• decembris
  2023/12/07

  VAI VARI ATBILDĒT?

  6.decembrī SIA,,ALAAS’’ darbinieki ARPC ,,ZEIMUĻS’’ novadīja vides erudītu ,,Vai vari atbildēt?”. Erudītā piedalījās 7 Rēzeknes valspilsētas izglītības iestāžu komandas, dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz 25 jautājumiem par vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku.

  Rēzeknes sākumskolas komanda pareizi atbildēja uz 20 jautājumiem, kļūstot par erudīta uzvarētājiem. Vides izglītības zināšanas ir svarīgas mums visiem ,jo vides problēmas, diemžē

  6.decembrī SIA,,ALAAS’’ darbinieki ARPC ,,ZEIMUĻS’’ novadīja vides erudītu ,,Vai vari atbildēt?”. Erudītā piedalījās 7 Rēzeknes valspilsētas izglītības iestāžu komandas, dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz 25 jautājumiem par vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku.

  Rēzeknes sākumskolas komanda pareizi atbildēja uz 20 jautājumiem, kļūstot par erudīta uzvarētājiem. Vides izglītības zināšanas ir svarīgas mums visiem ,jo vides problēmas, diemžēl, kļūst aizvien aktuālākas. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Būsim atbildīgi un zinoši savā ikdienā!

   

  l, kļūst aizvien aktuālākas. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Būsim atbildīgi un zinoši savā ikdienā!

                          

   

 • 2023/12/04

  PAR IESPĒJU ŠĶIROT RĒZEKNES PILSĒTĀ!

  Līdz jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma atvēršanai Rēzeknes pilsētā, tiek piedāvāts risinājums , lai pilsētas iedzīvotāji varētu pareizi apsaimniekot savus sašķirotos atkritumus.

  Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus aicinām griezties pie sava mājas apsaimniekotāja, ar lūgumu uzstādīt šķirošanas konteinerus pie savām mājām. Mājas apsaimniekotāja uzdevums ir šo iedzīvotāju vēlmi rakstiskā formā iesniegt  SIA ,,ALAAS’’. Pēc iesnieguma saņemšanas, SIA ,,ALAAS’’ uzstādīs nepieciešamos konteinerus. Pie tam, šķirošanas konteineru uzstādīšana un iztukšošana ir bez maksas, pie nosacījuma, ka konteineros tiešām ir tikai pareizi sašķirotie atkritumi, bez sadzīves atkritumu piejaukuma.

  Privāto māju iedzīvotājus aicinām vieglo iepakojumu (papīra, plastmasas, metāla atkritumus) un stikla iepakojumu  nodot Zilupes ielā 50 (SIA “ALAAS” Rēzeknes birojs), kur pie ieejas ir novietoti iepakojuma šķirošanas konteineri. Darba laiks – visu diennakti.

  Tekstilu (drēbes, mājas tekstilu, apavus, somas un jostas) iedzīvotāji var ievietot piecos drēbju pieņemšanas konteineros Rēznas ielā 13B (SIA “Rēzeknes namsaimnieks” bāze). Tekstilam un apģērbam jābūt bez traipiem – tīram un nesaplēstam, to jānodod plastmasas maisos. Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

  Elektriskās un elektroniskās iekārtas būs iespējamas nodot Stacijas ielā 30 (Olimpiskā centra Rēzekne pagalmā ) katra mēneša 2. sestdienā,  sākot no 9.12.2023.Darba laiks no plkst. 10:00 līdz 11:00. Tāpat arī stāvlaukumā Viļakas ielā 1, darba laiks no plkst. 11:15 līdz 12:30.

  Liela izmēra koka atkritumus (mēbeles) un nolietotas automašīnu riepas (5 gab./pers.) varēs nodot Stacijas ielā 30 ( Olimpiskā centra Rēzekne pagalmā) katra mēneša 3. sestdienā  sākot no 16.12.2023. Darba laiks no plkst. 10:00 līdz 11:00. Tāpat arī stāvlaukumā Viļakas ielā 1, darba laiks no plkst. 11:15 līdz 12:30.

  Elektroiekārtas, liela izmēra koka atkritumi, nolietotas automašīnu riepas tiks savāktas 7 m³ konteineros. Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem pašiem jāievieto atkritumus konteinerā!

  Atkritumu savākšana minētajos punktos notiks līdz jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma atvēršanai. Iedzīvotājiem ir arī iespēja izmantot tuvāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu poligonā “Križevņiki” (“Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads). Darba laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 19:00, brīvdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00.

                     

 • novembris
  2023/11/27

  PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU NO 01.01.2024.

   MAKSU NO 01.01.2024.

  SIA “ALAAS” informē par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 01.01.2024. :

  1. 11.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprināja SIA ,,ALAAS’’ jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonam ,,Križevņiķi” – 124,76 EUR/t (bez PVN), ar PVN 21% – 150,96 EUR/t. Maksa ir noteikta ar esošo Dabas resursu nodokļa (DRN) likmi 95 EUR/t.

  Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņas par 4,11 EUR/t kļuva iespējamas, jo SIA ,,ALAAS”, lai mazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, sākot ar šī gada augustu veiksmīgi uzsāka noslēgtā līguma ,,Par sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un reģenerāciju” izpildi, kā arī tika veikta poligona darbības optimizācija.

  1. Saeimā ir iesniegti grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kur likuma projekts paredz, ka no 01.01.2024. nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu būs 110 EUR/t. Ja Saeima pieņem grozījumus Dabas resursu likumā, tad sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs poligonam ,,Križevņiķi” būs 132,09 EUR/t (bez PVN), ar PVN 21% – 159,83 EUR/t.

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.01.2024.

  vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada: Kārsavas pilsētas, Mērdzenes, Malnavas, Salnavas, Mežvidu, Goliševas, Ciblas, Blontu, Pušmucovas, Zvirgzdenes, Līdumnieku pagastu administratīvajās teritorijās

    Dabas resursu nodoklis (DRN)

  par atkritumu apglabāšanu

  (EUR/t)

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

  (EUR/³m) ar PVN

  Līdz 31.12.2023.

  (spēkā esoša)

   

  95

   

  31,06

  No 01.01.2024, ja paliek spēkā esošā DRN likme  

   95

   

  30,53

  No 01.01.2024, ja tiek grozīta un pieņemta jauna DRN likme  

  110

   

  31,48

   

   

   

 • 2023/11/22

  APMĀCĪBAS PAR PAREIZU ATKRITUMU ŠĶIROŠANU UN VIDES SAUDZĒŠANU.

  22.novembrī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē pareizi sašķirot atkritumus mācījās skolēni no Maltas vidusskolas. Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par  atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu pareizu šķirošanu.

  Tika izspēlēta ALAAS vides spēle ,,ATKRITUMU SADALĪŠANĀS LAIKS’’. Spēles uzdevums ir apskatīt dabā izmestos atkritumus un salikt laikus, cik ilgi šie atkritumu dabā sadalās. Ikdienā mēs uz ceļiem, ietvēm, pagalmos, mežos, pļavās un parkos redzam izmestus plastmasas maisiņus, pārtikas pārpalikumus, papīru, alumīnija bundžiņas, stikla pudeles un bieži vien arī cita veida atkritumus. Mums šķiet, ka drīz šīs lietas pazudīs, izšķīdīs, sadalīsies! Bet, vai tas tā ir? Patiesība ir pavisam citāda. Izspēlējot šo vides spēli, rodas daudz pārdomu un secinājumu.

  Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,SAŠĶIRO PAREIZI!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas. Tagad svarīgi iegūtās zināšanas pielietot ikdienā!

       

 • 2023/11/16

  INFORMĒJAM PAR DARBA LAIKU PIRMSSVĒTKU UN SVĒTKU DIENĀS!

  SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANA 18. UN 20. NOVEMBRĪ NOTIKS PĒC PLĀNOTĀ GRAFIKA.

   

  PIRMSSVĒTKU DIENĀ – 17. NOVEMBRĪ SIA ,,ALAAS’’ BIROJA

  ( ZILUPES IELA 50,RĒZEKNE) DARBA LAIKS NO PLKST.8:00 LĪDZ 13:30.

  20.NOVEMBRĪ BIROJS SLĒGTS.

   

  17.NOVEMBRĪ POLIGONA ,,KRIŽEVŅIKI’’ DARBA LAIKS NO PLKST.9:00 LĪDZ 19:00.

  1. UN 19. NOVEMBRĪ POLIGONA ,,KRIŽEVŅIKI’’ DARBA LAIKS NO PLKST.9:00 LĪDZ 16:00.
  2. NOVEMBRĪ POLIGONA ,,KRIŽEVŅIKI’’ DARBA LAIKS NO PLKST.9:00 LĪDZ 19:00.

   

 • 2023/11/14

  INFORMĀCIJAI!

 • 2023/11/09

  APMĀCĪBAS VIĻĀNU PILSĒTAS PII.

  8.novembrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemojās Viļānu pilsētas PII , lai bērnus un darbiniekus izglītotu par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un vides saudzēšanu. Apmācības tika organizētas projekta ,,ZAĻĀ PALETE’’ ietvaros.

  Ar vecākās grupas bērniem tika izspēlēts ALAAS ,,Vides cirks’’. Šo cirku caurvij tikai un vienīgi vides tēmas! Jāsaprot, kuras ir pareizās rīcības, kuras nav. Jāatbild uz jautājumiem par vides saudzēšanu.

  PII darbinieki noklausījās izglītojošu lekciju par pareizu atkritumu šķirošanu, atkritumu sadalīšanās laiku, uzzināja daudz jauna par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu un zaļa dzīves veida principu ievērošanu ikdienā.

  Ir jāmācas atkritumus radīt  pēc iespējas atbildīgāk. Mainīsim savus paradumus, pieņemsim videi un mums pašiem draudzīgus un pareizus lēmumus!

   

 • oktobris
  2023/10/26

  KONKURSA ,,AR PRIEKU ES RADU!’’ REZULTĀTI.

  Ir noslēdzies SIA ,,ALAAS’’ konkurss PII, kura mērķis bija ar radošu pieeju veicināt izpratni par nevajadzīga iepakojuma pārveides iespējām, radot  priekšmetu vai lietu, kas ir  reāla, praktiski pielietojama ikdienas dzīvē.

  Konkursa nolikums paredzēja, ka šo iepakojuma pārveidi  bērni veic kopā grupiņā ar saviem skolotājiem. Vismaz 70% no radošā darba izejmateriāliem bija jābūt izlietotajam iepakojumam. Iepakojumu drīkstēja uzlabot, pārveidot vai papildināt ar nepieciešamajiem elementiem, lai izveidotais priekšmets vai lieta būtu reāla, praktiska, ikdienā pielietojama ilgtermiņā.

  Konkursam tika iesūtīts 61 radošs darbs. Paldies par atsaucību! Bērni kopā ar saviem skolotājiem vai vecākiem ir izveidojuši puķu podus, konfekšu traukus, trauku komplektus, šaufeles, zīmuļu turētājus, mūzikas instrumentus, putnu barotavas, vāzes, krājkases, maskas, rakstāmlietu turētājus u.t.t.

  SIA ,,ALAAS’’ žūrija rūpīgi izvērtēja konkursam iesūtītos darbus, ņemot vērā konkursa kritērijus – atbilstību tēmai un nolikumam, izveidotā darba oriģinalitāti un praktiskumu.

  SIA ,,ALAAS’’ balviņas saņems :

  1. Rēzeknes valsts pilsētas PII “Namiņš’’

  grupiņa ,,Vāverīte’’    (Skolotājas: Anastasija Jupatova Agnese Vugule , skolotāja palīgs Līga Vasiļjeva).

  Konkursa darbs – ,,Zīmuļu turētājs’’.

   

  1. Rēzeknes valsts pilsētas PII ,,Namiņš’’, vidēja grupiņa ,,Saulīte’’ (skolotāja Natāliju Eglīti).

  Konkursa darbs – ,,Zīmuļu organizētājs’’.

   

  1. Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
   grupiņa 5 – 6 gadi (skolotāja – Jeļena Krasanova)
   Konkursa darbs – ,,Putnu barotavas’’.

   

  Lai jūsu izveidotās lietas kalpo jums ilgi. Radiet vēl klāt citas! Ne vienmēr atkritumi ir tikai atkritumi! Piedomājot un atrodot jaunu pielietojumu šķietami nederīgām lietām, var ne tikai samazināt radīto atkritumu daudzumu, bet arī ietaupīt resursus un radīt sev ko patiešām vajadzīgu.

                                              

   

 • 2023/10/12

  Izglītojam Viļānu pagasta PII ,,Bitīte”.

  11.oktobrī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki  ciemojās Viļānu pagasta PII ,,Bitīte’’, lai bērnus un darbiniekus izglītotu par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un vides saudzēšanu.  Apmācības tika organizētas projekta ,,ZAĻĀ PALETE’’  ietvaros.

  Ar vecākās grupas bērniem tika izspēlēts ALAAS ,,Vides cirks’’. Spēles princips vienkāršs – met kauliņu un paej uz priekšu tik lauciņus, cik attēlots uz kauliņa.  Šajā cirkā  gaida neparasti pavērsieni, jautājumi un uzdevumi, ko caurvij tikai un vienīgi vides tēmas!

  PII darbinieki noklausījās izglītojošu lekciju par pareizu atkritumu šķirošanu, uzzināja daudz jauna par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu un zaļa dzīves veida principu ievērošanu ikdienā.

  Ir svarīgi iegūt zināšanas vides izglītība, lai pēc tam tās pielietotu savā ikdienā,  aicinātu to darīt arī līdzcilvēkus.

       

   

 • 2023/10/10

  IZGLĪTOJAM VIĻĀNU SKOLĒNUS.

  1. oktobrī SIA ALAAS darbinieki par pareizu atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu, vides saudzēšanu izglītoja Viļānu vidusskolas 7. un 4. klases skolēnus. Apmācības tika organizētas projekta ,,ZAĻĀ PALETE’’ ietvaros.

  Skolēni piedalījās interaktīvās lekcijās, kuru laikā uzzināja daudz jaunas ,aktuālas informācijas par atkritumiem, to pareizu apsaimniekošanu, dabā izmestajiem atkritumiem un ļaunumu , ko tie nodara. Izspēlējot ALAAS vides spēles, varēja pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu sadalīšanās laiku un pareizu atkritumu sašķirošanu. Iegūtās zināšanas ļaus labāk izprast, ko katrs var darīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam.