• augusts
  2018/08/14

  Pagalma svētki Dricānos ,,Dzīvo zaļi!’’.

  13.augustā Rēzeknes novada Dricānu pagastā notika pagalma svētki

  ,, Dzīvo zaļi!’’. Šajā pasākumā tika izspēlētas vairākas SIA ALAAS izglītojošas spēles par atkritumu šķirošanu un vides saudzēšanu.

 • jūlijs
  2018/07/02

  Regulators apstiprina jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” poligonā “Križevņiki”

  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2018.gada 28.jūnijā  apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “ALAAS” apsaimniekotajā poligonā “Križevņiki”. Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 35 EUR/t stāsies spēkā  no 2018. gada 1.augusta un attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  Tarifu projekts izstrādāts atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā no 2018.gada 1.janvāra, kas noteic, ka tarifā jāiekļauj DRN par apglabāšanu atbilstoši apglabātajam atkritumu daudzumam.

 • jūnijs
  2018/06/05

  SIA “ALAAS” privātuma politika

  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti tika izstrādāta un ar 22.05.2018.valdes lēmumu apstiprināta  SIA “ALAAS” privātuma politika (dokumentu skatīt šeit).
 • 2018/06/01

  Apsveikti konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētāji un dalībnieki!

  1. maijā tika sveikti SIA ALAAS konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētāji un dalībnieki! Jau trešo gadu pēc kārtas, konkursa uzvarētāji ir Rēzeknes sākumskola! Apsveicam! Skolēni mācību gada laikā savāca 1420 kilogramus PET pudeļu.

  2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 380 kilogramus PET pudeļu!

  3.vieta – divām izglītības iestādēm, kas savāca pa 260 kilogramiem PET pudeļu – Rēzeknes novada Tiskādu vidusskolai un Kaunatas PII ,,Zvaniņs’’ Mākoņkalna struktūrvienībai.

  Konkursa sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, viņi 1. vietas ieguvējiem ir sagatavojuši konkursa lielo balvu – apmaksātu ekskursija uz PET pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS «PET Baltija» .  Balvu pasniedza Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis, kurš aicināja visus aktīvi šķirot atkritumus un saudzēt vidi!

  Pateicības tika pasniegtas visiem konkursa dalībniekiem. Paldies katram, kas rūpējas par mūsu vidi, šķiro atkritumus, saudzē dabu!

 • maijs
  2018/05/29

  Tiek paplašināta iespēja šķirot plastmasas iepakojumu šķirošanas laukumos!

  No 2018.gada 1.jūnija divos SIA ALAAS šķiroto atkritumu savākšanas laukumos ( Rēzeknē – Rīgas ielā 21 B un laukumā  poligonā ,,Križevņiki’’) varēs nodot sašķirotu mīkstās plastmasas iepakojumu no PP un PS  materiāla.

  Laukumos tiks pieņemti:

  • krējuma, jogurta trauciņi;
  • vienreizlietojamie salātu trauciņi;
  • margarīna, siera trauciņi;
  • vienreizlietojamās glāzes, šķīvji, naži, dakšas, karotes;
  • trauciņu plastmasas vāciņi.

  Svarīgi! Šķirošanai materiālu jāsagatavo – jāizskalo un jāatbrīvo no piemaisījumiem, piemēram, no pārtikas atliekām, pēc tam iespēju robežās jāsaplacina.

   

  Netiks pieņemti:

  • plastmasas olu kastes;
  • vienreizlietojamie trauki, kurus var sildīt.
 • 2018/05/08

  28.maijā ALAAS sveiks konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētājus un dalībniekus!

  Aprīlī noslēdzās SIA ,,ALAAS’’ izsludinātais konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’.

  Šogad konkursā piedalījās 13 konkursanti:

  • Rēzeknes sākumskola;
  • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  • Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme”;
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Sakatagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  • Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
  • Rēzeknes novada Griškānu PII;
  • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  • Kaunatas PII ,,Zvaninš’’ Mākoņkalna struktūrvienība.

   

  Kopā ir savākti  3580kg PET pudeļu.

   

  28.maijā plkst. 13.00 Rēzeknes sākumskolā notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks sveikti konkursa ,,Sāc ar sevi !’’ uzvarētāji un dalībnieki!

  1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 1420 kilogramus PET pudeļu. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī abos pagājušajos gados!

  2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 380 kilogramus PET pudeļu!

  3.vieta – divām izglītības iestādēm, kas savāca pa 260 kilogramiem PET pudeļuRēzeknes novada Tiskādu vidusskolai un Kaunatas PII ,,Zvaniņs’’ Mākoņkalna struktūrvienībai.

 • 2018/05/02

  Apsveicam!

  Atzīmējot Darba svētkus, 2.maijā Rēzeknes pilsētas dome godināja vietējo uzņēmumu darbiniekus, kuru ieguldījums ir bijis nozīmīgs gan uzņēmuma, gan pilsētas  attīstībā.

  Pašvaldības pateicības rakstus saņēma 3 SIA ALAAS darbinieki – juriste Ilona Cibuļska, sētniece Marina Andrejeva un šoferis Gunārs Ramza. Paldies par jūsu darbu!

 • aprīlis
  2018/04/27

  SIA ALAAS izglītojošo spēļu spēlnīca ,,Šķiro ar prātu!’’

  1. aprīlī SIA ALAAS darbinieki piedalījās starp novadu ekopasākumā ,,Atkritumiem pa pēdām ar ENDOMONDO’’, kas notika Dricānu vidusskolā. 11 skolēnu komandām bija iespēja izspēlēt 3 ALAAS vides izglītojošās spēles un minēt lielo šķirošanas mīklu. Izspēlējot spēles, skolēni pārbaudīja savas zināšanas un ieguva jaunas. Komandu saspēlē uzvarēja komanda ar nosaukumu ,,Saulītes’’ no Riebiņu vidusskolas.

  Galvenais ir iegūtās zināšanas pielietot ikdienā un rūpēties par mūsu vidi ne tikai Lielās Talkas laikā, bet gan katru dienu!

 • 2018/04/26

  ,,Atkritumiem pa pēdām’’ izskrien ap simts jaunieši!

  24.aprīlī, trešo gadu pēc kārtas, SIA ,,ALAAS’’ sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi, organizēja  skrējienu jauniešiem   ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

  18 jauniešu komandas no visa SIA ALAAS darbības reģiona, piedalījās 2 stundu skrējienā, kura laikā orientējās Rēzeknes pilsētas teritorijā – pēc īpašas ORIENTĒŠANĀS LAPAS norādēm meklēja 4 kontrolpunktus, kontrolpunktos rakstiski atbildēja uz  jautājumiem  par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu. Atbildot uz jautājumiem, drīkstēja izmantot līdzcilvēku palīdzību, kā arī internetu, jo mūsdienās ir jāprot ātri atrast nepieciešamo informāciju!

  Bija arī īpašs uzdevums – visai komandai jānofotografējas Rīgas ielas atkritumu šķirošanas laukumā pie informatīvā paziņojuma! Šajā paziņojumā ir informācija par to, kas tiek pieņemts laukumā.

  1.vietu skrējienā ieguva Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda ,,Konfetkas’’, 2. vietu – Rēzeknes 5. vidusskolas komanda ,,Rainis’’, 3. vietu – Kārsavas vidusskolas 11. a klases komanda ,,Fiksiki’’.

  Paldies visām komandām par dalību skrējienā! Jaunieši  ieskandināja Lielās Talkas nedēļu Rēzeknē, sestdien 28.aprīlī tiksimies Lielajā  talkā!

 • 2018/04/17

  ,,Zaļā puzle’’ Rēzeknes sākumskolā salikta!

  17.aprīlī SIA ALAAS organizēja vides erudītu Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem ,,Zaļā puzle!’’. Erudīta laikā skolēnu komandām vajadzēja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu, vidi.

  Erudīta sākumā katra komanda prezentēja mājas darbu par tēmu

  ,, Šķirot ir labi!’’, kur parādīja, ko domā un saprot ar atkritumu šķirošanu.

  Skolēni bija pacentušies, jo visas prezentācijas bija radošas un pamācošas.

  1. vietu erudītā ieguva komanda ,,Dabas bērni!’’, 2. vietu komanda ,,Zaļā zeme!’’, bet 1. vietu izcīnīja komanda ,,Zaļie!’’.

  ,,Liekot puzli’’, skolēni pārbaudīja savas zināšanas un uzzināja daudz jauna! Pielietosim iegūtās zināšanas ikdienā, jo ,, Šķirot ir labi!’’.