1. novembrī ARPC ,,Zeimuļs’’ zālē notika konkursa PII ,,Konteinerītis baterijām – pa rokai’’ konkursantu apbalvošanas pasākums. Konkursu organizē SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju un SIA “Eco Point”.

Pasākuma laikā varēja apskatīt visus izgatavotos konteinerīšus, kurus izveidoja pirmsskolas vecuma bērni kopā ar saviem skolotājiem, vecākiem vai citiem ģimenes locekļiem.

Konteinerīši ir skaisti, oriģināli, ļoti interesanti, bet pats galvenais praktiski.

Tagad tajos varēs vākt izlietotās baterijas. Tas ir ļoti labs un vajadzīgs darbs,  jo, ja baterijas netiek savāktas un nodotas otrreizējai pārstrādei, tās nokļūstot apkārtējā vidē rada toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan dzīvnieku un cilvēku veselībai.

Konkursa darbi tika izvērtēti atbilstoši nolikumā norādītajiem kritērijiem. Pirmo  vietu ieguva 15 darbi, ko ir veidojuši 50 bērni. Otrā vieta ir piešķirta 24 darbiem, tos veidojuši 62 bērni. Trešā vieta ir 12 darbiem, tos darinājuši 35 bērni.

Pasākuma laikā bērniem bija iespēja noskatīties jauno DAP izveidoto multfilmu ,,Ko atnesi, to aiznes!’’, kopā ar Ķirzaciņu saskaitīt, cik daudz labu darbu var darīt esot dabā, pārrunāt, kāpēc baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Visu vietu ieguvēji tika sveikti ar balviņām. Pasākuma noslēgumā visi varēja cienāties ar saldumiem, nofotografēties ar ALAAS Konteinerīti, DAP Ķirzaciņu.

Mēs dzīvojam brīnišķīgi skaistā zemē – Latvijā! Apliecināsim to ar mūsu darbiem un attieksmi pret Latvijas vidi katru dienu!