• oktobris
 • 2020/10/06

  SIA ,,ALAAS’’ turpina attīstīt dalītās vākšanas sistēmu.

  Informējam, ka SIA ,,ALAAS’’ ir iegādājusies 2 jaunas divbunkuru dalītās atkritumu savākšanas un transportēšanas automašīnas. Jaunās mašīnas var pārvadāt divu veidu sašķirotos materiālus, piemēram, stiklu un vieglo iepakojumu. Tas, ka tagad vienā mašīnā varēs savākt un pārvadāt  divu veidu sašķiroto materiālu, ļaus ieekonomēt laiku, cilvēkresursus, kā arī dabas resursu – degvielu. Ar jaunajām automašīnām klienti tiks apkalpoti visā SIA ,,ALAAS’’ darbības zonā.

  SIA ,,ALAAS’’ investīcijas divu jauno mašīnu iegādei ir  401962 tūkstoši eiro. Transporta līdzekļu piegādei tika veikts iepirkums, kurā uzvarēja SIA “Scania Latvia”, nodrošinot automašīnu ražošanu un piegādi. Pagaidām tāda veida automašīnas ir vienīgās Latvijā.

  SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus atkritumus šķirot pareizi un kvalitatīvi. Atkritumu šķirošana ir solis pretī mūsdienīgam un videi draudzīgam dzīves stilam. Tā ir iespēja gan saudzēt dabas sniegtos resursus, veicināt vides saudzēšanu,  gan samazināt savus ikdienas izdevumus par atkritumu izvešanu.

  Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai cita telpa, nedz vairāki konteineri – pilnīgi pietiek ar vienu maisu, kasti vai spaini, kurā krājams viss šķirojamais materiāls. Tā kā šķirojamajam iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas. Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāsašķiro pa šķirošanas konteineriem,  vai jānogādā līdz šķiroto atkritumu savākšanas laukumam vai punktam.

  Šobrīd SIA ALAAS piedāvā šķirot atkritumus 2 veidu konteineros.

  Kad iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek aizvesti uz poligonu, tie nonāk uz šķirošanas līnijas, kur tālāk tiek sašķiroti pa noteiktām frakcijām un sagatavoti nodošanai otrreizējai pārstrādei (cienīsim šo cilvēku darbu, kas pieņem un veic turpmākās darbības ar dalītajiem atkritumiem).  Piemēram, Latvijā sašķirotās PET pudeles pārstrādā Jelgavā rūpnīcā ,,PET Baltija’’, bet LDPE plēves un HDPE cietās plastmasas izstrādājumus Olainē – rūpnīcā ,,Nordic Plast’’.  Citi materiāli, ko nav iespējams pārstrādāt Latvijā, nonāk pārstrādes rūpnīcās visā pasaulē.

  Atgādinām, ka:

  1. šķirošanas konteineros nedrīkst mest sadzīves atkritumus, tāpat arī baterijas, medikamentus un elektropreces;
  2. sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pāris reizes jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa;
  3. iespēju robežās jāveic saplacināšana. Saplacinot atkritumus, tiek ieekonomēta vieta konteineros, līdz ar to konteineros var ielikt vairāk sašķirotā materiāla;
  4. stikla konteinerā nedrīkst mest stikla traukus, spoguļus, logu stiklu;
  5. uz šķirošanas konteineriem ir informatīvas uzlīmes, lūdzu, ievērojiet norādes uz tām.

  Lai veicinātu pāreju uz aprites ekonomiku, iedzīvotājiem aktīvi jāiesaistās atkritumu šķirošanā,  lai pārstrādājamie materiāli varētu atgriezties ražošanas ciklā un netiktu ,,izmesti’’ no aprites ekonomikas jeb apglabāti poligonā.

  Šķirot nav grūti un tas ir videi draudzīgi. Šķiro!

   

   

   

 • 2020/10/05

  ALAAS izsludina foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’.

  Arvien vairāk cilvēku mūsdienās saprot, cik svarīgi ir ievērot ,,zaļu’’ dzīvesveidu, lai pasargātu apkārtējo vidi. Pirmais pamata nosacījums ,,zaļam’’ dzīvesveidam ir centieni atstāt pēc iespējas mazāku ekoloģisko pēdu. Ekoloģiskā pēda ir dažādu procesu negatīvo ietekmju kopums, ko katrs cilvēks atstāj uz šīs planētas. Ekoloģiskā pēda ir ikkatram no mums, taču tās lielums var būt pat ļoti atšķirīgs, to iespējams samazināt, piedomājot pie sava dzīvesveida un dažādiem ikdienas paradumiem. Katrs no mums var spert savu ,,zaļo soli’’, lai vecinātu kaut nelielas izmaiņas, bet ja šo soļu būs daudz, tad pārmaiņas būs lielākas.

  SIA ,,ALAAS’’ no 5.oktobra līdz 5.novembrim izsludina foto konkursu ,,Mans zaļais solis Latvijai’’, ar mērķi veicināt videi draudzīgu un ,,zaļu’’ dzīvesveidu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.

  Dalībnieki –  SIA ,,ALAAS’’ darbības reģiona iedzīvotāji.

  Konkursa uzdevums – izmantojot katram pieejamās fotografēšanas iespējas, radīt foto attēlu par konkursa tēmu – ,,Mans zaļais solis Latvijai’’.

  Konkursants var piedalīties konkursā  vienu reizi ar vienu fotogrāfiju, konkursa dalībnieks vienu savu foto elektroniski, ar norādi ZALAIS SOLIS, iesūta uz e – pastu editecep@inbox.lv  un norāda vārdu, uzvārdu, vecumu, dzīvesvietu un tālruni, klāt pie foto pievieno ,,zaļā soļa’’ aprakstu līdz 30 vārdiem.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 12.novembrī un publicēti uzņēmuma mājas lapā www.alaas.lv.

  Pirmās vietas ieguvējs balvā iegūs SIA ,,ALAAS’’ vides galda spēli  ,,Vides cirks’’. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems ,,zaļas’’ balvas no SIA ,,ALAAS’’.

  Domāsim un rīkosimies ,,zaļi’’, videi draudzīgi, iedvesmosim arī citus to darīt!  Ik katrs no mums var palīdzēt mūsu Latvijai un planētai Zeme kļūt zaļākai.

   

   

   

   

   

   

 • septembris
  2020/09/22

  Tikšanās ar izglītības darbiniekiem ,, ZAĻĀK’’.

  1. septembrī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē notika Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada izglītības pārvalžu darbinieku un SIA ,,ALAAS’’ darbinieku tikšanās. Jau piecus gadus SIA ,,ALAAS’’ veic izglītošanu vides izglītībā, organizē dažādus vides pasākumus un konkursus. Vides izglītība tiek organizēta kompleksi, iesaistot visas sabiedrības grupas.

  SIA ,,ALAAS’’ darbinieki pastāstīja par vides pasākumiem ,  kas tiek plānoti šajā mācību gadā. Plānotie pasākumi būs dažāda vecuma mērķgrupām, pirmais konkurss tiks organizēts pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Visi plānotie pasākumi palīdzēs pilnveidot zināšanas par vidi un pareizu atkritumu šķirošanu, motivēs saudzēt vidi un izveidot  ,,zaļus’’ ikdienas paradumus.

  Tikšanās dalībnieki izspēlēja arī jauno ALAAS vides galda spēli – ,,Vides cirks’’. Viņi pārliecinājās, ka šajā cirkā spēlētājus gaida neparasti pavērsieni, jautājumi un uzdevumi,  ko caurvij tikai un vienīgi vides tēmas!

  Ir jāsadarbojas, lai kopīgi attīstītu vides izglītību visā SIA ,,ALAAS’’ darbības reģionā.

 • 2020/09/22

  ALAAS KONKURSS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM.

  SIA ,,ALAAS’’ izsludina konkursu PII ,, Atkritumu Konteinerītis’’.  Konkursa mērķis ir veicināt bērnu radošumu un izpratni par iepakojumu un tā otrreizēju izmantošanu, pārveidojot to noderīgā lietā.

  Konkursa dalībnieku uzdevums – izveidot praktisku atkritumu konteinerīti , par pamata materiālu izmantojot dažādu izlietotu iepakojumu un tā elementus (kartona, metāla vai plastmasas). Konkursa darbu veido pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem. No vienas izglītības iestādes  konkursam drīkst iesniegt tikai vienu darbu.

  Konkursa norises laiks 2020. gada 22. septembris – 22. oktobris.

  1 – 3.vietas ieguvēji balvā saņems  SIA ,,ALAAS’’ jauno vides galda spēli ,,Vides cirks’’.

  Konkursa rezultāti tiks paziņoti 29. oktobrī un publicēti SIA “ALAAS” mājas lapā www.alaas.lv.

  Konkursa pilns nolikums – NOLIKUMS – ATKRITUMU KONTEINERIITIS.

   

 • 2020/09/16

  Apbalvoti konkursa ,,Sāc ar sevi – 2020’’ uzvarētāji.

  Piecus gadus pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’ organizē konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, jo, kad iepakojums – PET pudeles un HDPE iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas. Un arī pats konkursa nosaukums stāsta, ka labas, pareizas lietas darīt jāsāk katram AR SEVI!

  15.septembrī Latgales vēstniecībā GORS tika noorganizēts konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums, uz kuru tika aicināti pirmo trīs vietu ieguvēji:

  • vietas ieguvēji – Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 2080 kilogramus iepakojuma. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī pagājušajos gados!
  • vietas ieguvējiCiblas novada Ciblas vidusskola, viņi savāca 580 kilogramus otrreizējā materiāla!
  • vietas ieguvēji – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, savākti 540 kilogrami PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

  100 aktīvākie skolēni no šīm izglītības iestādēm piedalījās apbalvošanas pasākumā un saņēma balvas – konkursa sadarbības partneru SIA ,,Eco Point’’ daudzreiz lietojamo maisiņu, iespēju noskatīties jauku multfilmu ,,Karalienes korgijs’’ un kraukšķīgu popkorna tūtu.

  Šajā mācību gadā konkursu neorganizēsim, bet ceram, ka prasme šķirot atkritumus un saudzēt dabu ir kļuvis par skolēnu neatņemamu dzīves paradumu.

   

 • augusts
  2020/08/31

  Vides cirks Kārsavā.

  1. augustā SIA ,,ALAAS’’ vides spēle – ,,Vides cirks’’ tika izspēlēta Kārsavā. Šo izglītojošo spēli var spēlēt bērni, jaunieši, pieaugušie, gan pa vienam, gan nelielās komandās.
   Spēles dalībnieki pārliecinājās, ka tikt uz priekšu ne vienmēr ir tik vienkārši, jo reizēm var pakāpties uz augšu, bet reizēm nākas krist uz leju. Vides cirkā gaida  jautājumi un uzdevumi,  ko caurvij tikai un vienīgi vides tēmas.

 • 2020/08/26

  Šķirosim baterijas pareizi!

  Izlietotas baterijas ir vides bīstamais atkritums. Baterijas satur videi un cilvēku veselībai bīstamas vielas, tāpēc tās ir atbilstoši jāuzglabā, jāsargā no bērniem, un pēc izlietošanas tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Viena zemē nomesta pirkstiņ baterija rada augsnes piesārņojumu kvadrātmetra platībā, kas saglabājas gandrīz gadsimtu.

  SIA ,, ALAAS’’, sadarbojoties ar Latvijas Zaļo punktu un Eco Baltia Vide, piedāvā juridiskām personām iesaistīties atbildīgā izlietoto bateriju  vākšanā. Bateriju vākšanai tiek piedāvātas ērtas, vairākkārt lietojamas kartona kastes, kas ir viegli uzstādamas, transportējamas un aizņem maz vietas.

   

   

  Tehniskie parametri:

  H = 32 cm

  S = 20×10 cm

  V = 4l

   

  Kastes bateriju šķirošanai iespējams saņemt SIA ,,ALAAS’’ birojā –  Zilupes ielā 50, Rēzeknē, iepriekš sazinoties pa telefonu 29132365 vai 29186011.

  Kad kaste būs pilna, to pašiem jānogādā uz atkritumu šķirošanas laukumu Rēzeknē, Rīgas ielā 21B vai  laukumu sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”, jāiztukšo norādītajā vietā.

  Būsim atbildīgi! Šķirosim baterijas!

   

   

 • 2020/08/21

  ZAĻĀ PALETE MANĀS MĀJĀS.

  20.augustā Viļānu KN norisinājās izglītojošs vides pasākums “Zaļā palete manās mājās”. Pasākuma laikā Viļānu ģimenes stāstīja par savu dalību aktīvā atkritumu šķirošanā, kas notiek projekta ,, Zaļā palete’’ ietvaros. 8 ģimenes ir apguvušas prasmi pareizi šķirot atkritumus, dara to pašas, mācīs to darīt pārējiem iedzīvotājiem. SIA ,,ALAAS’’ darbinieki noorganizēja šīm ģimenēm konkursu, kura laikā  varēja balvās  iegūt SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem’’. Konkursa jautājumi bija tikai par pareizu atkritumu šķirošanu. Tāpat pasākuma dalībniekiem bija iespēja izspēlēt jauno ALAAS izglītojošo vides spēli ,,Vides cirks’’, ko var spēlēt gan bērni, gan pieaugušie.

  Visi spēles dalībnieki pārliecinājās, ka tikt uz priekšu ne vienmēr ir tik vienkārši, jo reizēm nākas pakāpties uz augšu, bet reizēm krist uz leju. Šajā cirkā gaida neparasti pavērsieni, jautājumi un uzdevumi,  ko caurvij tikai un vienīgi vides tēmas!

  Lai katra mūsu ieradums ir ikdienā šķirot atkritumus un saudzēt vidi!

 • 2020/08/04

  Ciblas un Kārsavas novada iedzīvotāji aicināti pieteikt elektroiekārtu bezmaksas izvešanu.

  Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia vide” un SIA “ALAAS”, kā arī veikaliem “top!” šķirošanas kampaņā Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” aicina Ciblas un Kārsavas novada iedzīvotājus līdz 24.augustam pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja laimēt noderīgas balvas – veikalu “top!” dāvanu kartes 20 un 30 eiro vērtībā.

  Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu šeit – https://ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, apjomu un kontaktinformāciju.

  Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm notiks no 2. līdz  4.septembrim, sākot no plkst.7:00, visas dienas garumā. Drošības nolūkos elektronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritorijas, SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.

  Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto lietu svaram jābūt vismaz 30 kg.

  Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces, akumulatorus un baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.

  Piedaloties “Elektronikas šķiratlonā” ikviens dalībnieks varēs pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām. Visi Ciblas un Kārsavas novada dalībnieki piedalīsies izlozē par veikala “top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā.  Savukārt tas, kurš akcijas laikā nodos lielāko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala “top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.

  Vairāk par šķirošanas kampaņu Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” lasi Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par akcijas norisi aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.