• oktobris
  2017/10/19

  Izglītojošs pasākums vides izglītībā ,,Kopā par zaļu Latviju!’’

  Tradicionāli novembra mēnesī SIA ALAAS organizē audzinošus vides pasākumus. Šo pasākumu laikā daudz tiek stāstīts par Latvijas vidi, pasākuma dalībnieki tiek aicināti padomāt par to, cik svarīgi ir savā Latvijā dzīvot, rīkoties atbildīgi.

  Šogad vides pasākums tiek organizēts Latgales novada biedrības ,,Latvijas Mazpulki’’ dalībniekiem.

  Pasākuma laikā mazpulcēni interaktīvā veidā prezentēs sagatavoto mājas darbu ,, Mūsu labie darbi Latvijai’’ , atklās savu foto izstādi ,,Kopā par zaļu Latviju!’’, pārbaudīs savas zināšanas erudīcijas konkursā ,,Viss par un ap atkritumu šķirošanu!’’, radošajā  darbnīcā izveidos  ,,Dāvanu dabas draugiem!’’.

 • 2017/10/17

  Vides pasākums Rēzeknes sākumskolā ,,Mācies dzīvot zaļi!’’

  1. oktobrī SIA ALAAS Rēzeknes sākumskolā organizēja vides pasākumu ,,Mācies dzīvot zaļi!’’.

  Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, izspēlējot izzinošas un interesantas ALAAS  vides spēles, lai ikdienā iepazītu un saudzētu Latvijas vidi, rīkotos pareizi un atbildīgi.

  Spēļu izmantošana ļauj daudz vieglāk uztvert un apgūt konkrēto tēmu, jo spēlēs ir radītas, lai tās būtu interesantas, aizraujošas, izaicinošas un iesaistošas. Tas ļoti palīdz mācīties šo nopietno tēmu – atkritumu šķirošana un veicina motivāciju mācīties vairāk, izprast un pielietot iegūtās prasmes.

  3.a, 4.b, 6.d klases skolēni izspēlēja spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’. Skolēni pēc katras spēles izspēlēšanas pastāstīja, ko jaunu ir uzzinājuši, kāds fakts viņiem ir pats interesantākais, kas liek aizdomāties par savu rīcību ikdienā. Tāpat skolēni aktīvi darbojās grupās, aizstāvēja savu viedokli, sprieda, pieņēma  lēmumus.

  Bērni pēc šādiem  pasākumiem kļūst zinošāki un izglīto arī savus ģimenes locekļus un draugus.

 • 2017/10/12

  Seminārs sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”.

  11.oktobrī Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu direktoru vietnieki un sociālo zinību pedagogi apmeklēja sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”.

  SIA ALAAS izpilddirektors Jurijs Petkevičš stāstīja par mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknē un Latvijā. Tad informēja par ALAAS organizētajiem pasākumiem vides izglītībā. Sīkāk pastāstīja, kādi pasākumi un aktivitātes tiks realizētas šajā mācību gadā. Pēc tam semināra dalībnieki noklausījās interaktīvu lekciju par atkritumu šķirošanu, izspēlēja SIA ,,ALAAS’’ izveidotās spēles ,,Šķiro atkritumus!’’ un ,,Cik ilgi dabā sadalās šīs vielas?’’ Daudzi skolotāji atzina, ka ir ieguvuši jaunu informāciju par tēmu – atkritumu šķirošana, ko tālāk varēs nodot saviem skolēniem.

  Sekoja ekskursija pa poligonu. Poligons „Križevņiki” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

  Skolotājiem bija iespēja iepazīt poligona darbību, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, apskatīt atkritumu apglabāšanas šūnu, dalītās atkritumu savākšanas laukumu, svaru tiltu atkritumu svēršanai un reģistrācijai.

  Ir jāsaprot, ka tikai mēs varam samazināt pašu radīto atkritumu apjomu, tāpēc šķirosim atkritumus!

   

   

   

   

 • 2017/10/10

  Poligonu ,,Križevņiki’’ apmeklēja Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolēni.

  1. oktobrī poligonā ,,Križevņiki’’ ciemojās Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 7. – 9. klases skolēni. Viņi vēlējās saprast, kā notiek mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana un iemācīties pareizi šķirot atkritumus.

  Izspēlējot divas vides spēles, skolēni mācījās pareizi sašķirot atkritumus un saprast , cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi. Pēc tam sekoja  ekskursija pa poligonu. Skolēni redzēja gan šķirošanas līniju, gan sašķiroto materiālu ķīpas, gan šūnu, kur tiek apglabāti pāršķirotie atkritumi, kuri neder otrreizējai pārstrādei.

  Skolēni atzina, ka ir uzzinājuši jaunas lietas, piemēram to, ka daudzas lietas sadalās ļoti lēni, tāpēc tās izmest dabā ir nepareizi.

  Iegūtās zināšanas skolēni varēs izmantot šķirojot atkritumus, izglītojot vienaudžus un pieaugušos.

 • 2017/10/06

  ALAAS konkursa ,,Sāc ar sevi!’’ uzvarētāji apmeklē PET pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.

  22.septembrī  Rēzeknes sākumskolas 19 skolēni  devās ekskursijā uz  ECO PET Baltija atkritumu savākšanas un šķirošanas uzņēmumu Jelgavā. Tie bija aktīvākie un čaklākie PET pudeļu vācēji Rēzeknes sākumskolā. Šo ekskursiju mums dāvāja kā balvu par iegūto 1.vietu SIA ALAAS  konkursā otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ 2016./2017. mācību gadā.

  Uzņēmumā mūs sagaidīja kvalitātes kontroles departamenta vadītājs Janeks Drozdeks. Viņš bērnus iepazīstināja ar vienīgā Latvijā un lielākā Baltijā PET atkritumu savākšanas un šķirošanas uzņēmuma darbību. Bērni uzzināja secību, kādā tiek pārstrādātas PET pudeles, uzzināja, ko no pārstrādātajām pudelēm ražo.

  Bērniem radās priekšstats par to, kas notiek tālāk ar viņu savāktajām pudelēm,  lai gan šajā dienā iekārtas nedarbojās, jo uzņēmumā bija apkopes diena, un mums neizdevās redzēt procesu darbībā.

   

  Vēlamies pateikt paldies  SIA ALAAS komandai, viņu sadarbības partneriem šajā konkursā AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ un AS ,,PET BALTIJA’’.  Tagad bērni vēl vairāk izprot atkritumu šķirošanas nepieciešamību un lietderību. Piedalāmies konkursā arī šogad, aicinām tāpat darīt arī pārējās izglītības iestādes.

   

  Rēzeknes sākumskolas skolotāja Ingrīda Medne.

   

 • septembris
  2017/09/25

  2017./2018. mācību gadā ALAAS konkursā ,,Sāc ar sevi’’ piedalīsies 13 konkursanti !

  Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ ir kļuvis pieprasīts un gaidīts. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu vākšana. Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas. Arī šogad konkursā kā sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1.vietas  ieguvēji iegūs ne tikai balvas no SIA ,,ALAAS’’, bet arī AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.

  PET pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 2018.gada 6.aprīlim.

  Šogad konkursam ir pieteikušies 13 konkursanti:

  1. Rēzeknes sākumskola;
  2. Rēzeknes novada Audriņu pamatskola;
  3. Rēzeknes novada Rēznas pamatskola;
  4. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  5. Rēzeknes novada Čornajas PII ,,Brīnumzeme’’;
  6. Rēzeknes novada Liepu pamatskola;
  7. Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  8. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’;
  9. Rēzeknes novada Dricānu vidusskola;
  10. Kaunatas PII ,,Zvaniņš’’ Mākoņkalna struktūrvienība;
  11. Rēzeknes novada Griškānu PII ,,Sprīdītis’’;
  12. Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centrs;
  13. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija.

  Piedaloties konkursā, šo izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi, iesaistās aktīvā atkritumu šķirošanā. Tas ir ļoti labs darbs!

  Būsim aktīvi, šķirosim atkritumus, saudzēsim vidi un resursus ik dienu!

   

   

 • 2017/09/11

  Akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 2.posms.

  SIA ,,ALAAS’’,  sadarbībā ar  Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēku no 18.septembra līdz 6.novembrim organizē akcijas ,,Mana grāmata Tev!’’ 2.posmu.

  Šī akcija, kas norisināsies trīs posmos, ir veltījums Latvijas simtgadei. Gatavojoties šiem lielajiem svētkiem ir izskanējis līdzdarbības motīvs „Es radu Latviju. Es daru Latviju.”, rosinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju  pievienot savas iniciatīvas un labos darbus kā savu īpašo dāvanu mūsu valsts dzimšanas dienā. Akcijas organizatori aicina ikvienu iesaistīties šajā akcijā, dodot savām grāmatām iespēju nokļūt jaunu lasītāju rokās. Tādā veidā ar vērtīgām grāmatām mēs visi kopā papildināsim Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkas grāmatu fondu, dosim iespēju grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt daudzus lasītājus! Protams, ka šādā veidā mēs taupīsim mūsu Latvijas dabas resursus, jo visi zina, ka papīra ražošanai tiek izmantoti koki. Lai katra grāmata vērtīgi ,,izdzīvo savu dzīvi’’, pirms pārtop jaunā papīrā!

  Akcijas noteikumi.

  Ja jūsu mājās atrodas vērtīga, interesanta, bet jums vairs neaktuāla bērnu vai jauniešu grāmata, tad piedalieties akcijā :

  1. Pārbaudiet vai grāmata ir tīra, akurāta, ar visām lapām.
  2. Grāmatu /as (maksimālais grāmatu skaits, ar ko piedalīties akcijā – 10) līdz novembrim nododiet Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā – Dārzu ielā 37.

  Grāmatas var nodot ik darbdienu no pulksten 10.00 līdz 18.00, kā arī sestdienās no pulksten 10.00 līdz 16.00.,15.datumā bibliotēka slēgta!

  Ja ir jautājumi par grāmatām – zvaniet  uz telefonu 64623069.

  Piedalies! Mums ir svarīga Tava līdzdalība!

  SIA ,,ALAAS’’

 • 2017/09/11

  ALAAS akcija ,,Šķiro HDPE iepakojumu!’’

  SIA ALAAS aicina iedzīvotājus aktīvāk pievērsties atkritumu šķirošanai un iesaistīties akcijā ,,Šķiro HDPE iepakojumu!’’. Katrs var piedalīties šajā vienkāršajā Latvijas vides saudzēšanas  aktivitātē.

  Akcijas mērķis – motivēt iedzīvotājus taupīt dabas resursus un nodot otrreizējai pārstrādei HDPE iepakojumu.

  Akcijas mērķgrupa – SIA ALAAS darbības reģiona iedzīvotāji.

  Akcijas laiks2017.gada 18.septembris – 2017.gada 6. novembris.

  Akcijas noteikumi – iedzīvotāji aicināti akcijas laikā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Rēzeknē –  Zilupes ielā 50 ( otrdienās no plkst.10.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, sestdienās no plkst.8.00 līdz plkst.11.00) nogādāt tukšu, izskalotu HDPE iepakojumu.  Lai labāk atpazītu pārstrādei  derīgo pārtikas preču un sadzīves ķīmijas plastmasas iepakojumu, iepakojuma pamatnē jābūt zīmei:

  Nododot HDPE iepakojumu, akcijas dalībnieki piereģistrējas akcijas reģistrācijas lapā.

  Akcijas noslēgumā tiks izlozēti trīs akcijas dalībnieki, kuri katrs saņems SIA ALAAS veicināšanas balvu. Akcijas uzvarētāji tiks paziņoti 7.novembrī.

  Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties pareizā atkritumu apsaimniekošanā un šķirot atkritumus, lai kopīgi veidotu sakoptāku vidi ap mums!

  SIA ALAAS

   

   

   

 • augusts
  2017/08/30

  ALAAS konkurss ,,Sāc ar sevi!’’.

  ALAAS trešo reizi izsludina konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’. Konkursa mērķis ir iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, veicināt dabas resursu saglabāšanu.

  Konkursa laikā izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu vākšanu.  PET pudeles var pārstrādāt un atkārtoti izmantot līdz pat 30 reizēm. Plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcā AS ,,PET Baltija’’, kas atrodas Jelgavā,  pudeles atdzimst jaunai dzīvei, un PET pudeles dzīves cikls sākas no jauna.

  Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk PET pudeļu daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas. Arī šogad konkursā kā sadarbības partneri ir AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’. Tāpēc 1.vietas  ieguvēji iegūs ne tikai balvas no SIA ,,ALAAS’’, bet arī AS ,,Latvijas Zaļais punkts’’ apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS ,,PET Baltija’’.

  Pagājušajā mācību gadā konkursā piedalījās 13 izglītības iestādes.

  1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni savāca 920 kilogramus PET pudeļu.

  2.vietaLudzas 2. vidusskolas kolektīvam, viņi savāca 440 kilogramus PET pudeļu.

  3.vieta – Rēzeknes novada Griškānu PII, nodoti 280 kilogrami PET pudeļu.

  Arī pārējie konkursanti savāca lielu daudzumu PET pudeļu, ko varēs pārstrādāt un pagatavot daudz jaunu lietu. Visi kopā mēs  esam izdarījuši labu darbu – savācām 3200kg PET pudeļu. Turpinām! Konkursam jāpiesakās līdz 22.septembrim, bet PET pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 6.aprīlim.

  Konkursu nolikums – Nolikums ,,SAC ar sevi!”

   

   

   

 • 2017/08/09

  ALAAS izglīto nometnes ,,Zeimuļa zemē!’’ dalībniekus!

  8.augustā SIA ALAAS darbinieki tikās ar nometnes ,,Zeimuļa zemē!’’ dalībniekiem, lai izspēlētu dažādas vides izglītojošas spēles.

  Izspēlējot spēles, bērni uzzināja jaunas lietas par atkritumu šķirošanu, par stikla pudeles dzīves ciklu, ja pudele tiek  izmesta stikla konteinerā, uzzināja, cik ilgi dabā sadalās dažādi priekšmeti.

  Ir svarīgi veicināt bērnos  izpratni par pareizu cilvēka un vides mijiedarbību – cilvēka atbildību par dabas piesārņošanu ar atkritumiem, par sadzīves atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmi.