SIA ,, ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi un SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’  aicināja jauniešus ieskandināt Lielās Talkas nedēļu un piedalīties izglītojošā skrējienā ,,Atkritumiem pa pēdām!’’.

Skrējiens – orientēšanās notika 24. aprīlī. Pasākuma galvenie uzdevumi ir padziļināt jauniešu  izpratni par atkritumiem,  iepakojumu un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos.

Skrējienā piedalījās 17. jauniešu komandas, kas pusotras stundas laikā orientējās Rēzeknes pilsētas teritorijā – pēc īpašas orientēšanās lapas norādēm meklēja 5 kontrolpunktus, kontrolpunktos mutiski atbildēja uz  jautājumiem par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu.

Skrējienā uzvarēja komandas, kuras vispareizāk atbildēja uz jautājumiem kontrolpunktos un ieguva vislielāko punktu skaitu. 1.vietu ieguva Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas komanda, 2. vieta – Kārsavas vidusskolas komandai ,,Partija 18+’’, trešo vietu ieguva Rēzeknes 5. vidusskolas komanda ,,Baigie čalīši’’. 1.- 3.vietas ieguvēji saņēma SIA ,,ALAAS’’  pārsteiguma balvas. Pārējie pasākuma dalībnieki saņēma PATEICĪBAS un piemiņas balvas par dalību pasākumā no SIA ,,Latvijas zaļais fonds’’.

Paldies visām komandām par dalību skrējienā! Jaunieši  ieskandināja Lielās Talkas nedēļu Rēzeknē, sestdien 27.aprīlī – Lielā talkā! Aktīvi darbosimies, jo jaunajā  Latvijas simtgadē  – laiks domāt zaļi!