Lai pilnveidotu dalīto atkritumu šķirošanu, veicinātu iespēju iedzīvotājiem pareizi  atbrīvoties no ŠĶIROTAJIEM atkritumiem, SIA ,,ALAAS’’ apsaimnieko 2 atkritumu šķirošanas laukumus. Atkritumu šķirošanas laukumos ALAAS darbības reģiona iedzīvotāji bez maksas var nodot savus sašķirotos  atkritumus.

Kas ir atkritumu šķirošana? Atkritumu šķirošana ir sadzīves atkritumu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Mēs katrs  esam atkritumu ,,radītājs’’, tāpēc mūsu pienākums ir domāt ilgtermiņā un dot savu ieguldījumu, lai veicinātu vides saudzēšanu un aprites ekonomiku.

Laukumos ir izvietoti dažāda lieluma konteineri, kuros var sašķirot ļoti plaša diapazona atkritumus –  papīru un kartonu, grāmatas, žurnālus, tetrapakas, logu stiklu, stikla pudeles un burkas, metālu, nolietotas automašīnu riepas, polietilēna plēvi, PET pudeles, HDPE, PP, PS iepakojumu, liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles), elektrotehniku( piem. TV, fēnus, datorus, ledusskapjus u.t.t.), svinu saturošos elektriskos akumulatorus, elektriskos akumulatorus, eļļas filtrus, baterijas, gāzizlādes spuldzes, tekstilu.

Laukumos esošajiem konteineriem ir uzraksti, kas norāda, kādus šķirotos atkritumus tajos drīkst izmest. Tāpat laukumos dežurē SIA „ ALAAS” darbinieki, kas norāda un informē apmeklētājus par to, kuros konteineros atkritumi ir jāliek.

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMOS SADZĪVES ATKRITUMUS NEPIEŅEM!