Lai pilnveidotu un popularizētu dalīto atkritumu šķirošanu, veicinātu iespēju iedzīvotājiem pareizi  atbrīvoties no ŠĶIROTAJIEM atkritumiem, SIA ALAAS 1.oktobrī uzsāka akciju divos atkritumu šķirošanas laukumos ,, Dari pareizi un zaļi’’. Akcija pagarināta līdz 1.decembrim. Akcijas vietas – atkritumu šķirošanas laukums Rīgas ielā 21 B, Rēzeknē un šķirošanas laukums Križevņikos – Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā ( laukums atrodas sadzīves atkritumu poligonā ,,Križevņiki’’).

Akcijas laikā, jebkurš ALAAS darbības reģiona iedzīvotājs, uz laukumiem var atnest/ atvest sašķirotos otrreiz izmantojamos materiālus. Laukumos bez maksas tiek pieņemts liels klāsts sašķiroto atkritumu. Laukuma pārzinis piedāvās aizpildīt akcijas dalībnieku ,,kartiņu’’. Visas ,,kartiņas’’ piedalīsies izlozē par 3 balvām no SIA ,,ALAAS’’ – izglītojošām vides spēlēm.

MATERIĀLI, KO VAR NODOT LAUKUMOS:

 • papīru un kartonu, kartona iepakojumu, grāmatas;
 • tetrapakas;
 • stikla pudeles un burkas;
 • logu stiklu;
 • metāla atkritumus;
 • līdz 5 nolietotām automašīnu riepām;
 • polietilēna plēvi;
 • PET pudeles;
 • HDPE iepakojumu;
 • mīkstās plastmasas iepakojumu no PP un PS materiāla;
 • liela izmēra koka atkritumus (vecas mēbeles);
 • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā;
 • baterijas;
 • atstrādātās motoreļļas un eļļu filtrus.

 

Akcijas uzvarētāji tiks izlozēti. Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi, lai apsveiktu un kopīgi uzspēlētu izvēlēto ALAAS vides spēli!

ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMOS SADZĪVES ATKRITUMUS NEPIEŅEM!