7 m³ konteiners
lgiz2
lgiz1
Maksa par izvešanu
Atkritumu apglabāšana Poligona tarifs EUR/t Dabas resursu nodoklis EUR/t PVN 21% EUR Kopā ar PVN EUR
Būvniecības atkritumi 32.84 43.00 15.93 91.77
Azbesta atkritumi (šīferis) 32.84 55.00 18.45 106.29
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi 32.84 43.00 15.93 91.77

Konteinera nomas maksa diennaktī

EUR 0.88, t.sk. 21% PVN

Konteinera transportēšanas izmaksas

EUR / km 1.14, t.sk. 21% PVN