• aprīlis
  2021/04/06

  Plogings ,,Skrien zaļi Rēzeknes novadā’’!

  No 2021.gada 7.aprīļa līdz 2021.gada 24.aprīlim Rēzeknes novada jaunieši aicināti piedalīties vides akcijā ,, Skrien zaļi Rēzeknes novadā’’. Akcijas dalībnieki jau otro gadu pēc kārtas tiek aicināti izmēģināt plogingu   videi draudzīgu skriešanas veidu ar atkritumu savākšanu skriešanas laikā. Palielinoties satraukumam par plastmasas piesārņojumu, šis videi draudzīgais paradums aizsācies Zviedrijā 2016. gadā.  Izrādās, šis termins radies no vārdiem “jogging”, kas nozīmē “skriešana” angļu valodā un zviedru “plocka upp”, kas savukārt tiek tulkots kā “pacelt.” Terminoloģija attīstījusies tālāk, un nu jau cilvēki, kas nodarbojas ar “plogingu”, tiek dēvēti par “plogeriem”. Aktualizējoties vides piesārņojuma problēmai sabiedrībā, šī jaunā kustība ir kļuvusi globāla, iegūstot popularitāti gan vides aktīvistu, gan fitnesa entuziastu un aktīvā dzīvesveida piekritēju vidū.

  Lai nodarbotos ar “plogingu’’, nevajag daudz – skriešanas apavus, atkritumu maisu un cimdus.  Nav pareizu vai nepareizu veidu, kā nodarboties ar “plogingu’’, ja vien tu skrien un dari labu dabai.

  Akcijas ietvaros, pēc ,,ploginga’’ , savu veikumu jāpublicē sociālajos tīklos ar mirkļbirkām (hashtag) #Rezeknesnuvodajaunatne, #Alaas,#plogings un jānosūta uz e-pastiem aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv un editecep@inbox.lv

  Akcijā var piedalīties jebkurš Rēzeknes novada jaunietis individuāli vai kopā ar savu ģimeni, ievērojot visus noteikumus un ierobežojumus sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli.

  Trīs akcijas dalībnieki saņems pārsteiguma balvas no Rēzeknes novada pašvaldības izglītības pārvaldes un trīs akcijas dalībnieki balvas no SIA “ALAAS”.

  Akcijas dalībniekiem ir iespēja iegūt papildbalvu.

  Kā to iegūt? Dalībniekiem ir jāiesūta kopā ar akcijas laikā uzņemtajām fotogrāfijām SAVU izdomātu “zaļu” saukli līdzcilvēkiem. Piemēram  : “Dari labi, dari zaļi, zaļi sev un citiem!”

  Skrien ‘’ZAĻI’’ Rēzeknes novadā pats, pastāsti par šo iespēju arī draugiem!

  Pilns akcijas nolikums – PLOGINGS 2021

 • marts
  2021/03/16

  VIKTORĪNAS ,,CIK ZAĻŠ TU ESI?’’ REZULTĀTI.

  Pirmā SIA ,,ALAAS’’ organizētā viktorīna ir noslēgusies. Viktorīnā piedalījās 28 dalībnieki, kuri sagatavoja atbildes uz 10 jautājumiem. Pilnīgi pareizi ir atbildējuši 7 dalībnieki, viņi visi balvā saņems SIA ,,ALAAS’’ vides galda spēli ,,100 JAUTĀJUMI PAR ATKRITUMIEM’’. Viktorīnas ,,Cik zaļš Tu esi?’’ uzvarētāji ir :

  • Irina Klimanova, Viļāni
  • Jaroslavs un Oksana Guļbinski, Rēzekne
  • Moisejevu ģimene, Rēzekne
  • Daniels Mošerenoks, Rēzeknes novada Stoļerovas pagasts
  • Karmena Kotāne, Rēzekne
  • Sanita Vjakse, Rēzekne
  • Anita Vaivode, Rēzekne

  Paldies visiem par dalību viktorīnā, ceram, ka bija interesanti un izzinoši! Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, dāvanas tiks pasniegtas pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas valstī.

  Dzīvosim videi draudzīgi – šķirosim atkritumus, domāsim ekoloģiski, saimniekosim saudzīgi, neizniekojot dabas resursus.

 • 2021/03/04

  ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS LAUKUMI!

  Lai pilnveidotu dalīto atkritumu šķirošanu, veicinātu iespēju iedzīvotājiem pareizi  atbrīvoties no ŠĶIROTAJIEM atkritumiem, SIA ,,ALAAS’’ apsaimnieko 2 atkritumu šķirošanas laukumus. Kas ir atkritumu šķirošana? Atkritumu šķirošana ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Mēs katrs  esam atkritumu ,,radītājs’’, tāpēc mūsu pienākums ir domāt ilgtermiņā un dot savu ieguldījumu, lai veicinātu vides saudzēšanu un aprites ekonomiku.

  Visi Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju bez maksas nodot sašķirotos atkritumus laukumā Rīgas ielā 21B. Šķirotos materiālus var nodot tikai fiziskas personas.

  Laukuma darba laiks:

  Pirmdiena –  brīvdiena

  Otrdiena     10.00 – 13.00

  14.00 – 19.00

  Trešdiena    09.00 – 13.00

  14.00 – 19.00

  Ceturtdiena 8.00 – 12.00

  13.00 – 17.00

  Piektdiena   08.00 – 12.00

  12.30 – 16.30

  Sestdiena    8.00 – 12.00

  13.00 – 16.00

  Svētdiena  – brīvdiena

  Pirms svētku dienās darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

  Otrs laukums atrodas sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā pēc adreses: „Križevņiki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. Šajā laukumā sašķirotos atkritumus bez maksas drīkst nodot jebkurš SIA ,,ALAAS’’ apkalpošanas teritorijas iedzīvotājs.

  Laukuma darba laiks : darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst. 19.00, brīvdienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

  Laukumos ir izvietoti dažāda lieluma konteineri, kuros var sašķirot ļoti plaša diapazona atkritumus –  papīru un kartonu, grāmatas, žurnālus, tetrapakas, logu stiklu, stikla pudeles un burkas, metālu, nolietotas automašīnu riepas, polietilēna plēvi, PET pudeles, HDPE, PP, PS iepakojumu, liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā ( piem. TV, fēnus, datorus, ledusskapjus u.t.t.), svinu saturošos elektriskos akumulatorus, elektriskos akumulatorus, eļļas filtrus, baterijas, gāzizlādes spuldzes.

  Laukumos esošajiem konteineriem ir uzraksti, kas norāda, kādus šķirotos atkritumus tajos drīkst izmest. Tāpat laukumos dežurē SIA „ALAAS” darbinieki, kas norāda un informē apmeklētājus par to, kuros konteineros atkritumi ir jāliek.

  Apmeklējot atkritumu šķirošanas laukumu, iedzīvotājus aicinām ievērot valstī noteiktās piesardzības prasības – ievērot divu metru distanci starp laukuma uzraugu un citiem apmeklētājiem. Ja iedzīvotājam ir kāda no koronavīrusa Covid-19 raksturīgajām pazīmēm – klepus, kakla sāpēs, paaugstināta temperatūra, tad laukumu apmeklēt aizliegts.

  ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMOS SADZĪVES ATKRITUMUS NEPIEŅEM!

   

   

 • februāris
  2021/02/23

  Šķirojam pareizi!

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un ar izpratni, lai sašķirotos materiālus pēc tam varētu pārstrādāt tālāk. Atkritumu šķirošana ir neatņemama mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sastāvdaļa ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. 

  Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros  – vieglā iepakojuma un stikla konteinerā.

  Uzskates materiālā parādīts, ko var šķirot vieglā iepakojuma konteinerā, ko var šķirot stikla iepakojuma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar, tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

  Sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa. PET pudeles vēlams saplacināt. Cietā plastmasa jāsaplacina iespēju robežās.

  Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai šķirošanas punktam.

  Atgādinām, ka:

  1. šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces;
  2. sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;
  3. iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;
  4. stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu;
  5. pirms stikla iepakojuma ievietošanas konteinerā, to nepieciešams izņemt no plastikāta vai papīra maisa;
  6. vieglā iepakojuma konteinerā nedrīkst mest celtniecības un mājokļa iekārtošanas materiālus, dažādus automašīnu piederumus, rotaļlietas, tekstil atkritumus;
  7. uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

  Lai visiem iedvesma dzīvot zaļi! Lai mūsu visu ceļazīme ir zaļais dzīvesveids, atbildīga rīcība, rūpes par  vidi un pasauli, kurā mēs dzīvojam.

   

   

   

 • 2021/02/18

  VIKTORĪNAS ATBILŽU NODOŠANAS LAIKS TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 15.MARTAM!

  Lai pārbaudītu savas zināšanas, iegūtu jaunas, SIA ,,ALAAS’’ aicina piedalīties viktorīnā. Viktorīnas dalībnieks var būt jebkura persona. Iesniedzot viktorīnas atbildes ir jānorāda informācija par sevi –  vārds, uzvārds, tālruņa numurs un dzīves vieta. Viktorīna sastāv no 10 jautājumiem. Atbildes jāiesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv līdz 15.MARTAM. Starp pareizo atbilžu iesūtītājiem tiks izlozētas 3 ALAAS vides spēles ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

  Viktorīnas jautājumi:

   

  1. Kā sauc papīru vai tā izstrādājumus, kas derīgi otrreizējai pārstrādāšanai?
  2. Viena zemē nomesta pirkstiņ baterija izraisa augsnes piesārņojumu 1m2 platībā. Cik ilgi šis piesārņojums saglabājas?
  3. Kur senajos un viduslaikos pilsētās izmeta atkritumus?
  4. Kurā konteinerā drīkst mest saplīsušu spoguli?
  5. Cik reizes var pārstrādāt stiklu?
  6. Elektropreces ir marķētas ar starptautisku simbolu , kas norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā jānodod īpaši tam piemērotos punktos. Kāds izskatās šis simbols?
  7. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos košļājamā gumija?
  8. Ko drīkst mest stiklam paredzētajā konteinerā?
  9. Kuri pārtikas produkti pasaulē atkritumos tiek izmesti visvairāk?
  10. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos stikls?

   

   

  Viktorīnas rezultāti tiks paziņoti 19. martā un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

   

   

   

   

   

   

 • 2021/02/15

  NOSLĒDZIES ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’.

  Konkursa  radošais uzdevums paredzēja, ka jāizvēlas iepakojums, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kādu citu praktisku  pielietojumu. Izvēlēto iepakojumu drīkstēja uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

  Kopā konkursā piedalījās 43 ģimenes, izveidojot 82 konkursa darbus. Paldies visiem, kas piedalījās šajā konkursā! Ļoti daudzi konkursa dalībnieki  izvēlējas veidot  putnu barotavas, tik dažādas un ļoti vajadzīgas. Daži izvēlējās pārveidot stikla iepakojumu, radot no tā vāzes, dekoratīvus trauciņus. Daudzi ar saviem konkursa darbiem parādīja, ka tiešām ir ,,zaļi’’ savos ikdienas paradumos.

  ALAAS žūrija izvērtēja visus iesūtītos darbus un izvēlējās 3 praktiskākos, interesantākos un radošākos konkursa darbus, šo darbu autoriem tiks pasniegta ALAAS balva  – vides galda spēle ,,Vides cirks’’. Pie balvas tiks Šulbergu ģimene, par praktisko slotu no PET pudelēm. Osipovu ģimene, par pufu no tetrapakām. Šutku ģimene, par tamborēto konfekšu trauku un ,,Tip – tap’’ tepiķīti no plastmasas maisiņiem. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, dāvanas tiks pasniegtas pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas valstī.

  Taupīsim dabas resursus, atbalstīsim videi draudzīgu dzīvesveidu un rīcību!

 • 2021/02/02

  Piedalies ALAAS viktorīnā ,,Cik zaļš TU esi?’’.

  SIA ,,ALAAS’’ ir uzņēmums, kurš aicina dzīvot zaļi un videi draudzīgi. Dzīvot videi draudzīgi – tas ir domāt ekoloģiski un saimniekot saudzīgi, neizniekojot dabas resursus. Ir svarīgi, lai katra cilvēka ietekme uz vidi nepārsniegtu dabas spējas tikt galā ar radīto piesārņojumu.

  Lai pārbaudītu savas zināšanas, iegūtu jaunas, SIA ,,ALAAS’’ aicina piedalīties viktorīnā. Viktorīnas dalībnieks var būt jebkura persona. Iesniedzot viktorīnas atbildes ir jānorāda informācija par sevi –  vārds, uzvārds, tālruņa numurs un dzīves vieta. Viktorīna sastāv no 10 jautājumiem. Atbildes jāiesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv līdz 22.februārim. Starp pareizo atbilžu iesūtītājiem tiks izlozētas 3 ALAAS vides spēles ,,100 jautājumi par atkritumiem’’.

  Viktorīnas jautājumi:

   

  1. Kā sauc papīru vai tā izstrādājumus, kas derīgi otrreizējai pārstrādāšanai?
  2. Viena zemē nomesta pirkstiņ baterija izraisa augsnes piesārņojumu 1m2 platībā. Cik ilgi šis piesārņojums saglabājas?
  3. Kur senajos un viduslaikos pilsētās izmeta atkritumus?
  4. Kurā konteinerā drīkst mest saplīsušu spoguli?
  5. Cik reizes var pārstrādāt stiklu?
  6. Elektropreces ir marķētas ar starptautisku simbolu , kas norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā jānodod īpaši tam piemērotos punktos. Kāds izskatās šis simbols?
  7. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos košļājamā gumija?
  8. Ko drīkst mest stiklam paredzētajā konteinerā?
  9. Kuri pārtikas produkti pasaulē atkritumos tiek izmesti visvairāk?
  10. Cik laika nepieciešams, lai dabā pilnīgi sadalītos stikls?

   

   

  Viktorīnas rezultāti tiks paziņoti 25. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

   

   

   

 • janvāris
  2021/01/18

  Iedzīvotājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 2021. gada 1.janvāra nemainās!

  SIA ALAAS apkalpošanas zonā – Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas un Ciblas novados maksa par atkritumu apsaimniekošanu paliks bez izmaiņām, tas ir 13,00 EUR/m3 ( bez PVN), kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% – 15,73 EUR/m3.

  Tarifa pieaugums no 1.janvāra ir par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ,,Križevņiki’’ – šis tarifs  tiks piemērots tiem klientiem , kuri paši ar savu transportu  vedīs atkritumus uz sadzīves atkritumu poligonu ,,Križevņiki’’. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar ikgadējām izmaiņām  Dabas resursu nodokļa ( DRN) likumā, ko apstiprina Saeima, kas nosaka, ka no 2021. gada 1.janvāra DRN likme ir 65, 00 EUR/t bez PVN ( 2020.gadā bija 50,00 EUR/t bez PVN).Tāpēc poligona atkritumu apglabāšanas tarifs no 2021.gada 1. janvāra ir 78,89 EUR/t ar PVN ( 2020. gadā bija 69, 85 EUR/t ar PVN ).Tik maza šī tarifa izmaiņa, salīdzinot ar pagājušo gadu,  ir iespējama pateicoties iedzīvotāju aktīvai atkritumu šķirošanai un tam, ka SIA ALAAS veiksmīgi strādā pie atkritumu šķirošanas popularizēšanas visā darbības reģionā. 2020. gadā veiksmīgi ir darbojušies 2 atkritumu šķirošanas laukumi un vairāk nekā  300 atkritumu šķirošanas vietas visā darbības reģionā. Lielu ieguldījumu tarifa samazināšanā dot poligona ,,Križevņiki’’ šķirošanas līnijas darbības rezultāts. Kad iedzīvotāju nešķirotie sadzīves atkritumi tiek atvesti uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek atšķiroti tie atkritumi, kuri der otrreizējai pārstrādei. Tā rezultātā poligonā tiek apglabāti mazāk nekā puse no visiem uz poligonu atvestajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem!

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu, gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

   

 • 2021/01/11

  JAUNS ALAAS KONKURSS ĢIMENĒM ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’!

  Ir sācies jaunais gads, bet pagaidām  mēs nevaram pulcēties kopā, nevaram organizēt izglītošanos par vides un resursu saudzēšanu. Tomēr to var darīt vienas mājsaimniecības ietvaros. Tāpēc SIA ,,ALAAS’’ organizē jaunu radošu konkursu ģimenēm ,, OTRREIZ – VĒL LABĀK’’! Konkursa mērķis ir ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevajadzīga iepakojuma utilizācijas iespējām, saskatot katrā iepakojumā tā alternatīvas izmantošanas iespējas, tādā veidā piešķirot tam otru dzīvi.

  Mēs aicinām konkursa dalībniekus ( ģimeni) pārrunāt, kas ir iepakojums, ar kāda veida  iepakojumu ģimene saskaras visbiežāk, atrast interesantus faktus par iepakojumu, pārrunāt, kā ir iespējams samazināt iepakojumu savā mājsaimniecībā. Tad seko radošais konkursa uzdevums – jāizvēlas iepakojums, kurš savu pamata uzdevumu jau ir veicis, un jāatrod tam kādu citu praktisku  pielietojumu. Izvēlēto iepakojumu drīkst uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem tā, lai tas spētu pilnvērtīgi veikt kādas citas, pavisam jaunas, praktiskas funkcijas. Izveidotajam priekšmetam vai lietai ir jābūt reālai, praktiskai, ikdienā pielietojamai.

  Konkursa dalībnieki (ģimene) izveidoto konkursa darbu/us,  nofotografē to/ tos, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv  un norāda informāciju – ģimeni, kas veidoja konkursa darbu, dzīvesvietu un tālruni.

  Klāt pie foto pievieno īsu aprakstu par izveidoto konkursa darbu –  kas tas ir, no kā tas izveidots, kā to var pielietot.

  Žūrija 3 oriģinālāko un mākslinieciski interesantāko, praktiskāko darbu autoriem piešķirs  ALAAS balvu – vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 17. februārī un atspoguļoti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

  KONKURSA NOLIKUMS – KONKURSS- OTRREIZ VEEL LABĀK!