7 m³ konteiners
lgiz2
lgiz1
Maksa par izvešanu
Atkritumu apglabāšana Poligona tarifs EUR/t Dabas resursu nodoklis EUR/t PVN 21% EUR Kopā ar PVN EUR
Azbesta atkritumi (šīferis) 32.84 70.00 21.60 124.44
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi 32.84 65.00 20.55 118.39

Konteinera nomas maksa diennaktī

EUR 0.88, t.sk. 21% PVN

Konteinera transportēšanas izmaksas

EUR / km 1.14, t.sk. 21% PVN