22.aprīlī viesu namā ,,Stikāni’’ ,kas atrodas Rēzeknes novada Nagļu pagastā, pulcējās talkotāji, lai ne tikai labiekārtotu apkārtni, bet arī klausītos tik daudzo putnu balsīs, padziedātu paši un pārbaudītu savas  vides zināšanas, izspēlējot vides erudītu ,,Vai vari atbildēt?”. Erudītā piedalījās 4  komandas, dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz 29 jautājumiem par vidi, atkritumu šķirošanu, pārtikas atkritumiem, resursu saudzēšanu, atkritumu vēsturi un atkritumu sadalīšanās laiku.

Uzvarētāju komanda pareizi atbildēja uz 23 jautājumiem. Arī pārējās komandas daudz neatpalika. Vides izglītības zināšanas ir svarīgas mums visiem ,jo vides problēmas, diemžēl, kļūst aizvien aktuālākas. Atbalstīsim videi un mums pašiem draudzīgu rīcību! Būsim atbildīgi un zinoši savā ikdienā!