ALAAS sadarbībā ar AS ,,Eco Point’’ izsludina tradicionālo konkursu otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi – 2019!’’. Konkursa mērķis ir iesaistīt izglītības iestāžu skolēnus aktīvā atkritumu šķirošanā, kas veicina dabas resursu saglabāšanu un taupīgu izmantošanu.

Konkursa laikā izglītības iestāde organizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu  un HDPE iepakojuma vākšanu. Šis  iepakojums ir ne tikai produkta ārējā, aizsargājošā kārta – tas ir arī vērtīgs materiāls, kura saražošanai tērēts daudz enerģijas un citu resursu.

Pēc konkursa noteikumiem , konkursanti,  kas savāc  visvairāk PET pudeļu un HDPE iepakojuma daudzumu kilogramos, iegūst godalgotās vietas.

Pirmo trīs vietu ieguvēji  balvās iegūs dāvanu kartes no ,,Silver Screen’’, lai aktīvākie iepakojuma vācēji varētu noskatīties sevis izvēlētu filmu vai multfilmu.

 Pagājušajā mācību gadā konkursā piedalījās 12 izglītības iestādes.

1.vietu konkursā ieguva Rēzeknes sākumskola, skolēni savāca 2380 kilogramus iepakojuma.

2.vieta – Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolai – viņi savāca 560 kilogramus otrreizējā materiāla!

3.vieta – Rēzeknes novada Rēznas pamatskolai – skolēni savāca 490 kilogramus PET pudeļu un HDPE iepakojuma!

Kopā visi konkursanti savāca 5040 kilogramus otrreizējā materiāla!

Turpinām! Konkursam jāpiesakās līdz 27.septembrim, bet iepakojuma vākšana tiek organizēta līdz 6.aprīlim.  Šķirošana, lai izlietoto iepakojumu nodotu otrreizējai pārstrādei, ir mūsu pienākums pret planētu, uz kuras dzīvojam, un citam pret citu.

KONKURSA NOLIKUMS –Nolikums ,,SAC ar sevi!”