13.februārī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē pareizi sašķirot atkritumus mācījās Rēzeknes 3. vidusskolas 6.B klases skolēni. Lai samazinātu atkritumu daudzumu, īstenotu aprites ekonomiku, ir nepieciešama atkritumu šķirošana pēc to kategorijām. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai. To visu skolēni uzzināja lekcijas laikā.

Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,Sašķiro pareizi!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu.