Lai pilnveidotu dalīto atkritumu šķirošanu, veicinātu iespēju iedzīvotājiem pareizi  atbrīvoties no ŠĶIROTAJIEM atkritumiem, SIA ,,ALAAS’’ apsaimnieko 2 atkritumu šķirošanas laukumus. Kas ir atkritumu šķirošana? Atkritumu šķirošana ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Mēs katrs  esam atkritumu ,,radītājs’’, tāpēc mūsu pienākums ir domāt ilgtermiņā un dot savu ieguldījumu, lai veicinātu vides saudzēšanu un aprites ekonomiku.

Visi Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji aicināti izmantot iespēju bez maksas nodot sašķirotos atkritumus laukumā Rīgas ielā 21B. Šķirotos materiālus var nodot tikai fiziskas personas.

Laukuma darba laiks:

Pirmdiena –  brīvdiena

Otrdiena     10.00 – 13.00

14.00 – 19.00

Trešdiena    09.00 – 13.00

14.00 – 19.00

Ceturtdiena 8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

Piektdiena   08.00 – 12.00

12.30 – 16.30

Sestdiena    8.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Svētdiena  – brīvdiena

Pirms svētku dienās darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

Otrs laukums atrodas sadzīves atkritumu poligona „Križevņiki” teritorijā pēc adreses: „Križevņiki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads. Šajā laukumā sašķirotos atkritumus bez maksas drīkst nodot jebkurš SIA ,,ALAAS’’ apkalpošanas teritorijas iedzīvotājs.

Laukuma darba laiks : darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst. 19.00, brīvdienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

Laukumos ir izvietoti dažāda lieluma konteineri, kuros var sašķirot ļoti plaša diapazona atkritumus –  papīru un kartonu, grāmatas, žurnālus, tetrapakas, logu stiklu, stikla pudeles un burkas, metālu, nolietotas automašīnu riepas, polietilēna plēvi, PET pudeles, HDPE, PP, PS iepakojumu, liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles), elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā ( piem. TV, fēnus, datorus, ledusskapjus u.t.t.), svinu saturošos elektriskos akumulatorus, elektriskos akumulatorus, eļļas filtrus, baterijas, gāzizlādes spuldzes.

Laukumos esošajiem konteineriem ir uzraksti, kas norāda, kādus šķirotos atkritumus tajos drīkst izmest. Tāpat laukumos dežurē SIA „ALAAS” darbinieki, kas norāda un informē apmeklētājus par to, kuros konteineros atkritumi ir jāliek.

Apmeklējot atkritumu šķirošanas laukumu, iedzīvotājus aicinām ievērot valstī noteiktās piesardzības prasības – ievērot divu metru distanci starp laukuma uzraugu un citiem apmeklētājiem. Ja iedzīvotājam ir kāda no koronavīrusa Covid-19 raksturīgajām pazīmēm – klepus, kakla sāpēs, paaugstināta temperatūra, tad laukumu apmeklēt aizliegts.

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMOS SADZĪVES ATKRITUMUS NEPIEŅEM!