Jau trešo gadu,  pavasara brīvdienu laikā – 12.martā, SIA ALAAS sadarbībā ar  DAP Rēzeknes nodaļu, organizēja apmācību semināru par vides tēmām  ,,Uzzini un rīkojies!’’. Seminārā piedalījās skolotāji no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada izglītības iestādēm. ALAAS darbinieki izglītoja par  atkritumu šķirošanu, šķirošanas nozīme un ieguvumiem, pārstrādei izmantojamiem atkritumiem, atkritumu otro dzīvi, iepakojumu, baterijām un elektroprecēm. DAP speciāliste Regīna Indriķe stāstīja par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un sugām, ekosistēmām un ekosistēmu sniegtiem pakalpojumiem. Praktiskās daļas laikā skolotāji izspēlēja izzinošas spēles bērnu izglītošanai vides izglītībā.

Prieks, ka apmācības skolotāji novērtēja kā labas un interesantas, uzsverot, ka ieguva jaunas zināšanas un idejas, ko varēs īstenot savās izglītības iestādēs.

 Katrs no mums spēj rīkoties videi draudzīgi, jāsāk ar sevi!