12.februārī SIA ,,ALAAS’’ vides klasē pareizi sašķirot atkritumus mācījās Rēzeknes 3. vidusskolas 5.B klases skolēni. Interaktīvas lekcijas laikā skolēni uzzināja daudz jaunas informācijas par  atkritumu ietekmi uz vidi un dzīvnieku valsti, atkritumu sadalīšanās laiku,  atkritumu pareizu šķirošanu.

Izspēlējot SIA ,,ALAAS’’ vides spēli ,,Sašķiro pareizi!’’, skolēni nostiprināja iegūtās  zināšanas. Tagad svarīgi iegūtās zināšanas pielietot ikdienā!