20.februārī ceturto gadu pēc kārtas tika organizēts erudīts Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums un elektropreces’’. Konkursa galvenais uzdevums ir pilnveidot skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, vides saudzēšanu, iepakojumu un elektroprecēm. Konkursa organizatori –  SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar  AS ,, Eco Point’’ un Rēzeknes sākumskolas metodisko apvienību.

Konkursa dalībnieki – Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu  4. klašu skolēnu komandas. Konkursa laikā sacentās 6 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā  darbojās dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.

Konkursa laikā komandas pildīja dažāda veida uzdevumus – par atkritumu šķirošanu, par iepakojumu, par to, cik ilgi dabā sadalās dažādi atkritumi un iepakojums, par elektroprecēm, par pārstrādei derīgiem atkritumiem.

1.vietu ieguva komanda ,,Šķirotāji’’, 2.vietu komanda ,,EKO!’’, 3.vietu komanda ,,ECO green’’.

Visi konkursa dalībnieki ieguva piemiņas balvas no AS ,, Eco Point’’ un SIA ALAAS, cienājās ar pīrāgiem un tēju.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā erudītam, aktualizējot vides saudzēšanas jautājumus!