• jūnijs
  2019/06/10

  POLIGONĀ ,,KRIŽEVŅIKI’’ CIEMOJAS BĒRNU NOMETNE.

  7.jūnijā atkritumu poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās ,,Veselību veicinošās nometnes’’ bērni. Izzinošas ekskursijas laikā viņi uzzināja kā darbojas poligons, kā tiek veikta mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana.

  Vēlāk bērni sadalījās komandās, lika ALAAS puzli, stāstīja, ko nedrīkst darīt ar atkritumiem dabā. Pēc tam bērniem tika piedāvāta aktivitāte ,,Mērķē un met!’’, kur tiek izmantotas tukšas PET pudeles. Šo aktivitāti izspēlēja visi nometnes bērni, pēc  tam arī pedagogi! Bija jautri!

 • maijs
  2019/05/14

  Konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ noslēguma pasākums!

  Ceturto gadu pēc kārtas SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, organizē konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā. Konkursanti līdz 8.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

  Kad iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas.

  Šogad konkursa noslēguma pasākums sirsnīgā un jautrā  noskaņā tika organizēts Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, jo šī izglītības iestāde konkursā divus gadus pēc kārtas ieguva godalgoto 2.vietu. Kopā konkursā piedalījās 12 konkursanti:

  • Rēzeknes sākumskola;
  • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  • Rēzeknes novada Griškānu PII;
  • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  • Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola;
  • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

   

  Paldies visiem par labo darbu, ko kopā esam paveikuši. Kopā šogad ir savākti  5054 kg otrreizējā materiāla, bet pa visiem četriem gadiem kopā ir savākti – 12 560 kg otrreizējā materiāla.

   

  Ir liels prieks, ka šis konkurss ir pieprasīts, un , ka tik daudzi skolēni un PII  audzēkņi ļoti centīgi, gandrīz visu mācību gadu, vāc PET pudeles, HDPE iepakojumu, lai pēc tam dāvātu tām otro dzīvi!

  Pasākuma laikā SIA ,,ALAAS’’ izpilddirektors Jurijs Petkevičs pastāstīja, kā šis konkurss pa gadiem ir audzis un attīstījies. Visiem tika ieteikta arī jautra aktivitāte vasarai, ko var izspēlēt ar draugiem, par inventāru izmantojot izlietotas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

  Pasākumu papildināja un izdaiļoja Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni ar dziesmām un dejām!

  Noslēgumā tika sveikti visi konkursa dalībnieki.

  3 .vietas ieguvēji –  Rēzeknes novada Rēznas pamatskola kā balvu  saņēma  diplomu, dāvanu karti veikalā ,,DEPO” 35 EUR vērtībā un ALAAS vides spēli,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  1. vietas ieguvēji – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola kā balvu saņēma diplomu, dāvanu karti veikalā ,,DEPO” 50 EUR vērtībā un ALAAS vides spēli ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  1.vietas ieguvēji – Rēzeknes sākumskola kā balvu saņēma diplomu, dāvanu karti veikalā ,,DEPO” 70 EUR vērtībā, ALAAS vides spēli,,100 jautājumi par atkritumiem!’’ un AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ specbalvu – dāvanu karti 250 eiro vērtībā  uz ,,Rāznas Priedes’’ un ,,RIMI’’ dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

  Paldies visiem , kas piedalās vides aktivitātēs, saudzē dabu, šķiro atkritumus un taupa dabas resursus!

 • 2019/05/02

  Šķirot atkritumus mācās L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas skolēni!

  1. aprīlī pareizi šķirot atkritumus mācījās  L. Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas 5. – 8. klases skolēni. Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja kāpēc un kā jāšķiro atkritumi, cik ilgi dabā sadalās dažādu veidu atkritumi, cik daudz dzīvniekiem kaitē dabā izmestie atkritumi.

  Skolēni pārbaudīja savas iegūtās zināšanas, izspēlējot galda spēli ,,Sašķiro atkritumus!’’. Skolēnu zināšanas ir ļoti labas, tagad šķirot atkritumus jāsāk praktiski.

  Tikai mēs paši varam veidot šo pasauli labāku, tīrāku un skaistāku!

   

 • aprīlis
  2019/04/25

  ,,Atkritumiem pa pēdām’’ izskrēja 17. jauniešu komandas!

  SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi un SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’  aicināja jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

  Skrējiens – orientēšanās notika 24. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem,  iepakojumu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

  Skrējienā piedalījās 17. jauniešu komandas, kas pusotras stundas laikā orientējās Rēzeknes pilsētas teritorijā – pēc īpašas orientēšanās lapas norādēm meklēja 5 kontrolpunktus, kontrolpunktos mutiski atbildēja uz  jautājumiem par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

  Skrējienā uzvarēja komandas, kuras vispareizāk atbildēja uz jautājumiem kontrolpunktos un ieguva vislielāko punktu skaitu. 1.vietu ieguva Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas komanda, 2. vieta – Kārsavas vidusskolas komandai ,,Partija 18+’’, trešo vietu ieguva Rēzeknes 5. vidusskolas komanda ,,Baigie čalīši’’. 1.- 3.vietas ieguvēji saņēma SIA ,,ALAAS’’  pārsteiguma balvas. Pārējie pasākuma dalībnieki saņēma PATEICĪBAS un piemiņas balvas par dalību pasākumā no SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’.

  Paldies visām komandām par dalību skrējienā! Jaunieši  ieskandināja Lielās Talkas nedēļu Rēzeknē, sestdien 27.aprīlī – Lielā talkā! Aktīvi darbosimies, jo jaunajā  Latvijas simtgadē  – laiks domāt zaļi!

 • 2019/04/15

  Noslēdzies konkurss ,,Sāc ar sevi – 2019!’’.

   ,,Sāc ar sevi – 2019!’’.

  SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’, organizēja konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Šī konkursa mērķis ir  iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā un dabas resursu saudzēšanā. Kad iepakojums ir sasniedzis dzīves cikla beigas, tas paliek ekonomikā, kur to izmanto atkal un atkal, lai radītu jaunas lietas.

  Konkursanti līdz 8.aprīlim vāca tukšas, saplacinātas PET pudeles un HDPE iepakojumu.

   

  Šogad konkursā piedalījās 12 konkursanti:

  • Rēzeknes sākumskola;
  • Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  • Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  • Rēzeknes internātpamatskola – attīstības centrs;
  • Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  • Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  • Rēzeknes novada Griškānu PII;
  • Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  • Rēzeknes novada Nautrēnu vidusskola;
  • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

  1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni mācību gada laikā savāca 2380 kilogramus iepakojuma. Viņi bija konkursa uzvarētāji arī pagājušajos gados! Apsveicam!

  2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 560 kilogramus otrreizējā materiāla! Malači!

  3.vieta – Rēzeknes novada Rēznas pamatskolai – savākti 490 kilogrami PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

  Kopā visi konkursanti ir savākuši 5040 kilogramus otrreizējā materiāla! Paldies visiem, kas piedalījās konkursā!

  Konkursa uzvarētājus un dalībniekus sveiksim 14.maijā. Konkursa noslēguma pasākums notiks Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā!

  Šķirojiet atkritumus, saudzējiet vidi un taupiet dabas resursus ik dienu!

 • 2019/04/02

  ,,Zaļā puzle’’ Rēzeknes sākumskolā!

  2.aprīlī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar AS ,,AJ Power Recycling’’

  organizēja vides erudītu Rēzeknes sākumskolas 6.klašu skolēniem ,,Zaļā puzle!’’. Erudīta laikā deviņas skolēnu komandas atbildēja uz dažādiem jautājumiem par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu, vidi.

  Erudīta sākumā katra komanda prezentēja mājas darbu par tēmu

  ,, Iepakojuma stāsts!’’, kur parādīja, ko domā un saprot ar pareizu iepakojuma un atkritumu šķirošanu. Skolēnu prezentācijas bija radošas, izzinošas, atraktīvas un pamācošas.

  4.vietu ieguva komanda ,,Šķirojam kopā!’’, 3. vietu erudītā ieguva komanda ,,Zaļās lapas!’’, 2. vietu komanda ,,Zaļā tauta!’’, bet 1. vietu izcīnīja komanda ,,Dabas bērni!’’.

  ,,Liekot puzli’’, skolēni pārbaudīja savas zināšanas un uzzināja jaunu informāciju!

  Pastāv daudz dažādi veidi, kā mēs katrs varam padarīt pasauli par daudz tīrāku, sakoptāku un veselīgāku vietu. Darīsim to paši, mācīsim to darīt mūsu bērnus. Liksim katrs savu ,,zaļo puzli’’ ik dienu !

 • marts
  2019/03/20

  ,,Atkritumiem pa pēdām’’ izskriesim 24.aprīlī!

  SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi un SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’  aicina jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

  Skrējiens – orientēšanās notiks 24. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

  Skrējienā aicinātas piedalīties Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada,  Viļānu novada, Ciblas novada un Kārsavas novada  9. – 12. klašu skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā.

  Dalībniekiem jāpiesakās līdz 12.aprīlim, atsūtot pieteikumu  brīvā formā SIA ,,ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei uz e-pastu editecep@inbox.lv.

  Pilnīgs pasākuma nolikums – NOLIKUMS Atkritumiem pa peedaam – 2019

 • 2019/03/13

  Seminārs ,,Uzzini un rīkojies – 2019!’’

  Jau trešo gadu,  pavasara brīvdienu laikā – 12.martā, SIA ALAAS sadarbībā ar  DAP Rēzeknes nodaļu, organizēja apmācību semināru par vides tēmām  ,,Uzzini un rīkojies!’’. Seminārā piedalījās skolotāji no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada izglītības iestādēm. ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīme un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. DAP speciāliste Regīna Indriķe stāstīja par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugām, ekosistēmām un ekosistēmu sniegtiem pakalpojumiem. Praktiskās daļas laikā skolotāji izspēlēja izzinošas spēles bērnu izglītošanai vides izglītībā.

  Prieks, ka apmācības skolotāji novērtēja kā labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savās izglītības iestādēs.

   Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!

 • februāris
  2019/02/26

  ALAAS akcija ,,Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

  No 1.marta līdz 30. aprīlim SIA ,,ALAAS’’ aicina iedzīvotājus iesaistīties  akcijā ,, Nolietotās elektropreces uz šķirošanas laukumu!’’.

  Akcijas vietas:

  • atkritumu šķirošanas laukums Rīgas ielā 21 B, Rēzeknē;
  • atkritumu šķirošanas laukums sadzīves atkritumu poligonā „Križevņiki”.

  Visas Latvijā nopērkamās elektropreces tiek marķētas ar īpašu simbolu – pārsvītrotu konteineru. Simbols norāda, ka šo preci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās satur  kaitīgas vielas, kas apdraud apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

  Akcijas laikā uz kādu no laukumiem neizjauktā veidā jāatnes/jāatved nolietotās elektropreces – televizori, ledusskapji, veļas mašīnas, trauku mazgājamās mašīnas, datori un monitori, radio aparāti, mūzikas centri, magnetolas, telefoni, putekļu sūcēji, gludekļi, fēni, tējkannas, blenderi un cita mazā virtuves sadzīves tehnika, mobilie telefoni un to lādētāji u.t.t.

  Laukuma pārzinis piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visi akcijas dalībnieki piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’. Balvās – jaunā SIA ,,ALAAS’’ galda vides spēle ,,100 jautājumi par atkritumiem!’’.

  Akcijas uzvarētāji tiks izlozēti. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, lai apsveiktu un kopīgi uzspēlētu spēli!

  Atbrīvojies no nolietotās elektrotehnikas pareizi – nodot to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu resursu un vides saudzēšanu!