7 m³ konteiners
lgiz2
lgiz1
Maksa par izvešanu
Atkritumu apglabāšana Poligona tarifs EUR/t Dabas resursu nodoklis EUR/t PVN 21% EUR Kopā ar PVN EUR
Azbesta atkritumi (šīferis) 54,39 100,00 32,42 186,81
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi 54,39 95,00 31,37 180,76

Konteinera nomas maksa diennaktī

EUR 0.88, t.sk. 21% PVN

Konteinera transportēšanas izmaksas

EUR / km 1.31, t.sk. 21% PVN