SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi un SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’  aicina jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

Skrējiens – orientēšanās notiks 24. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Skrējienā aicinātas piedalīties Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada,  Viļānu novada, Ciblas novada un Kārsavas novada  9. – 12. klašu skolēnu komandas 5 cilvēku sastāvā.

Dalībniekiem jāpiesakās līdz 12.aprīlim, atsūtot pieteikumu  brīvā formā SIA ,,ALAAS” sabiedrisko attiecību speciālistei vides komunikācijas jomā Edītei Čepulei uz e-pastu editecep@inbox.lv.

Pilnīgs pasākuma nolikums – NOLIKUMS Atkritumiem pa peedaam – 2019