Šogad pirms Ziemassvētkiem SIA’’ALAAS’’ organizēja konkursu ALAAS darbības reģiona ģimenēm – ,,Rotājumi Ziemassvētkiem no izlietota iepakojuma’’. Šis konkurss aicināja ģimeni kopā radīt unikālus, neatkārtojamus Ziemassvētku rotājumus, par pamatu izmantojot dažādus izlietotus iepakojuma materiālus, vai iepakojuma detaļas.

Konkursam tika iesniegti 70 darbi. Prieks, ka ģimenes ir atradušas iespēju un laiku, lai kopā izgatavotu rotājumus Ziemassvētkiem, ar kuriem var izrotāt savas mājas, egles, pagalmus.

Izvērtējot konkursa darbus, žūrija vadījās pēc sekojošiem kritērijiem:

– atbilstību konkursa tēmai un noteikumiem,

– darbu oriģinalitāti,

– visu konkursa noteikumu izpildi ( klāt pie foto bija jāpievieno īss apraksts par izveidoto rotājumu un jāpieraksta Ziemassvētku novēlējums).

43 iesūtītie darbi atbilst visiem konkursa kritērijiem, tāpēc šo darbu veidotājiem pasniegsim SIA ,,ALAAS’’ balvas. Ar šo darbu autoriem sazināsimies personīgi.

Paldies visiem par dalību konkursā!

Novēlējums no konkursa dalībniekiem – Zapānu ģimenes.

,,Ziemassvētkus svinēsim,
Mūsu dabu saudzēsim,
Eglīti mēs rotāsim,
Tai dekoriņus veidosim.
Olu trauks būs noderīgs,
No tā zvaniņš sanāk tīri glīts.
Pirms ārā kaut ko izmetiet,
Draugi, apdomājiet varbūt tas,
Beigās sanāk Ziemassvētku brīnums mazs’’.