nākotnes ieceres. Jāpiemin, ka kopš 2017.gada SIA ,,ALAAS’’ īsteno licencētu interešu izglītības programmu vides izglītībā. Programmas mērķauditorija – ikviens bērns un jaunietis, kurš vēlas attīstīt savas spējas un prasmes vides izglītības jomā. Programmā ir ietvertas tēmas par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīme un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamajiem  atkritumiem, iepakojumu, zaļā dzīvesveida principiem, atkritumu samazināšanas māku.

  Vides programmas nodarbības bez maksas  tiek piedāvātas SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona izglītības iestādēm, iepriekš sazinoties par nodarbību laiku, vietu un tēmu izvēli ar ALAAS sabiedrisko attiecību speciālisti vides izglītības jautājumos  E. Čepuli, t: 29168011.

  Domāsim un dzīvosim zaļi, sociāli atbildīgi un videi draudzīgi! Atcerēsimies, ka katrs mēs varam veikt nelielas izmaiņas, bet visi kopā – daudz vairāk!

 • 2018/10/01

  Akcija Rēzeknes iedzīvotājiem ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus rīkoties pareizi –  ikdienā šķirot atkritumus! Pareizi sašķiroti atkritumi ir labs otrreizējs materiāls, ko var izmantot jaunu lietu radīšanai. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.

  Kopš 2018.gada 1. janvāra Rēzeknē darbojas viens šķiroto atkritumu savākšanas laukums – Rīgas ielā 21B, kur var nodot sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus.

  Lai popularizētu šo  atkritumu šķirošanas laukumu un šķiroto atkritumu nodošanas iespējas SIA ALAAS 2.oktobrī uzsāk akciju ,,Apmeklē atkritumu šķirošanas laukumu!’’. Akcija norisinās līdz 4.decembrim.

  Akcijas laikā , jebkurš Rēzeknes iedzīvotājs, uz laukumu var atnest/ atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukuma pārzinis piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’. Balvās – jaunā SIA ALAAS galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’. Izspēlējot šo spēli var uzzināt daudz noderīgas un interesantas informācijas par atkritumiem un ne tikai!

  MATERIĀLI, KO VAR NODOT LAUKUMĀ RĪGAS IELĀ 21 B, RĒZEKNĒ:

  • papīru un kartonu, kartona iepakojumu, grāmatas;
  • stikla pudeles un burkas;
  • metālu;
  • līdz 4 nolietotām automašīnu riepām;
  • polietilēna plēvi;
  • PET pudeles;
  • HDPE iepakojumu;
  • mīkstās plastmasas iepakojumu no PP un PS materiāla;
  • liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles);
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā.

   

   

  PILNS AKCIJAS NOLIKUMS – Akcija ,,Apmeklē šķirošanas laukumu!”