• marts
  2020/03/13

  PAZIŅOJUMS!

 • 2020/03/12

  SIA ,,ALAAS’’ paplašina šķiroto atkritumu klāstu.

  SIA ,,ALAAS’’ aktīvi izglīto iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu. Atkritumu šķirošana ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei.  Ir patīkami, ka katru gadu palielinās to iedzīvotāju skaits, kas iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu,  gan samazināt ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

  SIA ,,ALAAS’’ nepārtraukti strādā pie tā, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk saprast, kā pareizi sašķirot atkritumus un pie tā, lai šķirot varētu aizvien plašāku atkritumu klāstu. Labā ziņa ir tā, ka no marta paplašinās plastmasas frakcijas šķirošanas iespējas. Tagad vieglā iepakojuma konteinerā vēl var likt:

  • sadzīves ķīmijas un higienas plastmasas iepakojumus ( PP, PS, PET)
  • pārtikas produktu iepakojumus, trauciņus, kastītes, pudeles, kanniņas ( PP, PS, PET).

  Šķirojot plastmasu, svarīgi pievērst uzmanību marķējumam. Plastmasas materiāla veids ir iekodēts uz iepakojuma (visbiežāk aizmugurē) ar īpašu marķējumu  – no bultiņām veidotā trijstūrī ietverts cipars, zem kura ir materiāla nosaukuma apzīmējums ( piem.).Šķirošanai ir derīgi visi pārtikas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumi ar marķējumu HDPE, PP, PS un PET. Tās ir šampūnu pudeles, mazgājamo līdzekļu pudeles, grīdas un trauku mazgājamo līdzekļu iepakojums, visi pārtikas iepakojumi ( jogurta, krējuma trauciņi, u.t.t.). Šķirošanai ir derīgi arī vējstiklu mazgāšanas un automašīnu dzinēja dzesēšanas šķidruma iepakojumi, tie parasti ir no HDPE materiāla.

  Lai vēl labāk varētu saprast, kā pareizi sašķirot atkritumus,  esam sagatavojuši uzskates materiālu, kurā konkrēti pastāstīts, ko var šķirot vieglā iepakojuma konteinerā, ko var šķirot stikla iepakojuma konteinerā, bet kādus atkritumus pārstrādāt nevar, tāpēc tie jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.( skat. materiālu  – ALAAS skirosana 03.20)

   

  Sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa.

  Vietas un līdz ar to arī resursu taupīšanas nolūkos PET pudeles vēlams saplacināt. Cietā plastmasa jāsaplacina iespēju robežās.

  Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāsašķiro pa šķirošanas konteineriem,  vai jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai punktam.

  Šķirotie atkritumi tiek aizvesti uz poligonu, kur tālāk tiek sašķiroti pa noteiktām frakcijām un sagatavoti nodošanai otrreizējai pārstrādei. Šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces.

  Ir vairāki būtiski iemesli, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, galvenais –  dabas resursi pasaulē nav bezgalīgi un daba nespēj kompensēt mūsu patēriņu. Atkritumu šķirošana un pārstrāde ir vieglākais veids, kā ierobežotos resursus saglabāt apritē.

   

   

   

   

   

 • 2020/03/11

  Noslēgusies akcija ,,Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

  No 10. janvāra līdz 10. martam  SIA ,,ALAAS’’ aicināja iedzīvotājus iesaistīties  akcijā ,, Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu’’.

  Akcijas mērķis – informēt iedzīvotājus par iespēju bez maksas atbrīvoties no nolietotās elektrotehnikas, nododot to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu resursu un vides saudzēšanu.

  Visas Latvijā nopērkamās elektropreces tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru. Simbols norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur  kaitīgas vielas, kas apdraud apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

  Akcijas laikā savāktās elektroierīces tiks nodotas otrreizējai pārstrādei. Uzņēmums pateicas visiem 56 iedzīvotājiem, kuri piedalījās akcijā.  11. martā tika izlozēti 3 akcijas dalībnieki, kas dāvanā iegūst SIA ,,ALAAS’’ galda vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  Ar izlozētajiem 3 akcijas dalībniekiem – Mariju , Ivaru un Aleksandru sazināsimies personīgi.

  Apmeklējiet atkritumu šķirošanas laukumu arī turpmāk. Lai atkritumu šķirošana, vides saudzēšana kļūst par  ikviena ikdienas paradumu!

 • 2020/03/04

  Apmācības Rēzeknes tehnikumā.

  1. martā SIA ,,ALAAS’’ darbinieki ciemojās Rēzeknes tehnikumā, mācīja audzēkņiem pareizi šķirot atkritumus. ALAAS darbinieki izglītoja par atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm.

  Prieks, ka apmācības audzēkņi novērtēja kā labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savā izglītības iestādē.

 • februāris
  2020/02/20

  Vides erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’.

  20.februārī piekto gadu pēc kārtas tika noorganizēts erudīts Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana.’’. Konkursa galvenais uzdevums ir pilnveidot skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu un vides saudzēšanu.

  Ir svarīgi, lai jaunā paaudze saprastu, ka vides saudzēšana sākas ar katru no mums. Pat nedaudz uzlabojot savus ikdienas paradumus – šķirojot atkritumus, samazinot atkritumu daudzumu savā dzīvē, izglītojot līdzcilvēkus , mēs kopā varam vides labā izdarīt daudz. Un jau šodien.

  Tieši tāpēc SIA ,,ALAAS’’ regulāri organizē vides pasākumus un apmācības.

  Erudīta dalībnieki – Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu  4. klašu skolēnu komandas. Konkursa laikā sacentās 6 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā  darbojās dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.

  Konkursa laikā komandas pildīja dažāda veida uzdevumus – par pareizu atkritumu šķirošanu,  par to, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi un iepakojums, par vides saudzēšanu un  pārstrādei derīgiem atkritumiem.

  1.vietu ieguva komanda ,,Mazie ekoloģisti’’, 2.vietu komanda

  ,, Piektie aizsargi!’’, 3.vietu komandas ,,Āboli’’ un ,,Zaļā komanda’’.

  Visi konkursa dalībnieki ieguva piemiņas balvas no SIA ,,ALAAS’’, cienājās ar pīrāgiem un tēju.

  Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā erudītam, bērniem par parādītajām zināšanām un vēlmi ikdienā rīkoties pareizi un atbildīgi!

 • 2020/02/03

  Tikšanās ar Lūznavas muižas darbiniekiem.

  Mūsdienās, kad ar apkārtējo vidi saistītās problēmas kļūst arvien aktuālākas, svarīgi ikdienā rīkoties atbildīgi, saudzēt vidi un dabas resursus. Tāpēc 3. februārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieki devās uz Lūznavas muižu, lai tās darbiniekus iemācītu pareizi šķirot atkritumus.

  ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīmi un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. Praktiskās daļas laikā  izspēlēja ALAAS vides spēles.

   Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk tieši ar sevi!

 • janvāris
  2020/01/29

  Vides stunda par atkritumu šķirošanu.

  1. janvārī SIA ,,ALAAS’’ darbinieces ciemojās Rēzeknes poļu ģimnāzijā , lai 4.a.klases skolēniem novadītu stundu par pareizu atkritumu šķirošanu. Izzinošās lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par atkritumiem, atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku, atkritumu pareizu šķirošanu. Tāpat skolēni uzzināja, ko darīt ar nolietotu elektrotehniku un baterijām.

  Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,Sašķiro pareizi!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas. Daļa skolēnu savas zināšanas varēs pielietot vides erudītā, ko SIA ,,ALAAS’’ organizēs 20. februārī.

 • 2020/01/23

  Rēzeknes sākumskolas 4.klašu skolēni mācās šķirot atkritumus!

  23.janvārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar SIA ,,ECO POINT’’, apmeklēja Rēzeknes sākumskolu, lai visiem 4. klašu skolēniem mācītu pareizi šķirot atkritumus. Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par  atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu apsaimniekošanu, šķirošanu un pārstrādi, iepakojumu, elektroprecēm, baterijām, vides saudzēšanu.

  Skolēni savas zināšanas varēs izmantot ikdienā šķirojot atkritumus,  izglītojot savus draugus un ģimenes locekļus. Visu trīs klašu skolēni un skolotāji atzina, ka ieguvuši daudz  jaunas, noderīgas informācijas.

  Mēs katrs varam darīt lietas, kas uzlabo vai vismaz nepasliktina vidi, kurā dzīvojam.

 • 2020/01/07

  ALAAS akcija ,,Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

  Uzsākot jauno gadu, SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus turpināt rīkoties videi draudzīgi. Tāpēc no 10.janvāra līdz 10. martam iedzīvotāji aicināti iesaistīties  akcijā ,, Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

  Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu preču ražošanai. Jāatceras, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas satur arī cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas, tāpēc tās nedrīkst nonākt apkārtējā vidē. Visas Latvijā nopērkamās elektropreces tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru, simbols norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

  Veco, nolietoto elektropreču ceļš uz pārstrādi sākas atkritumu šķirošanas laukumā. Tāpēc akcijas laikā uz kādu no laukumiem neizjauktā veidā jāatnes/jāatved nolietotās elektropreces – televizori, ledusskapji, veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radio aparāti, mūzikas centri, magnetolas, putekļu sūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji u.t.t.

  Laukuma pārzinis piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visi akcijas dalībnieki piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’. Balvās – SIA ,,ALAAS’’ galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  Akcijas vietas:

  • atkritumu šķirošanas laukums Rīgas ielā 21 B, Rēzeknē;
  • atkritumu šķirošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.

  Akcijas uzvarētāji tiks izlozēti. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, lai apsveiktu un kopīgi uzspēlētu spēli!

   

 • 2020/01/06

  Ko darīt ar eglīti?

  Svētki drīz būs aizvadīti. Ko darīt ar to simbolu – eglīti? SIA ,,ALAAS’’ informē, ka līdz 31. janvārim eglītes bez maksas var nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos – Rēzeknē Rīgas ielā 21B un sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.

  Pēc tam eglītes tiks kompostētas.