SIA ,,ALAAS’’ darbinieki 21. septembrī piedalījās vides pasākumā ,,Apvienosimies un stādīsim nākotni!’’, kas notika Stoļerovā. Pasākums notika Pasaules talkas ietvaros, tajā piedalījās Kaunatas apvienības pagastu iedzīvotāji. Tika novadīta komandu izzinoša  spēle ,,Saudzēsim vidi!’’.  Izspēlējot spēli, visi varēja pārbaudīt savas zināšanas par dažādiem vides jautājumiem, uzzināt jaunu informāciju, aizdomāties, kas notiek, ja mēs dabā izmetam dažāda veida atkritumus. 1.vietu izzinošajā spēlē ieguva Kaunatas pagasta komanda un ieguva balvas no SIA ,,ALAAS’’.

Kopīgiem spēkiem darīsim mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku!