Konkurss otrreizējo materiālu vākšanā ,,Sāc ar sevi!’’ tiek organizēts sesto reizi. Konkursa laikā konkursantiem jāorganizē otrreizējo materiālu –  PET pudeļu, HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana. Konkursanti,  kas savāks  visvairāk otrreizējā materiāla daudzumu kilogramos, iegūs godalgotās vietas! Pirmo trīs vietu ieguvēji  balvās iegūs ALAAS vides galda spēli ,, VIDES CIRKS’’ un dāvanu kartes no ,,ALBA – LTD’’.

PET pudeļu un HDPE iepakojuma un pudeļu vākšana tiek organizēta līdz 2021 .gada 30.novembrim.

Šogad konkursam ir pieteikušies 7 konkursanti:

  1. Rēzeknes sākumskola;
  2. Rēzeknes novada Tiskādu vidusskola;
  3. Rēzeknes novada Feimaņu pamatskola;
  4. Rēzeknes novada Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola;
  5. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija;
  6. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs;
  7. Kaunatas PII ,,Zvaniņš”.

Šķirošana, lai izlietoto iepakojumu nodotu otrreizējai pārstrādei, ir viens no videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipiem. Sāc ar sevi!